Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 10 oktober 2012

Många eluttag men få elbilar på Irland - också!

På Irland finns det numera fler laddningsstationer än elbilar
Endast 121 elektriska bilar har inregistrerats i Irland under 2012! Det är ändå nära nog en sexdubbling sedan 2011... För att ge siffrorna lite perspektiv bör det påpekas att det totala antalet registrerade bilar i år uppgår till 71 619 stycken. Merparten av dessa är dieselbilar.


Även i Irland har de optimistiska prognoserna för en elektrifiering av bilbeståndet kommit på skam. Enligt dessa skulle det rulla 6 000 elbilar på de irländska vägarna i slutet av 2012. Därför började staten bygga en massa elstolpar för elbilisterna, så många att det nu finns flera hundra mer laddningsstationer än det finns bilar att ladda vid dem.

Ointresset hos allmänheten går igen världen över. GM och Nissan ligger på minus i USA, Toyota stoppar satsningen på eQ-modellerna och Honda kommer inte att släppa fler än 1 100 FitEV på den amerikanska marknaden. Lite bättre ser det ut för hybriderna som Toyota Prius.

Norge brukar pekas ut som ett föregångsland när det gäller elbilar. Kanske svalnar intresset där också sedan forskare vid NTNU i Trondheim undersökt hur miljövänlig elbilen egentligen är. Man har analyserat hur “giftig” tillverkningen av en elbil är jämfört med produktionen av en konventionell bensin/dieselbil. Det visar sig då att “den globala uppvärmningspotentialen” är dubbelt så stor för elbilsproduktionen.

I likhet med vad som skrivits i flera tidigare studier framhåller de norska forskarna att elbilar som laddas med el från kolkraftverk är helt meningslösa ur miljösynpunkt. Faktum är att de då totalt sett förorenar mer än konventionella bilar. Men med den blandproduktion av elektricitet som vi har i Norden bidrar elbilar tveklöst till att skapa en bättre miljö, sägs det i rapporten.

Batterierna är som bekant den svaga komponenten hos alla elbilar. Nyligen har en amerikansk konsument stämt Nissan för ovederhäftig marknadsföring av elbilen Leaf. Tillverkaren anger en genomsnittlig körsträcka per laddning till 150 km. Men den är grundad på att batterierna är uppladdade till 100 procent – och så mycket får man inte ladda batterierna står det i Nissans handböcker!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare