Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 31 juli 2012

"Förnekare" bekräftar

Knappt har Skeppsgossen hunnit smälta israpporten om Grönland förrän ”klimatforskningen” slår till med nästa larmrapport. Den betecknas som en ny omfattande studie om människors klimatpåverkan, till stora delar finansierad och genomförd av så kallade klimatskeptiker. ”Trots det bekräftar studien vad klimatforskare världen över redan är överens om, att temperaturer på jorden ökar på grund av koldioxidutsläpp.”


Hoppla!

Bakom denna revolutionerande studie står ett privatfinansierat projekt kallat BEST och  lett av fysikern Richard Muller vid Berkeley-universitetet i Kalifornien. I studien har forskarna använt mätningar från fem gånger så många väderstationer som tidigare studier, och tittat på längre tid – ända tillbaka till mitten av 1700-talet, ungefär 100 år längre än i de tidigare stora klimatstudierna.

”Och fastän projektets grundare Richard Muller tidigare såg sig själv som klimatskeptiker, så har resultaten alltså bekräftat tidigare analyser, och slutsatsen är att det är mänskliga koldioxidutsläpp som är orsak till att jordens medeltemperatur ökar.”

Hoppla igen!

Denne Richard Muller har genom åren sett till att han skapat rubriker åt sig själv och har kort uttryckt ett ganska dåligt rykte i branschen. Typiskt för honom är att han presenterat resultatet i New York Times, USA:s motsvarighet till Dagens Nyheter, och inte i någon av de vetenskapliga tidskrifterna.

Men så har han fått några rejäla mothugg av etablerade klimatforskare som William Connolley som på sin blogg avfärdat Mullers BEST-projekt som “goja”. Judith Curry vid Georgia Institute of Technology skriver att data är intressanta och korrekta men att slutsatserna om människans påverkan är minst sagt tveksamma. Därför tackade hon je till erbjudandet att stå som medförfattare till studien.

I PK-media i Sverige har man förstås gett studien status av Helig Skrift. Colin Jones, chef för SMHI:s klimatforskningsavdelning Rossby center, säger:

”Det bara bekräftar igen att klimatet har påverkats av människor och vi behöver göra nånting relativt snabbt för att minska effekten. Det har funnits, och finns, invändningar mot FN:s klimatpanel IPCC och de rapporter som kommit därifrån om den globala uppvärmningen. Det handlar om de negativa effekter som utsläpp av växthusgaser, som koldioxid, har på jordens klimat. Men de senaste resultaten från projektet BEST stöder de tidigare analyserna.

Ack ja, nu har vi alla svart på vitt igen på att CO2 driver klimatet. Trots att det skett en tydlig avkylning globalt under de senaste 10 åren. Så länge herrar som Jim Hansen, Richard Muller och Rajendra Pachauri fortsätter att skapa rubriker världen över kan miljöorganisationerna, politikerna och de gröna exploatörerna fortsätta sitt idoga och inkomstbringande arbete i medvind.

Inget annat än ett plötsligt utbrott av istid skulle kunna stoppa dem! Och det finns faktiskt de som anser att sannolikheten för ett sådant är rätt stor.

3 kommentarer:

 1. Richard Muller var en av de som kritiserade klimatforskarna hårdast innan han själv började forska om klimatet.

  Jag tror du har en felaktig uppfattning om hur BEST-projektet gått till. Man har inte haft tillgång till mer mätdata än andra som räknat ut medeltemperaturen. Det som skiljer de olika instituten åt som tar fram globala temperaturer är modellerna som de uppmätta värdena sätts in i. Richard Muller var starkt kritisk till främst HadCRUT och menade att deras modell påverkades för mycket av urban uppvärmning i städer. BEST-modellen utvecklades av ett antal klimatskeptiker så att den urbana uppvärmningen inte skulle ge en skev bild av verkligheten.

  Under arbetet med BEST-projektet höll Muller och några andra medarbetare en hög profil och tillät granskning av flertalet klimatforskare.

  Muller och hans klimatskeptiska medhjälpare fick inte det resultat som de hade förväntat. BEST-resultatet stämmer väl överens med HadCRUT, NASA/GISS och NOAA efter år 1900. Före år 1900 så spretar resultaten mellan de olika instituten en del på grund av att underlagen blir glesare och mindre noggranna ju äldre de är. Det har gjort att NASA/GISS och NOAA valt att redovisa från år 1880 och HadCRUT från 1860 trots att det har data som går lite längre tillbaka i tiden.

  Att Muller skulle få liknande resultat som övriga klimatforskare trots en annan beräkningsmetod förvånade inte klimatforskarna. De hade blivit förvånade om resultatet blivit annorlunda.

  /Jan Eriksson

  SvaraRadera
 2. Hur kommer det sig att temperatuerna enligt satellitmätningarna ligger lägre än warmisternas väderstationsmätningar vid jordytan. Watts et al stämmer med satelliterna. Hur kommer det sig att de "masserade" tempserierna ligger två gånger högre? Alla införda bearbetningar höjde primärdata - sedan åt någons hund upp alla primärdata när de begärdes utlämnade enligt Freedom of information Act så då gick inte det heller.

  SvaraRadera
 3. Satellitmätningarna är jag inte insatt i hur de utförs, så frågan om varför de mätningarna visar mindre temperaturökning, än avlästa temperaturer på väderstationer, kan jag inte svara på. En gissning från min sida är att satellitmätningarna mäter temperaturen på hög höjd.

  Någonstans på 3-4 km höjd borde koldioxidens påverkan på temperaturen bara vara hälften mot vad den är vid jordytan. (Ta inte den här uppgiften som korrekt, för jag har gjort en huvudräkning och beräkningsunderlaget är från vad jag har i mitt humana minne.)

  /Jan Eriksson

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare