Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 30 december 2012


Folk i gemen här i landet känner väldigt dåligt till de verkliga kostnaderna för det vi kallar ”förnybara” energislag som vindkraft, solkraft och etanol. Trots att det är du och jag som får betala eländet i form av högre elkostnader och högre bränsleförbrukning när det gäller etanol som drivmedel.

Tyvärr tycks det vara lika illa ställt världen över. Vindkraften i USA har exempelvis subventionerats med 12 miljarder dollar per år, men nu finns det inte pengar att förlänga bidragssystemet. Vindkraftsindustrin skriker i högan sky förstås och påstår att en förlängning av systemet skulle ge 37 000 nya jobb. Som någon påpekat skulle varje sådant jobbat kosta 327 000 dollar! Och trots alla subventioner förlorade vindkraftsindustrin  10 000 jobb mellan 2009 och 2010.

Vindkraftens förespråkare är samma charlataner som gapar om att CO2 orsakar global uppvärmning, fast den inte spelar någon som helst roll för klimatet, skriver bloggaren Alan Caruba. ”Den framhålls också som miljövänlig, men det kan de försöka inbilla alla de tusentals fågel- och fladdermusarter som vindsnurrorna dödar varje år.”Nu har USA fått en utrikesminister som utgör ett direkt hot också mot landets energiförsörjning. John Kerry har varit med ända sen Vietnamprotesternas tid och har av många ansetts minst lika ”grön” som Al Gore. Han deltog i det första klimatmötet i Rio 1992. Senast i augusti jämförde han klimathotet med hotet från nya krigshärdar. Vid Köpenhamnskonferensen 2009 var Kerry först på plats och höll hemliga möten med Kina och Indien innan Hilary Clinton och Obama anlände.

John Kerrys personliga livsstil har ifrågasatts vid åtskilliga tillfällen. Han är gift med arvtagerskan till Heinz-imperiet som äger fem lyxvillor och ett eget jetplan. Hennes förmögenhet uppskattas till 1,2 miljarder dollar. Nyligen köpte Kerry en 25 meters jakt för 7 miljoner, men när journalisterna ställde frågor om den flydde senatorn i sin suv.

De fossila bränslena får ju numera bära hundhuvudet för det mesta som är fel här på jorden. En m som heter Indur Goklany vid Cato Institute i USA har försökt hitta sanningen om deras nytta och skadlighet i en bok med titeln Humanity Unbound: How Fossil Fuels Saved Humanity from Nature and Nature from Humanity.

Den har legat på Skeppsgossens nattduksbord i kajutan ett bra tag nu och ger en fascinerande inblick i allt vad vi har att tacka de fossila bränslena för. Från år 1 e.Kr. till 1750 var den förväntade medellivslängden globalt i stort densamma eller i genomsnitt 20–25 år. Inte heller levnadsstandarden höjdes påtagligt under perioden och större delen av mänskligheten levde i fattigdom.

Allt detta ändrades i ett slag tack var den industriella revolutionen. Från 1750 till 2009 mer än fördubblades den förväntade medellivslängden från 26 till 69 år, befolkningen på jorden blev åtta gånger större från 760 miljoner till 6,8 miljarder och medelinkomsten ökade 11 gånger.

De fossila bränslena är den viktigaste energikällan i det moderna samhället. I sin bok visar Indur Goklany att ökade utsläpp av CO2 direkt hänger samman inte bara med användningen av fossila bränslen utan också med den förväntade livslängden och inkomsten per capita. Den viktigaste faktorn för framstegen är förstås den ökade produktionen av livsmedel per capita. Skördarna blir större genom användning av gödselmedel och bekämpningsmedel, och genom bättre tillgång på vatten och moderna jordbruksmaskiner. Var och en av dessa faktorer är direkt eller indirekt beroende av fossila bränslen – som råvaror, inom tillverkningsindustrin och som drivmedel för maskiner och vattenpumpar.

Ett exempel är Haber-Bosch processen som används vid tillverkning av kvävegödselmedel. Dessa utgör förutsättningen för att uppskattningsvis 48 procent av jordens befolkning får mat. Bekämpningsmedlen har minskat de skördeskador som orsakas av insektsangrepp med 26-40 procent och genom konstbevattning blir skördarna i genomsnitt 3,6 gånger större jämfört med grödor som bara bevattnas från himlen.

Goklany visar också att den ökade produktiviteten inom jordbruket är bra inte bara för oss människor utan också för hela naturen. Om vi skulle bibehålla dagens fossilbaserade produktion av grödor skulle det krävas att vi odlade upp ytterligare 2,3 miljarder hektar. Det motsvarar ett område lika stort som hela USA, Kanada och Indien tillsammans. Med tanke på de hot som existerande 1,5 miljarder hektar utgör mot ekosystem och biodynamisk mångfald ter sig 3,8 miljarder hektar som en katastrofal siffra.

Inte nog med det – de extra 2 miljarderna jordbruksland förutsätts i exemplet vara lika produktiva som de 1,5 miljarder hektar som är uppodlade idag. Det är långt ifrån troligt eftersom de bästa bitarna redan är utnyttjade.

Den vansinniga skräckpropagandan mot CO2 håller på att förstöra ekonomierna i allt fler länder, vars välstånd bygger på olja, naturgas och kol. Vi anar redan följderna i Tyskland och England. Om Obama tillåts fortsätta att stänga kolgruvorna i USA står landet snart utan hälften av sin elenergiförsörjning.

Till sist några ord på vägen in i det nya året av bloggaren Steven Goddard:

■ Folk som kör bil dödar runt en miljon människor om året, av dem hundratusentals oskyldiga barn. Alltså bör bilkörning förbjudas.

■ AIDS dödar över en miljon människor om året, av dem hundratusentals oskyldiga barn. Förbjud sex mellan människor av samma kön.

■ Hjärt/kärlsjukdomar orsakar varje år miljoner dödsfall. Förbjud folk att äta så mycket.

■ Depressioner orsakar hundratusentals dödsfall varje år. Hur många av dessa kan direkt knytas till professionella skräckspridare som Al Gore?
På väg mot 2013

2 kommentarer:

 1. Hej igen Narrskeppet.

  Hur mycket vindkraft finns i USA?

  Man var ledande på 80-talet med ungefär halva världens installerade effekt. I början på 90-talet så skars stödet till vindkraft ned radikalt och har sedan dess varit 22 $/MWh under de första 10 åren. Det är ungefär 15 öre/kWh

  12 mdr $ i stöd motsvarar en produktion på 545 TWh vindkraft. Det är bara vindkraftverk byggda 2002 eller senare som fått stöd 2012.

  545 TWh motsvarar 13% av amerikanska elförbrukningen.

  I USA producerade vindkraften redan under 90-talet mer än 1% av totala elförbrukningen och de flesta verken som fanns då är fortfarande i drift. Det byggdes lite under 90-talet också även om det var efter Enron-konkursen som byggandet av vindkraftverk tog fart.

  Om vindkraften producerar närmare 15% av USA:s elförbrukning så borde man ha hört talas om det. I alla fall vi som jobbar med energi och elproduktion. När jag pratat med mina kollegor och jag har letat uppgifter på nätet så förefaller det sig som om totala vindkraftsproduktionen i USA år 2012 kommer att vara på mellan 200-250 TWh och av dessa får inte 40-50 TWh något stöd.

  Stödet för vindkraft i USA kommer att behållas i antal år till. Det skall sänkas men jag vet inte hur det nya stödet skall utformas. Det finns minst 5 olika förslag på hur nya stödet skall se ut. Minskat stöd per MWh eller minskad tid vindkraftverket får stöd är de två vanligaste varianterna. Men det finns även varianter där stödet trappas av efter ett antal år. Det verkar finnas en vilja av att stödet skall trappas ned med ungefär 5% varje år och då är en variant att stödet betalas ut i 10 år, men efter 2022 är stödet bara hälften så stort.

  /Jan Eriksson

  SvaraRadera
 2. Lite nytt om kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1. Den har fått dispens från att införa ett nytt säkerhetssystem fram till sista december 2014. De andra reaktorerna har redan ett motsvarande system eller skall inom kort ha det. Det verkar lite konstigt. Det är så att man funderar på om det är en hemlig överenskommelse mellan SSM och OKG om att O1 får dispensen för att den vid årsskiftet 2014/2015 skall läggas ned?

  2014 skall enligt planerna effekthöjningarna i de svenska kärnrektorerna var genomförda och dessutom så kommer den finska kärnreaktorn Olkiluoto 3 tas i drift.

  När jag fick information om felet O1 hade i våras och OKG beslutade sig för att reparera reaktorn så trodde jag att reaktorn i alla fall planerades att vara i drift till ungefär 2017.

  /Jan Eriksson

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare