Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 23 september 2012

Motbjudande propaganda

Vem ska städa upp här?


Just nu kör Telge Energi en reklamfilm för solenergi, som är så motbjudande att man mår illa. Med startbilder av ett diande spädbarn matas tittaren i fortsättningen med bilder av kalvande isar, oljeskadade fåglar etc. som bevis för vad fossila bränslen ställer till med. Nej, solenergi ska det vara – fast det inte finns särskilt mycket av den varan på våra breddgrader och fast hela solenergikomplexet håller på att säcka ihop världen över.


Att det går så dåligt för solenergin beror först och främst på att subventionerna dras in eftersom ekonomin inte tillåter att skattepengar slösas på ingenting. Ett annat fenomen som dykt upp är de embryon till handelskrig som vi ser, i första hand mellan USA och Kina men även mellan EU och Kina.

Som Skeppsgossen skrivit i tidigare inlägg är Tyskland det europeiska land som satsat mest på solenergi och länge varit ledande inom tillverkningen av solceller. Idag finns hälften av världens totala solcellsinstallationer i Tyskland. Men enligt tekniske chefen för EON, Klaus Dieter Maubach, kommer hela den tyska solcellsindustrin att försvinna inom fem år. Det beror till en del på att subventionerna upphör men till en del också på att kineserna fortsätter att dumpa priserna på solpanelerna. Risk lär finnas för en kommande handelsblockad mot Kina.

Men Maubach framhåller också att kineserna lider av samma marknadsproblem som alla sina konkurrenter. Ännu så länge håller kinesiska staten solcellsindustrin under armarna, men när tillverkarna i landet tappar stora marknader som Europa och USA är risken stor för nedläggningar i hemlandet.

Att EU nu rustar för “solcellskrig” mot Kina ser många bedömare som en upprepning av förra årets fajt mellan USA och Kina. Obama fick inte mandat att ge mera bidrag till amerikanska Solyndra, som då gick i konkurs och skyllde på billiga importer från Kina. Varpå USA svarade med importtullar på ända upp till 250 procent! Kineserna satsade då i stället på Europa för att bli av med sina stora lager.

Många menar dock att allt inte ska skyllas på kineserna. Kina lider av en överproduktion inom området som beror på att regimen varit generös med subventioner och lån. Solcellsindustrin prioriterades som en ”strategisk tillväxtindustri”. Nu tycks emellertid solen börja gå ner över Kina också och då gör man allt för att bli av med lagren så att tillverkarna får tillbaka åtminstone materialkostnaderna. De fem ledande tillverkarna i landet har alla rapporterat stora förluster.

Hela marknaden för “förnybar energi” är sjuk, anser Skeppsgossen. Bevis på det har vi i Spanien där nu alla subventioner är borta till följd av den ekonomiska krisen. I Italien måste staten hosta upp motsvarande 450 miljarder kronor under de kommande två decennierna för att betala utlovade investeringar i solkraft. I Storbritannien gjordes försök att spara in på de vanvettiga investeringarna i solenergi – men det kunde man inte göra utan att få hela energietablissemanget på halsen i form av konkurser.

I alla västländer är den förnybara energisektorn helt beroende av statliga stödåtgärder och kan inte fungera i en fri marknadsekonomi. Därför har vi fått se företeelser som överkapacitet, protektionism och ytterst handelskrig. Det finns ingen marknad för vare sig vind- eller solkraft, men trots det driver miljöpartier och andra kommunismens arvtagare på nya satsningar.

Enligt FN:s miljöorgan UNCTAD uppgick världens sammanlagda investeringar i förnybar energi till 257 miljarder dollar under 2011, vilket kan jämföras med de 302 miljarder som investerades i vatten- och kolkraft. Samtidigt gjorde de fem största oljebolagen en vinst på 140 miljarder dollar. De producerade över 15 miljoner fat om dagen utan några som helst subventioner, medan vind- och solkraft tillsammans kom upp i ca 3 procent av världens totala elproduktion. Även om jämförelsen haltar ger den en bild av hur illa ställt det är för den ”gröna” energin.

Mot den bakgrunden är det både skamligt och ohederligt av svenska elföretag som Telge Energi och Bixia att pusha för energilösningar som bara kostar pengar och driver upp elpriserna för oss konsumenter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare