Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 27 januari 2012

Var lugn - oljan räcker i minst 150 år till!

Klimatkramarna har på sistone fått allt svårare att få gehör för sina argument. Nu har två professorer med hemvist i USA resp. England manat fram det gamla oljespöket igen ur Kjell Alekletts garderob i Uppsala. De menar att när oljan tar slut så måste världens stater stå redo att möta nya energiutmaningar.


I en artikel i tidskriften Nature tycker sig de båda herrarna finna att oljeproduktionen var som störst år 2005, med en dagsproduktion på 75 miljoner fat. (Enligt BP nåddes en topp om 85 miljoner fat år 2010.) Sedan dess har marknaden varit skakig och trots priser på över 100 dollar per fat “tycks tillgången ha varit mindre än efterfrågan”. De nämner termen “peak oil” men är försiktigare än Uppsalas olyckskorpar var för en del år sen.

“Det kommer att ta decennier att genomföra en nödvändig energiomställning”, skriver artikelförfattarna som uppmanar till en allmän övergång till ”grön energi” plus kärnkraft!

Men vid närmare skärskådande är dessa herrar professorer lika ute på hal is som Aleklett & Co. Under förra året kunde vi läsa om nya enorma oljefyndigheter utanför Norge och Brasilien, och i USA har stora fyndigheter gjorts i North Dakota. Lägg därtill de omdebatterade tjärsandfälten i Kanada. Det finns också rapporter som talar om att ny teknologi gör det enklare och lättare att öka produktionen i befintliga oljefält i USA, Kina och Ryssland. Under de senaste 20 åren har tillgången på olja räckt för att tillgodose behovet hos Kina och Indien, som nu importerar mer olja än vad som konsumeras i Tyskland och Japan.

Enligt många bedömare har världen konsumerat en triljon fat olja fram till idag. Oanvända reserver är ungefär lika stora. Men det kommer med all säkerhet att kosta mer att få upp dem. Vi ska inte heller stirra oss blinda på dagens höga oljepriser. Ett pris på 100 dollar per fat idag motsvarar faktiskt priset 1981 om man tar hänsyn till inflationen.

Den kommande oljebristen är en annan myt som de gröna miljöfascisterna gör allt för att vi ska tro på. Eventuella prisökningar i produktionsledet kan lätt kompenseras med lägre energiskatter för konsumenterna – fortfarande kostar en liter bensin endast ca 7 kronor i Sverige om man räknar bort skatterna. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare