Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 10 april 2016

Rapport från utkiken v. 15: Solcellsindustrin backar, mindre förnybart i Tyskland och brittisk stålindustri slår igenDe gröna fortsätter att rasera den brittiska ekonomin. Senast handlar det om stålindustrin i Wales, där indiska Tata Steel har en jätteanläggning som man nu tänker stänga. Handeln med utsläppsrätter är en orsak, men i det här fallet spelar landets gröna skatter också en stor roll. Enligt Tata är energikostnaderna i Storbritannien 25 procent högre jämfört med Tyskland och 50 procent högre än i Frankrike. Så nu försvinner troligen närmare 1000 jobb till priset av lägre utsläpp. I stället blir Kina huvudsaklig stålleverantör till den brittiska industrin. ”De skeppar jobben och CO2-utsläppen till Kina och tänker inte på alla som mister sin inkomst. Ännu ett exempel på de gröna dårarnas självmordspolitik”, skriver en bloggare.

I den allt aktuellare “1984” av George Orwell uttrycker karaktären Syme på Sanningsministeriet sin beundran för den krympande nya ordboken: “Det är vackert detta, att förstöra ord”. Dagens politiker gör också sitt bästa och talar allt oftare om kolskatter som ska hejda nedsmutsningen av miljön, vilket naturligtvis för tanken till svart sot och liknande partiklar. Men det är ju inte alls det som klimatnarrarna pratar om utan om koldioxid, denna osynliga luktlösa gas som får växterna att växa. Någon har gjort jämförelsen med champagne som enligt samma logik inte är något annat än vitt vin spetsat med smutsigt kol…

Har ”klimatjournalisterna” förmågan att tänka? De skriver om hur korallerna bleks och dör på grund av klimatförändringarna för att ge oss som aldrig sett ett korallrev dåligt samvete och få oss att skicka pengar till WWF och Greenpeace. Nu visar en undersökning från Scripps Institute att det finns en massa korallrev som trivs alldeles utmärkt och troligen ser likadana ut idag som de gjorde för 1000-tals år sen. De skador man sett är begränsade till områden där det bor många människor som skitar ner vattnen och river sönder reven med sina stora lustjakter. Att skylla på varmare hav och El Nino är med andra ord rena nyset. 

Skeppsgossen har tidigare berättat om statsjuristerna (State Attorney General) i USA som har gått samman för att backa upp Al Gore och hans maffia. Efter att ha lovprisat “min hjälte” Al Gore (och kallat honom “vice-president”) har Virgin Islands Claude Walker påstått att han har dokument som visar att oljebolagen är medvetna om att deras produkt förstör vår jord och att de utvecklat strategier för att kunna dra nytta av polarkalotternas avsmältning för framtida oljeborrningar. Hur någon kan tro på detta går utanför Skeppsgossens horisont som ändå är ganska vid och öppen.  

Solenergin ställer till det i Kalifornien. Den levererar ofta så mycket att elnätet överbelastas, vilket i sin tur leder till strömavbrott. Senaste gången det hände var i slutet på mars då man måste stänga av installationerna på grund av att produktionen var så mycket högre än förbrukningen. Nu vill energimyndigheten koppla in sig på Oregons nät som har stabil strömförsörjning från koleldade kraftverk ifall det egna nätet skulle slås ut igen.


Ingen succé i Amerika
I Kalifornien liksom på andra håll är elkonsumtionen högst efter solnedgången när människor kommer hem från sina arbeten och vid den tiden producerar solkraftverken inte energi nog. Det gör inte heller den intermittenta vindkraften. Enda lösningen blir att koppla in konventionella kraftverk som drivs av kol, naturgas och kärnkraft. Detta har naturligtvis fått miljönarrarna att gå i taket (Skeppsgossen önskar att de kunde stanna där för gott). 

Annars är det kris också bland de amerikanska företag som säljer solceller till privatpersoner. Tre av dem hotas av konkurs trots alla subventioner och skattekrediter. För fem år sen var det Barack Obamas omhuldade Solyndra som kastade in handsken, sen var det Abengoa, nu följer SunEdison, Sunrun och SolarCity efter.

Ännu så länge kan vi svenskar glädjas åt låga elpriser. På kontinenten har priserna gått upp med 63 procent mellan 2005 och 2014 enligt en ny studie från National Bureau of Economic Research i Storbritannien. Största ökningarna har skett i de länder som anammat ”den gröna linjen”, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Nu avspeglas detta inte bara på konsumenternas elräkningar. Kostnaderna för produktion av basvaror och service ökar i motsvarande grad.
Studien visar också att människor med låga inkomster drabbas hårdare av satsningarna på förnybara energislag än bättre bemedlade – i direkta tal handlar det om mellan 1,4 och 4 gånger så mycket.

Intressant är också att under perioden 2005-2014 minskade Europa sina CO2-utsläpp med 600 miljoner ton per år. Under samma period ökade de sammanlagda utsläppen från Kina, Indien, Indonesien och Brasilien med 4,7 miljarder(!) ton per år. 

                            

Glädjande nog har tyskarna nu börjat tröttna på allvar på den förnybara energin och dess konsekvenser. Ekonomiministern Sigmar Gabriel har aviserat ett stopp för vidare utbyggnad så att maximalt 40-45 procent av elenergin år 2025 får levereras av vind- och solkraft (i slutet av 2015 var den faktiska siffran 33 procent). Skälet är att rädda elnätet från farlig överbelastning. Detta innebär, klagar de gröna, att det inte kan bli någon planerad utbyggnad av vindkraften efter 2018, ve och fasa! I värsta fall kan det till och med bli aktuellt med skrotning av existerande snurror och att hela vindindustrin får en (välbehövlig) nådastöt.

I Tyskland har man för övrigt myntat begreppet Dunkelflaute för att beskriva vad som händer när solen inte skiner och vinden inte blåser. Dunkel betyder “mörk”, Flaute “vindstilla”.

I enlighet med Symes uttalande ovan försöker de som propagerar för biomassa vilseleda allmänheten genom att tala om grön energi och förnybar energi som likvärdiga begrepp. En kanadensisk bloggare menar att träd inte alls är vare sig förnybara eller gröna. I British Columbia skryter man exempelvis med att den stora anläggningen där hittills bara malt ner döda träd som gallrats ut efter de enorma angreppen av barkborrar. Men nu tycks det som om kvantiteten döda träd minskar i oroväckande fart och då måste man förstås övergå till levande träd. Då handlar det alltså om verkligt grön energi, samtidigt som stora skogsområden har börjat avverkas för att hålla kraftverken med bränsle. Man kan ju fråga sig om det bidrar till minskade koldioxidutsläpp?

Till slut några visdomsord av den amerikanske samhällskritikern H.L. Mencken: “Den farligaste människan för någon regering är den som kan tänka självständigt… utan hänsyn till rådande vidskepelse eller tabun. Det är nästan oundvikligt att denna person kommer till slutsatsen att det styre under vilket han eller hon lever är ohederligt, vansinnigt, outhärdligt.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare