Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 13 maj 2014

Efter CO2 kan det vara vattnets tur

Ingen bristvara

På senare tid har Skeppsgossen haft många anledningar att fundera över H.L. Menckens ord: “Målsättningen för all praktisk politik är att skrämma upp folk så att de låter sig räddas med hot om att annars drabbas av en oändlig rad hemskheter, alla rena påhitten”.

Det är en uppfattning som också delas av dr Tim Ball, välkänd klimatdebattör. Han påpekar att IPCC misslyckades med att skrämma folk med koldioxidhotet (även om det lever kvar inte minst i Sverige och fortsätter att göda en hel drös politiker och miljönarrar). Alltså måste andra miljönarrar söka efter nya hot, men varken ozonhål, surt regn, stigande hav eller ökenutbredningen har riktigt fått samma genomslag som just CO2-hotet.

Nu har dessa stollar kommit på att vatten kanske kan fungera. Alla inser ju att ingenting kan leva utan vatten. Och ju fler människor vi blir här på jorden, desto större kommer behovet av rent vatten att bli. Vad skrämselpropagandan dock inte säger är att vattnets kretslopp är omöjligt att mäta och att vi därför inte kan påstå att vattnet på jorden någonsin tar slut.

Men, säger Tim Ball, när fokus riktas mot ett visst område så ropas det snart på kontroll från FN:s sida. Miljöorganet UNEP har gjort upp en handlingsplan kallad ”Water for Life: 2005-2015”. Och självaste Ban Ki-Moon har slagit fast att vatten både är nyckeln till en hållbar utveckling och en ömtålig och ändlig resurs. Men av FN:s egna beräkningar framgår att det inte är kvantiteten utan kvaliteten på vattnet som måste kontrolleras. Förklaringen till det är förstås att även den mest inskränkta miljönarr inser att det inte råder någon vattenbrist i världen. Det finns områden på jorden som saknar vatten och andra som har för mycket av samma vara, men skillnaderna utjämnas över tiden.

Dr Tim Ball: “Som klimatolog fick jag tidigt lära mig att torka är den mest förödande av alla klimathändelser. Av 1900-talets värsta väderkatastrofer dominerar torka, med översvämningar på andra plats… Vid en konferens 2011 i Washington frågade någon vad nästa ’miljökatastrof’ förväntades bli. Jag sade att överbefolkning skulle fortsätta att vara grundtemat, vilket det varit alltsedan Malthus, Romklubben och Agenda 21, men att vatten stod närmast på tur.”
  
I FN:s Agenda 21 har vattnet fått ett eget kapitel. Där talar författarna om en utbredd brist på vatten och en allt kraftigare nedsmutsning i många områden. Sådana påståenden används som motivering för en strikt kontroll av färskvattentillgången i framtiden. Enligt Tim Ball är slutsatserna totalt felaktiga, i likhet med många andra antaganden som rör miljö och vetenskap och ingår i den politiska agendan.   

Alla termer som användes i samband med CO2 används nu ifråga om vattnet. Man använder begrepp som fotavtryck för att beteckna hur mycket vatten som går åt för att tillverka en produkt – enligt Tim Ball “ett fullständigt meningslöst mått som skapats för att ge människor dåligt miljösamvete”. Det har till och med talats om ”Peak Water”, alltså en punkt där vattentillgången börjar avta, vilket är lika påhittat som en gång ”Peak Oil”. ”Världsvattendagen” är ett annat idiotiskt påfund vars enda syfte är att skrämma människor.

Miljömedvetenhet var ett begrepp som snabbt togs över av kontrollglada politiker med rötterna i kommunism och liknande totalitära läror. Målet var att ta kontroll över individerna och deras rättigheter, till en början genom FN och numera i kanske än högre grad genom EU. Så lyckades IPCC ta kontrollen över alla nationella väderorgan och därmed deras nationella policy med hjälp av FN:s World Meteorological Organization (WMO). När alltfler insett lögnerna är det vattnets tur, menar Tim Ball, och precis som med CO2 gömmer man sig bakom självrättfärdighetens gröna mantel – för vem vill inte ha ren luft och rent vatten?

I sin bok ”True Enough: Learning to Live in a Post-fact Society” skriver den amerikanske journalisten Farhad Manjoo: ”Varför har experternas påståenden ersatt nyheterna på senare tid? Varför tycks lögnerna leva kvar så länge i människors undermedvetna fastän de har blivit avslöjade? Och varför, när fler människor än någonsin dokumenterar sanningen med sina laptops och digitalkameror, fortsätter grundlösa påståenden och falsk propaganda att fungera så bra?”

Läs mer på Tim Balls blogg: www.drtimball.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare