Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 23 maj 2014

Lågenergilamporna förstör dina ögon

Lampa att vara rädd om


När EU bestämde att vi inte skulle få ha kvar Edisons pålitliga glödlampa längre, var det många som protesterade. Men demokrati råder som bekant inte i EU, denna överstatliga koloss som detaljstyr allt möjligt i vår vardag. Därför får vi idag betala dyrt för ”lågenergilampor” som ger mycket sämre ljus och innehåller både argon och kvicksilverånga. När gasen hettas upp avger den ultraviolett ljus, som absorberas av den speciella beläggningen inne i lampan så att den börjar lysa. På det ska vi spara 80 procent elektricitet heter det – men vad vi ska göra med all el som vi sparar, det har vi aldrig fått veta.

Professorn i oftalmologi vid University College i London John Marshall ogillar starkt att vi utsätter våra ögon för en del av det ljus som lågenergilamporna avger. Ljus är ju en form av strålning, och det är de korta våglängderna som han särskilt varnar för. Det handlar om toppar av blått och ultraviolett ljus som i princip är lika farliga som starkt solljus. ”Vi vet att vår hud inte mår bra av att utsättas för långvarig solbestrålning. Men vi ömsar skinn var femte dag. Näthinnan däremot följer dig livet igenom.”

Följden av att utsätta ögonen för ljus av det här slaget är att näthinnan skadas och att risken för t.ex. starr ökar. Också gula fläcken påverkas. Normalt sker sådana förändringar på äldre dagar, men förloppet kan påskyndas av lågenergiljuset.   

En expert på hudsjukdomar, professor John Hawk vid King’s College har tittat närmare på hur vår hud påverkas av ljuset från lågenergilampor. Han menar att det idag finns ovedersägliga bevis för att huden skadas vid bestrålning på nära håll, t.ex. från läslampor, skador som med tiden kan ge upphov till hudcancer.  

Amerikanska undersökningar visar att personer som lider av lupus (en autoimmun sjukdom som bl.a. skadar lederna) mår klart sämre när de utsätts för UV-ljus. Hela 2/3 upplever ljuset från lågenergilampor som irriterande. Även patienter med migrän och epilepsi berättar om obehag. EU har erkänt att strålning från den här typen av lampor innebär vissa hälsorisker, men bara vid ”lång exponering på avstånd kortare än 20 cm”.

De här professorerna och många andra har för säkerhets skull bunkrat upp med vanliga glödlampor i olika storlekar så att det räcker deras livstid ut. Det har Skeppsgossen också – men rätt vad det är så fattas det någon liten klar 25-wattare som utgått ur sortimentet och får en att svära högt över det förbannade EU.
   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare