Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 19 maj 2016

En religiös utvikning om 72 jungfrur och Noaks ark i Kentucky

Det finns av förklarliga skäl inga bilder från paradiset
så vi får nöja oss med en klassisk teckning.
Säga vad man vill om Narrskeppet, men här ombord är i alla fall jämlikheten fullt genomförd. Här finns varken jude eller grek, vit eller svart, kvinna eller man, bara idel dårar. 

Skeppsgossen hade tänkt skriva en liten essä om de imamer och shejker som springer runt på övre däck och i tid och otid förkunnar att Allah är större (till och med större än Antje Jackelén som ändå är ärkebiskop i svenska kyrkan) och att det väntar 72 jungfrur i paradiset på den muhammedan som begår jihad och spränger sig själv till hundmat. Just som han satt sig vid datorn kom en ängel och knackade honom på axeln: "Om du tänker racka ned på galna muslimer bör du i jämställdhetens namn skriva något om galna kristna också." 

Jag tror att denna ängel var utsänd av Richard Dawkins, för det är på hans Facebooksidor som jag hittat stoff till denna lilla betraktelse över människans dårskap. 

Muslimska män uppmuntras att betrakta sina jordiska äktenskap som tillfälliga. Den saudiske imamen Muhammad Al-Munajid säger att de 90 fot långa (ca 275 cm) islamiska jungfrurna är att föredra framför muslimska kvinnor. "Medan kvinnorna i den här världen lider dag och natt av menstruation, blödningar 40 dagar efter barnafödseln, vaginala blödningar och andra sjukdomar - är kvinnorna i Paradiset rena, obefläckade, fria från menstruation, fria från avföring, urin, slem, barn". 

Vidare får de inte lämna tälten i likhet med de saudiska kvinnorna. De är "hårlösa" och blir aldrig äldre än "flickor".  Deras hud är så "ljus att den gör en förvirrad" och utgör faktiskt en spegel så att "man kan se sin egen bild i hennes kind". På ett annat ställer heter det att "märgen i benen i deras ben kan ses genom ben och kött". 

Dessa kvinnor utgör alltså islams idealkvinnor. Frånsett deras bisarra egenskaper är islams paradis en fantasiversion av Saudiarabien eller IS där kvinnor inte är något annat än ägodelar. Och de 90 fot långa jungfrurna protesterar aldrig, rymmer aldrig eller begår aldrig självmord. De väntar tysta och lystna på varje jihadist. 

Enligt en annan religiös ledare i Saudiaraben, Muhammed Ali Shanqiti, har varje 90 fot lång jungfru 70 tjänarinnor. Varje muslimsk man som hellre gifter sig med jordiska kvinnor i stället för jihad, kan alltså räkna med att tilldelas 70 jättejungfrur för varje fru. Enligt Muhammed själv ropar en svartögd jungfru ovanifrån "Oh Allahs tjänare, får inte vi del av dig?" så snart mannen betäcker sin hustru.  

Räknar man ihop alla dessa kvinnor blir det 19 604 stycken. Men enligt den palestinske deputeraden Sheik Ahmad Bahr finns det 500 portar i det islamiska paradiset, "var och en med 5 000 väntande svartögda jungfrur. Bröder, 500 gånger 5 000 är 2,5 miljoner." Så varför ska en jihadist nöja sig med saudiernas futtiga 19 604 kvinnor när han kan få Hamas 2,5 miljoner 90 fot långa jungfrur?  

Några jordiska kvinnor lär inte få plats i islams paradis. Muhammed själv sa att han sett "helvetets eldar och i dem dvaldes mest kvinnor".  Den egyptiske imamen Abu Mu'adh Al-Dardiri har till och med siffror på fördelningen: "Av varje 100 som återfinns i helvetet är 30 män och 70 kvinnor. Med andra ord, på tre män i helvetet går det sju kvinnor". Slutsatsen av resonemanget blir att muslimska kvinnor ska stanna inne och laga mat - i väntan på resan ner till slutstationen som för deras del bara kan bli helvetet. Ken Ham med hustru framför Noaks ark.

Hur vuxna människor och därtill många med hög utbildning kan tro på sådana groteska sagor var egentligen ämnet för den här betraktelsen. Men så kom då Richard Dawkins ängel och viskade om kreationisten Ken Ham och hans bolag "Answers in Genesis" som håller till i Kentucky och har skapat en fullskalemodell av Noaks ark. Denne Ken Ham påstår på fullt allvar att såväl enhörningar som dinosaurier seglade med Noak.

En skriftlärd "doktor" som heter Elizabeth Mitchell håller med. "Att tro att den bibliska enhörningen är ett fantasidjur är att förneka Guds ord, som är sant i varje detalj," säger hon. "Bibeln refererar till enhörningen i ett sammanhang där en rad välkända djur förekommer, som påfåglar, lamm, oxar, lejon, getter, åsnor, hästar, hundar, örnar och kalvar (Job 39:9-12). I Job 38-41 påminner Gud Job om hur olika de olika djur Han skapat ser ut."

Denna bibliska skriftlärda fortsätter: "Moderna läsare har problem med Bibelns enhörning eftersom vi glömmer att djur med ett enda horn inte alls är ovanliga i Guds meny över djurdesign. (Tänk bara på noshörningen och narvalen.) Bibeln beskriver att enhörningar hoppar som kalvar, rör sig som oxar och blöder när de dör (Jesaja 34:7). Att detta kraftfulla, självständiga djur har ett enda starkt horn ska påminna läsaren om styrka och kraft... Bibeln beskriver utan tvivel ett verkligt djur. Det är ingen fantasiskapelse."

I en video på Youtube talar Ken Ham om dinosaurierna. Han säger: "Gud berättar för oss att Han skapade alla landdjur samma dag som han skapade människan för ungefär 6000 år sedan. Så det är självklart att det fanns dinosaurier i Noaks ark eftersom Gud sade till Noak att ta ombord ett par av alla landlevande djur. Dinosaurier är inget mysterium alls om man accepterar Bibelns skapelseberättelse."

2,5 miljoner 90 fot långa jungfrur som ropar efter karlar i paradiset och dinosaurier och enhörningar som seglar ombord på en ark kan väl gå på ett ut, tycker Skeppsgossen. Narrskeppet är fullt av den här sortens sagor, som jämlika dårar berättar för varandra när de inte slåss om vem som sitter inne med den större sanningen.   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare