Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 25 maj 2016

Islam - våldsideologi eller stridbar religion?

Detalj ur Juan Bravos stora muralmålmning i Cuzco, Peru.

Är islam en våldsbejakande ideologi som gömmer sig bakom en religiös täckmantel eller en religion vars ”missionärer” använder samma grymma metoder som de spanska conquistadorerna på 1500-talet? Är syftet detsamma – att underkuva och erövra ny mark?

Frågan har aktualiserats av ett föredrag i det tjeckiska parlamentet nyligen. Föredragshållaren var Klára Samková, en välkänd advokat i Tjeckien, och ämnet var ”Ska vi vara rädda för islam?” Bland de inbjudna gästerna fanns en rad ambassadörer från muslimska länder. Bloggaren Luboš Motl (www.thereferenceframe) berättar att flera av dessa lämnade föreläsningen i protest, och det kan man kanske förstå efter att ha läst den översättning till engelska som han består med.

Skeppsgossen har tagit sig friheten att översätta en del av texten och presenterar här en sorts sammanfattning. Sällan har jag läst en så svidande och orädd uppgörelse med islam. Nu finns det också en film från händelsen med engelsk översättning …

Klára Samková gick ut hårt redan från start:

”Dagens ämne är: Ska vi vara rädda för islam? Mitt raka svar på den frågan är: Nej, vi ska absolut inte vara rädda för islam. Vi ska bemöta islam på samma sätt som den europeiska civilisationen har bemött alla totalitära och omänskliga regimer under mer än 2000 år. Vi ska bekämpa islam, besegra den och förhindra att den sprider sig, precis som vi har gjort med tidigare monstruösa ideologier, förklara islams själva existens som en brottslig handling som vägrar att acceptera våra värderingar och friheter…

För det är exakt vad islam gör.

Det var likadant med nazismen, fascismen och kommunismen. Islam är i alla stycken jämförbar trots att den döljer sig bakom religionens täckmantel. I själva verket handlar det i första hand om en brottslig ideologi (såväl i den meningen att den begår brott som att den styrs av kriminella) och om ett system för kontroll som inte låter sig reformeras.”

Just jämförelserna mellan islam och andra människofientliga ideologier är väl det mest uppseendeväckande och utmanande i Klára Samkovás resonemang. Som jurist framhåller hon islams ständiga, målmedvetna och framgångsrika missbruk av det västliga legala systemet och de värden som grundas på den judeokristna traditionen.

”Det finns ingenting bättre eller mer effektivt än att missbruka sin fiendes värdesystem, särskilt när man inte delar det. Och det är exakt vad islam gör. Det vill bli skyddat i enlighet med vår tradition men vägrar att uppträda enligt våra normer. Islam hävdar att våra traditioner är viktiga, samtidigt som man i lönndom skrattar åt oss och våra värderingar.”

Klára Samková anser att jämförelsen med totalitära regimer är adekvat. Kärnan i islam är enligt henne sharialagarna, medan religiösa och etiska regler är sekundära. Därför är den västerländska åsikten att religionen är en privatsak helt oacceptabel. Islam förkastar varje individuell uppfattning om gud och enligt totalitärt mönster får det inte finnas några tvivel om vem som är den högste.

”Om någon menar att vi tjecker inte har rätt att avgöra vad som är totalitarism, vill jag bara erinra om att i ett land som haft främmande regenter under 300 år och levt 48 år i frihet efter 78 år av totalitärt styre, är våra känselspröt väl upptränade för att känna igen mönstren. Vi har både rätten och förmågan att identifiera dem och fördöma dem.”

Juristen Klára Samková framhåller också att islam och dess sharialagar är inkompatibla med principerna i den europeiska lagstiftningen, särskilt med de rättigheter som räknas upp i 1950 års Europakonvention om mänskliga rättigheter (och friheter). Hur kommer det sig att våra lagexperter inte ser denna konflikt? frågar hon sig. Hur kommer det sig att de är så tysta? Hur kommer det sig att de godkänner alla krav från muslimer som hänvisar till artikel 9 i nämnda konvention i vilken människor garanteras rätten att tänka fritt oavsett religion? Och hur är det möjligt att muslimerna i vår värld begär att bli skyddade enligt detta dokument medan vårt juridiska system inte tycks erbjuda samma skydd för dem som har andra åsikter, idéer och en annan tro som inte överensstämmer med islam?

En artikel i denna konvention som kan ses som en nyckel till de problem islam skapar är artikel 17 som lyder:
”Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.”

”Denna artikel infördes i konventionen av Winston Churchill personligen. Han gjorde det av en speciell anledning, nämligen som ett skydd mot totalitära regimer. Han tänkte uppenbarligen på de system som var aktuella vid den tiden, alltså kommunistregimerna. Jag tänker på islam som är lika totalitär och hotande som de regimer Winston Churchill bekämpade och besegrade. Artikel 17 kan användas som skydd mot varje ideologi och det faktum att de europeiska länder som skrivit under konventionen inte har brytt sig om att utnyttja texten betyder inte att de saknar viljan att göra det. Dessa länder är bara för snälla och välvilliga, alltför medvetna om priset de måste betala… och alltför tålmodiga…”

Klára Samková raljerar över denna undfallenhet som tar sig uttryck i frågor som: “Vill ni leva bland oss?”

”Detta är den viktigaste frågan idag och inte vår rädsla för islam”, säger hon, ”och det är en fråga som bara muslimerna själva kan besvara…
Hittills verkar det inte som om muslimerna vill fredligt dela vår planet med resten av världen (den icke-muslimska). Deras terroristhandlingar, begångna i islams namn vilket de högljutt framhåller, antyder att de inte är intresserade av broderskapet mellan nationer och folk. De gastar om islams överhöghet och sitt legala system och de utgår från att det är vår skyldighet att underkasta oss. Vi hittar inga bevis på att muslimerna inte känner sig överlägsna oss andra – icke-muslimer eller kvinnor eller homosexuella eller några andra som inte strikt följer koranens bud.”

Mot slutet av sin föreläsning biter Klára Samková till rejält. Då omformulerar hon frågan till att lyda: VILL NI LEVA?    

”Vill ni muslimer överleva? För om islams anhängare inte vill leva i fred, kommer Europa och Amerika att göra vad de gjort två gånger tidigare när de hotades av ideologier som angrep själva grunden för mänskligheten: vi kommer att starta ett krig och krossa fienden… det kommer att innebära det definitiva slutet för den muslimska ideologin.”

Den följande slutklämmen är väl magstark till och med för en härdad Skeppsgosse och utelämnas här.
     
Om detta är ett relevant framtidsscenario eller inte kan bara framtiden utvisa. Men Skeppsgossen uppskattar Klára Samkovás mod att kritisera islam så hårt inför både parlament och muslimska gäster. I Sverige skulle det ha varit otänkbart. Patriarken av Moskva talade för några dagar sedan om ett kristenhetens heliga krig mot islam – kanske är det från länder som länge levt under en diktatur vi får höra sanningen numera.4 kommentarer:

 1. Bra, hon heter ju Klara.

  SvaraRadera
 2. Utmärkt och så värt en vidare spridning. Saknar dock en dela-funktion.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Överst på sidan finns en knapp "Mer". Tryck på den så kan du dela på facebook, twitter etc.

   Radera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare