Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 22 maj 2016

Utkiken v. 21: Vulgärpropaganda, lögner och kondensstrimmor


”Unbearable” är det vitsiga namnet på en vandringsutställning som sponsras av bl.a. WWF (Världsnaturfonden). Den skapades för klimatmötet i Paris och har nu hittat till Köpenhamn. Det mest uppseendeväckande föremålet i utställningen är en sju meter hög skulptur som placerats utanför Folketinget. Med hjälp av ett rör från en oljeledning har konstnären Jens Galschiøt återgett den stigande CO2-halten i atmosfären från 1850 fram tills nu – och som kronan på verket låtit röret genomborra buken på en isbjörn.

Skulpturen är typisk för den vulgärpropaganda som WWF ägnar sig åt. Som Skeppsgossen många gånger berättat att isbjörnarna inte alls hotade och definitivt inte av stigande CO2-halter i atmosfären…

Många kritiker har också undrat om det är till sådana här jippon som WWF-medlemmarnas pengar ska användas. Enbart förvaring och transport av den här skulpturen måste kosta massor av pengar. Tidigare satsade WWF på ett omskrivet program för att skydda befolkningen i Hudson Bay-området mot isbjörnsangrepp. Idag ägnar man sig tydligen mest åt PR för den egna saken och låter politikerna ta hand om eventuella lösningar på klimatförändringarna. WWF fortsätter att sprida myten om isbjörnarnas utsatthet trots att fakta talar emot deras lögner. Det borde få dem som göder organisationen att tänka om. 

När vi nu ändå är inne på den ständigt aktuella frågan om polarisens utbredning i Arktis – eller kanske rättare den påstådda avsmältningen – kan det finns anledning att erinra om att man redan 1925 konstaterade att området uppvisade kraftiga klimatförändringar. I en tidningsartikel från det året kan vi läsa att temperaturen i Golfströmmen ökat med 4-5 grader sedan år 1900 då den för första gången uppmättes av Nansen. Ett synligt bevis på förändringarna, skriver tidningen, är att glaciärerna krympt påtagligt, ett tecken på att den höjda temperaturen luckrat upp dem under lång tid.  

Idag är det Nasa som i samarbete med NOAA (USA:s centrum för havs- och atmosfärforskning) som består oss med alla larmrapporter. En man vid NOAA, Thomas Karl, intog dock 1989 en avvaktande hållning till skrämselpropagandan. Enligt honom skedde den största höjningen av den globala medeltemperaturen mellan åren 1881 och fram till 1919, alltså innan CO2-halten i atmosfären ökade. Efter 1921 började temperaturen sjunka och gjorde så fram till 1979. Uppenbarligen föll det inte hans chefer på läppen och efter en pudel har vi inte hört mer av Thomas Karl.  

En amerikansk studie visar att jordbruket svarar för de flesta av de ohälsosamma luftföroreningarna i USA, Europa och Kina. Boven är ammoniakångor från kväverika gödselmedel och animalisk gödsel, som blandas med avgaser och annat och bildar mikroskopiskt små fasta partiklar eller aerosoler. Därför, menar forskarna bakom studien, är det viktigt att fortsätta arbetet på att få ner utsläppen från bilar, traktorer, industri m.m. I takt med att denna faktor minskas finns det också utrymme för den fördubbling av användningen av konstgödsel som projekterats i framtidscenarierna utan att luftkvaliteten påverkas negativt.

Om du bor i en landsända med stor flygtrafik korsas himlen ofta av kondensstrimmor efter jetmotorerna. När de här strimmorna löses upp bildar de tunna cirrusmoln på den blå himlen som inte längre är så klarblå. Om vi bortser från de lätt sinnesförvirrade personer som hävdar att strimmorna ingår som ett led i en universell komplott med syfte att långsamt förgifta mänskligheten, finns det faktiskt visst fog för påståendet att ”contrails” påverkar klimatet, åtminstone lokalt.
  
De båda tyska forskarna dr Ulrike Burkhardt och dr Bernd Kärcher vid Institutet för atmosfärisk fysik hävdade redan 2011 att kondensstrimmorna bidrar mer till den globala uppvärmningen än all den koldioxid som flyget släppt ut under mer än ett sekel.

Förklaringen skulle vara att “contrails” bildar en typ av cirrusmoln när den heta och fuktiga luften från jetmotorerna fryser till iskristaller i kallare och torrare luft. Molnen fångar upp den långvågiga strålningen från jorden och bidrar på så sätt till en uppvärmning av atmosfären. I studien använde Burkhardt och Kärcher sig av satellitfoton av “contrails” och kom fram till att deras påverkan på klimatet är långt ifrån försumbar. Koldioxidutsläppen från luftfarten uppgår till ca 3 procent av de totala utsläppen.

Nu har vi till leda hört påståendena om att 97 procent av forskarna är eniga om att människan påverkat klimatet negativt. Bakom påståendet ligger en undersökning från 2013. John Cook vid universitetet i Queensland i Australien gick igenom 11 994 rapporter publicerade mellan 1991 och 2011 som innehöll begreppen ”global uppvärmning” och ”global klimatförändring”.

Han fann att endast 32,6 procent av artiklarna ansåg att människan var orsak till den globala uppvärmningen. I den gruppen menade 97 procent att den pågående uppvärmningen var till största delen orsakad av människan. Därmed fastslog media och politiker att det fanns en koncensus på 97 procent i forskarvärlden.

Så föddes en lögn som fått förödande konsekvenser över hela jorden och som fortfarande används i den gröna propagandan. Av detta kan vi lära att i  dagens värld ska man inte ta något för givet och sant. Det gäller i särskilt hög grad för alla påståenden som har med klimatförändringarna att göra.

Skeppsgossen har i likhet med många andra funderat en del över varför klimatnarrarna gång på gång understryker att klimatförändringarna är mänsklighetens viktigaste fråga. Uppriktigt sagt så tror jag allt mindre på att det är annat än ett sätt att dölja deras verkliga syften – nämligen att göra slut på orättvisorna i världen och skapa jämställdhet och allt annat som ingår i vad bloggaren Daniel Greenfield så träffande döpt till Homo progressivus.

Om Homo progressivus förlorar kampen om klimatet så är det en mycket svår förlust, ja troligen ett katastrofalt nederlag. Då får dessa progressiva personer fortsätta med rena sabotagehandlingar modell Greenpeace. Greenpeace-aktivister har vandaliserat provodlingar av GMO-ris som kan rädda tiotusentals barn från blindhet och en för tidig död. Tonvis med genmodifierade betor har bränts upp av dem. I Australien har Greenpeace brutit sig in på en experimentgård och förstört GMO-vete, och på Hawaii har man huggit ner genmodifierade papayaträd samtidigt som det pågår en debatt om huruvida odling av dessa ska tillåtas eller förbjudas.

Om dessa ”aktivister” förlorar klimatförändringarna förlorar de nästan allt som hållit dem uppe och de får se sin agenda flyta som en död fisk i strömmen. Det är orsaken till att de ”gröna” människorna slår på trumman och kallar klimatförändringarna för vår tids viktigaste fråga. Att de någon gång ska erkänna sitt nederlag är knappast troligt förrän halva jorden frusit till is.

4 kommentarer:

 1. OM man låter naturen ha sin gång ostört, och t o m ÖKAR CO2-utsläppen, så kommer också volymen liv att öka över hela klotet och UTAN att något globalt klimathot utlöses. När jorden var som frodigast i växtligheten låg CO2 på 0,6-0,8 % av atmosfären. Med mer CO2, så behöver ju bönder inte gödsla med kemikalier, som i sig är större hot mot ett klimat. Då blir samtidigt GMO helt onödigt att utvecklöa. GMO funkar dessutom ENBAR om stipulerade givor av giftiga kemikalier (Round-up) sprids tillsammans med gödsel. CO2 effekter är lätt att visa i enkla labtester. Men det negativa med GMO är lika lätt att visa i lab. Formeln för allt livs beroende är CO2 + värme + H2O. Tag bort endera och allt liv dör bort samtidigt.

  En frodigare växtlighet (grönska) skulle i sig göra klimatet varmare. Än sén! Jag och allt annat liv lever hellre i lite mer värme än i kyla. ALLT dör i kyla. Överdödligheten av kyla är enligt FN 20 ggr så hög, som av EXTREM hetta.

  En seriös forskare påvisade för en massa år sedan att skit som sprids i atmosfären upp till ca 3600m höjd kommer till marken m anl av väder inom månader, högst något år. Skit som når upp till nivån 3600-10000m kommer att cirkulera i åratal medan övre delen långsamt diffunderar ut i lagret ovanför och undre delarna diffunderar ned i understa lagret. Och skit som sprids till nivåer över 10000 m, kommer att ligga kvar som ett filter i 1000-tals år, medan den långsamt diffunderar ut i rymden.

  Något som är väldigt allvarligt för fortbeståndet av allt liv på jorden bör alltså vara att sprida skit inom översta nivån. T ex flygtrafik resp rymdfart. Varje flygplan och varje uppskjutning deponerar inte en allvarlig volym skit, men om detta pågår årtionde efter årtionde med 10000-tals flygresor mm, DÅ blir det allvarligt med tiden. Och väldigt svårt att göra ogjort.

  Nu är förståss inte flyget det farligaste hotet mot livet på jorden. Det farligaste hotet, förutom från människan, kommer från nedslag av "stora" himlakroppar OCH stora vulkanutbrott. Senaste RIKTIGT STORA vulkanutbrottet skedde ca 74000 f kr (M:t Tuba, Sumatra). Livet på jorden skadades då svårt samt att människan var nära att dö ut. Alla de vulkanutbrott som brukar pekas ut som allvarliga är bara en "fis" i atmosfären. Vesuvius -79 hade ingen större betydelse, som exempel. Inte heller S:t Helen, Pinatuba, Tambura etc. Knappt något års svalare klimat, sedan började en normalisering och återhämtning. M:t Tubas utbrott höll jorden i ett järngrepp i 10-20000 år och triggade fram det tredje och värsta av de fyra istidsmaximumen under vår senaste istid. Dessförinnan hade isarna i stort varit bortsmälta.

  SvaraRadera
 2. Tack för all kompletterande information! Det enda jag inte riktigt håller med dig om är kritiken av GMO. Kanske mest därför att GMO blivit ett slagträ i en debatt som egentligen inte berör oss svenskar särskilt mycket (även om den forskning som funnits har lagts i malpåse). Men om det är sant att det berikade gyllene riset kan rädda tiotusentals liv så kan jag inte förstå varför vi i västerlandet ska förkasta det. Kan du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja! Bättre att ÖKA CO2 i atmosfären från 0,04 till 0,045 %. Ytterligare någon 100-del skulle inte skada. Då kan man minska utspridandet av kemikalier och gifter inom jordbruket väsentligt OCH samtidigt få ökade skördar för ALLA typer av grödor, inte bara för vissa GMO-grödor, samtidigt som all växtlighet (allt liv) bättre skulle uthärda extrem torka resp kyla. GMO, som den lanseras idag gör bönderna närmast livegna. Enkla lab-tester visar att jag har rätt. Dock skulle de globala storkapitalisterna inte kunna styra världen om så sker, så därför kommer klimatbedrägeriet att fortsätta.

   Radera
 3. Jag tror att vi talar förbi varandra, Roland. Ökade skördar betyder ju inte att stapelfödan ris får ett större vitamininnehåll. Så här skriver Wikipedia om det gyllene riset: Gyllene riset (Golden rice) är ris som genmodifierats till att producera betakaroten[1]. Det började utvecklas under 90-talet (redan då tänkt som ett biståndsprojekt för att hjälpa barn i Asien och Afrika), och resultaten presenterades år 2000. Resultatet var ett genmodifierat ris med 6 nya gener. Tre av de nya generna behövs för att risplantan ska tillverka betakaroten, en gen för att riset ska kunna lagra järn, en gen är tillagd för att underlätta upptagning av näring för tarmen och en sista gen ska hjälpa tarmen ta upp just järn. Denna sista gen kodar för ett protein som bryter ned de ämnen som naturligt finns i ris och aktivt förhindrar tarmen från att ta upp järn. Betakaroten omvandlas till A-vitamin i våra kroppar. A-vitaminbrist är vanligt i framförallt Sydostasien, där många personer till följd av detta (stor del barn) drabbas av obotlig blindhet varje år. Många barn och gravida kvinnor lider också av järnbrist, och till detta ligger motivationen bakom vissa förbättringar av det gyllene riset. 2005 presenterades "Golden Rice 2", som producerar upp till 23 gånger mer betakaroten än det ursprungliga gyllene riset.[2]Jag tycker det är skäl nog att inte kritisera GMO och sabotera vidare forskning som Greenpeace m.fl. sysslat med.

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare