Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 12 april 2014

Livsstil och kost har inget med hjärt/kärlsjukdomar att göra!

Rutan lånad ur tidskriften Illustrerad Vetenskap

I den ledande amerikanska dagstidningen Washington Post har man kunnat läsa följande: "Statliga myndigheter måste ständigt utfärda rekommendationer baserade på ofullständig men plausibel bevisning och när det finns någon form av konsensus.”

Vad handlar texten om? Den pågående debatten om klimatförändringarna? Nej. Den är hämtad ur en ledare från 1980 och ämnet är inte koldioxidens påverkan på klimatet utan hur kolesterolmängden i blodet kan påverka din hälsa. Vid den här tiden var alla ense om att mättade fetter och kolesterol hade ett samband och att om man skar ned på fettintaget så sänkte man kolesterolvärdena. 

Det ledde fram till en “konsensuskonferens” 1984. För att bekämpa övervikt och hjärt/kärlsjukdom skulle människor äta fettsnålt. Det dröjde inte heller länge förrän marknaden översvämmades av så kallade fettsnåla produkter samtidigt som myndigheterna gick ut med ”kostråd”. En naturprodukt som smör var farligt men en kemisk produkt full av tillsatser som margarin var bra - och allra bäst var förstås Becel!

Nu har lyckligtvis argumenten börjat ifrågasättas alltmer. Så sent som i förra månaden publicerades en meta-analys av 76 studier i ansedda tidskriften Annals of Internal Medicine. Studien visar att det inte finns något tydligt samband mellan fett – och inte ens mättat fett – och en ökad risk för hjärt/kärlsjukdomar.

En del fristående forskare – alltså sådana som inte betalas av läkemedelsföretagen – menar till och med att den fettsnåla kosten resulterat i en ökning av övervikt och en ökad risk för hjärt/kärlproblem. Förklaringen skulle vara att människor ersätter fettet i kosten med kolhydrater. Dessa orsakar hastiga förändringar i insulinproduktionen som inte alls är bra för kroppen och leder till högre halter av triglycerider, vilka i sin tur orsakar åderförkalkning och att man går upp i vikt.

Där står vi idag, åtminstone enligt forskarna i Harvard. Skeppsgossen vågar emellertid sticka ut hakan och fråga efter de oantastliga bevisen för att triglycerider verkligen orsakar åderförkalkning. Enligt en mycket intressant artikel i tidskriften Illustrerad Vetenskap nr 5/2014 har ett forskarlag studerat ett större antal mumier från olika tidsepoker och olika delar av världen och funnit att över en tredjedel av dem uppvisade påtagliga kärlförändringar, i stort sett oberoende av ålder och kostvanor (se ovan).  

Resultaten stämmer väl överens med vad andra specialister kommit fram till, nämligen att hjärt/kärlförändringar är en del av det naturliga åldrandet som inte har ett dyft med vår kost och livsstil att göra. När dessa förändringar sätter in (om de gör det) tycks vara en del av det genetiska arvet och ingenting annat. Ett så kontroversiellt påstående bekräftas av det faktum att människor i medelhavsområdet som lever på påstått nyttig olivolja, fisk och skaldjur har lika höga kolesterol- och triglyceridnivåer i blodet som hamburgermumsande västerlänningar. Troligen är det medelhavsfolkens genuppsättning som gör att förekomsten av hjärt/kärlsjukdomar påstås vara så låg. Jag säger ”påstås” eftersom resultaten av undersökningarna i flera fall kan ifrågasättas.

För egen del vill Skeppsgossen nu gå så långt som att påstå att kolesterol inte har det minsta med uppkomsten av hjärt/kärlsjukdomar att göra. Tvärtom tycks det vara så att höga halter av kolesterol i blodet minskar risken för skador på hjärta och kärl eftersom kolesterolet i huvudsak fungerar som ett skydd mot skador i blodkärlen och inget annat. Att med olika preparat som statiner sänka kolesterolvärdet till av myndigheter fastslagna maximinivåer är därför direkt farligt – det finns till och med indikationer på att statinerna kan orsaka (eller i varje fall bidra)  till åldersrelaterade sjukdomar som demens och Alzheimers, just därför att hjärnans celler behöver stora mängder kolesterol för att fungera normalt.


Parallellerna mellan CO2-bluffen och kolesterolmyterna är som Skeppsgossen vid flera tillfällen tidigare påpekat uppenbara. Idag är de anständiga klimatforskarna överens om att den minimala mängden CO2 i atmosfären inte alls driver uppvärmningen utan att en ökande halt CO2 tvärtom är resultatet av en stigande temperatur. Överfört till våra egna kroppar kan det enkelt uttryckas som att hjärt/kärlförändringar är en del av åldrandet och att våra kroppar försöker motverka dem genom att producera mer kolesterol som hjälper till att reparera skador i kärlväggarna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare