Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 11 november 2014

Vindpark i USA förklarad som hälsofara!

Skulle kunna vara ett foto från Tegelbyarna i Skåne

Hurra! utbrister Skeppsgossen när han läser att hälsovårdsnämnden i Brown County, Wisconsin, har förklarat traktens vindpark för en hälsofara. Parken består av åtta 150 meter höga turbiner på 2,5 MW, högre än några andra vindkraftverk i staten Wisconsin. Anläggningen stod klar för fyra år sedan.

Under dessa fyra år har allmänheten alltmer högljutt klagat över bullret och för ett år sedan beslöt myndigheterna att göra en opartisk utredning. Mätningarna som skedde med hjälp av s.k. mikrobarometrar visade bland annat att bullret och infraljudet i huvudsak drabbade de boende i fastigheter som låg inom en mils avstånd från vindkraftparken.

En av de ansvariga för beslutet är läkaren Jay Tibbetts. Han sager så här: “Vi är verkligen inte negativt inställda till vindkraften som sådan, men vi kan inte heller blunda för det här problemet. Tre familjer har flyttat härifrån och vi vet att man haft samma problem på andra håll. I Ontario har 40 familjer lämnat sina hem för att komma bort från vindkraftverken”. Han nämner också att det allvarligaste klagomålet kommer från en sjuksköterska som drabbats av permanent hörselnedsättning.

Just nu håller man i Rögle i nordvästra Skåne på att uppföra en motsvarande vindpark. De boende i området som kallas Tegelbyarna har i flera år protesterat mot bygget utan att få gehör. I en artikel i HD 2012 anser man inom byarådet att det är "häpnadsväckande" att beslutande instanser som Mark- och miljööverdomstolen inte alls har tagit hänsyn till en rapport från Naturvårdsverket som visar att området inte bara har stor betydelse för rovfåglar utan också för andra fåglar.

Idag klagar byarådet på Facebook över att lastbilstrafiken till och från bygget är mycket störande… Vänta bara tills turbinerna börjar snurra, säger Skeppsgossen. Då är det för alltid slut med ”det goda livet på landet” som invånarna i Tegelbyarna längtade till när de flyttade dit och en skylt liknande den till vänster kommer kanske upp så småningom också i Rögle. 

Vindkraftsexploatörerna tar inga hänsyn till människor och djur, varken i det här landet eller på andra håll i världen – huvudsaken är att de kan pungslå skattebetalarna på subventioner och fylla sina egna kassakistor. Men de styrande i Brown County har i alla fall fattat ett historiskt beslut som är väl värt en applåd. 


2 kommentarer:

 1. Inte överraskande!

  SvaraRadera
 2. Äntligen en myndighet som vaknat.
  Väntar på bevis,
  Vad kommer skadestånden kosta ?!!
  (Drabbad)

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare