Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 11 februari 2016

Från utkiken v. 6: Tvågradersmålet en svensk uppfinning och vi kan inte ropa hej förrän om 10 000 år

Den välkände klimatforskaren professor S. Fred Singer har också ifrågasatt värdet av de “medeltemperaturer” som den globala uppvärmningens anhängare matar oss med – och vilka enligt dessa måste hållas nere på 2°C om vi människor ska överleva fram till nästa sekelskifte. I en artikel framhåller även han det meningslösa mätandet av temperaturer, eftersom de varierar inte bara geografiskt med latitud och longitud utan också med årstid, tid på dagen och de allmänna väderleksförhållandena.

Och varför sätta målet vid just 2°C och inte vid till exempel 1,5°C som en del aktivister nyligen föreslagit? Kanske är just siffran 2 lite magisk, tänk bara på kalabaliken i media inför övergången till 2000-talet.

Professor Singer vet, för i en artikel i en vetenskaplig tidskrift 1995 ifrågasatte han vilka bevis vi hade för att människan verkligen påverkade klimatet på jorden. Han fick genast en massa kritiska kommentarer, bland annat från forskarna Henning Rodhe och Christian Azar vid Stockholms universitet. I en artikel i tidskriften Tellus som dessa herrar stod bakom nämndes just 2°C som ett tröskelvärde som de nu själva refererade.

”Kalla det ett cirkelresonemang”, skriver Singer nu. ”Hur som helst finns det inga indikationer på att någonting drastiskt kommer att hända om medeltemperaturen överstiger 2°C. Sanningen är väl att 2 grader låter rimligt, inte för mycket och inte för lite.”

S. Fred Singer leker också med tanken på vad som skulle ha hänt om man valt 0,5°C i stället. Troligen skulle folk bara ha ryckt på axlarna och sagt att där är vi ju redan så det kan vi strunta i. Om man i stället valt 5°C hade reaktionen kanske blivit att ”dit når vi inte under det här århundradet och inte under nästa heller”. Därför var nog den svenska siffran väl vald och ”lagom” för att kunna sväljas av naiva forskare och sluga klimatprofitörer.

En annan kritisk röst som Skeppsgossen uppskattar mycket är Lord Christopher Monckton. Nyligen har denne oförtröttlige “klimatförnekare” gjort en lista över alla de lögner som vi matats med i det här ämnet. Punkt nr 10 på listan förtjänar särskilt att citeras (översättningen är gjord av Skeppsgossen som alltid fascineras av Lord Moncktons förmåga att formulera sig):

“Givet att författarna till den största undersökning som gjorts av faktagranskade artiklar i lärda publikationer betecknat endast 64 av 11 944 artiklar eller 0,5% som positiva till tesen om att den globala uppvärmningen är i huvudsak orsakad av människan, kan man med fog fråga sig på vilka rationella, evidensbaserade, vetenskapliga grunder det dagligen påstås att 97% av forskarna anser att den globala uppvärmningen inte endast är orsakad av människan utan också farlig?”  

“Miljoner människor världen över dör varje år därför att de inte har billig, ren, stabil, lågteknisk, koleldad kraft. Med tanke på de växande och nu flagranta skillnaderna mellan förutsägelser och observationer som vi här tagit upp, är det vår absoluta moraliska skyldighet att använda de medel som hittills kommit klimathotets profitörer till del till att ge världens fattigaste människor koleldad elkraft för ljus och värme. Vi dödar miljoner människor idag i det vetenskapligt ogrundade syftet att rädda tusenden som inte riskerar något i morgon.”


Att göra säkra väderprognoser för 10 dagar framåt är en uppgift som meteorologerna inte alltid klarar så vidare bra. Men ”klimatforskarna” har datoriserade kristallkulor som är så välprogrammerade att de kan se till och med 10 000 år framåt.

Det är i varje fall vad de påstår i en artikel i tidskriften Nature Climate Change. Dessa internationella synska profeter hävdar också att de klimatförändringar som vi människor åstadkommit under detta sekel kommer att få följdverkningar under de kommande 10 000 åren. Vi måste se längre framåt än till de närmaste 150 åren när vi pratar om långtidseffekter, menar de.

En av spåmännen är en professor vid universitetet i Oregon som heter Peter Clark – vad hans namn nu kan spela för roll om 10 000 år, men i alla fall. ”Mycket av resterna av de fossila bränslen som vi förbränner idag kommer att bli kvar i atmosfären i över 100 000 år (nu lade han till en nolla för att öka skrämseleffekten). Det handlar om tusentals generationer framåt…”

För att komma fram till denna slutsats har de hårt arbetande forskarna samlat in data för de globala temperaturerna och havsnivåerna 10 000 år tillbaka i tiden och med utgångspunkt från dessa data sett hur det kommer att de ut på jorden 10 000 år framöver. Växthuseffekten kommer enligt dem att då ha fått de mest förödande konsekvenser:


Medeltemperaturen kommer att stiga med mer än 2°C (se ovan).
Glaciärerna kommer att smälta och leda till en höjning av havsnivåerna med 25 meter.
Städer i kustområdena kommer att översvämmas och tvinga nästan 1,3 miljarder människor på flykt (men bara nästan 1,3 miljarder vilket kanske är en tröst för de miljoner som slipper flytta).

Och det här är ändå lågt räknat, enligt dessa domedagsprofeter. En av dem, professor vid universitetet i Wisconsin-Madison, tar ett pedagogiskt exempel och jämför med vad som händer när vi kokat upp vatten och sedan stängt av kokplattan – vattnet behåller värmen (i detta fall i 10 000 år).   

Med hjälp av data från den senaste nedisningen har dessa lärda snillen noterat att det tog nästan 10 000 år för världshaven att sjunka från de 130 meter som de hade stigit den gången (vad det nu kan ha med saken att göra).

Alltså räcker det inte med att bara minska utsläppen, de måste upphöra helt. Helst igår men absolut idag. Att sätta upp utsläppsmål för de kommande decennierna duger inte. Det är nu vi måste sluta elda, köra bil och andra dumheter som vi håller på med. Annars kan vi inte rädda människorna om 10 000 år och än mindre de som ska dras med skiten om 100 000 år.

Är det inte på tiden att vi som Lord Monckton föreslår använder klimatprofitörernas pengar till att hjälpa alla de miljoner som lever idag och inte ens har elektricitet att lysa upp och värma sina hem?   


2 kommentarer:

  1. Professorn vid universitetet i Wisconsin-Madison skämmer ut alla världens professorer genom att visa upp denna "fantastiska okunnighet".
    Är det någon som inte registrerat att havsytan i ALLA världshaven stod 130 m och kanske tidvis upp till 200 m LÄGRE än idag för 10000 f kr p g a vatten som var bundet i stora inlandsisar. Och att höjningen av ytan (återställandet) enbart har att göra med att vatten från smältande istids-isar fyllde upp nivåerna till vad vi ser idag.
    Undra på att världen ser ut som den gör med sådana vetenskapsmän.

    SvaraRadera
  2. De vetenskapsmän du refererar till rår inte för att de är dumma och kan därför inte göras ansvariga för dumheterna. Ansvariga är de okunniga politiker, som lagt sig i utnämningarna av professorer, så att dessa narrar fått professors titel. Det sker överallt inom akademierna numera.

    SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare