Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 2 februari 2016

De verkliga "rasisterna"

När det handlar om husdjur får vi fortfarande tala om raser...

Rasbegreppet är ju dödförklarat och tabubelagt sedan länge. Så fort man nämner ordet "ras" förses man med etiketten "rasist" och betraktas som en gengångare från Rasbiologiska Institutet i Uppsala. Där samlades som bekant data in om skallformer och andra biologiska särdrag hos folk i olika delar av världen. Genom att tabubelägga vissa ord inbillar sig en del personer i upphöjd ställning att vi blir kvitt de eventuella problem som uttrycket påstås ge upphov till. Det är ett typiskt svenskt och direkt naivt resonemang som resulterat i att Pippis pappa negerkungen inte längre får vara negerkung och en massa annat trams. 

Men nu var det ”ras” det handlade om. Fortfarande får vi dock tala om raser när det gäller djur, i varje fall sådana som vi människor under årtusenden format genom avel så att de passar våra syften i ett eller annat avseende. Men i jämlikhetens namn borde ju också detta vara förbjudet! 

Liyen hund - eller borderterrier?

Två stora "hundar" eller två gula grand danois?


Skrotar vi rasbegreppen bland husdjuren får vi alltså katter, hundar, kaniner, hästar och kor - och inget annat. Svaret på frågan vad för sorts hund har du, blir då inte chihuahua eller grand danois utan endast "hund". Vilket säkert leder till följdfrågor som hur stor är hunden, hur ser den ut, vad har den för färg etc. Utan "rasetiketten" kan det bli både svårt och tidsödande att beskriva den egna hunden.
 
Häst eller arabiskt fullblod?
Häst modell mindre eller shetlandsponny?


Detsamma gäller förstås den eventuella hästen i ditt stall. Om du kan svara på frågan om vilken ras hästen är med ett begrepp som halvblod, arab eller shetlandsponny, gör sig frågaren omedelbart en bild av storlek och typ på hästen. Svarar du bara "häst" krävs en utförlig förklaring.
Ännu har ingen anti-rasist hoppat på djuruppfödarna och kallat dem "rasister" trots att dessa egentligen är de riktiga rasisterna. Det är märkligt, tycker jag, särskilt som vi också har rasklubbar av alla de slag. De listar egenskaper och en massa liknande karakteristika för respektive ras, de arrangerar tävlingar och utställningar där man premierar de mest rastypiska individerna. Tänk - bara tänk - om vi skulle göra detsamma med människor som uppvisar en del gemensamma särdrag!  

Blandras som inte känner sig kränkt
Om icke renrasiga djur används vanligtvis uttryck som bastarder, gatukorsningar, bondkatter etc. Även här svindlar tanken om man skulle överföra en sådan vokabulär på människor. Men när det till exempel handlar om hundar är det knappast någon ägare som känner sig kränkt (och hunden ifråga gör det definitivt inte).

Enligt officiella uppgifter på Internet finns det omkring 450 hundraser i världen (294 registrerade i Sverige), ”minst” 330 hästraser, 180 kaninraser och ca 70 kattraser. Mot den bakgrunden ter det sig i mina ögon lite fattigt att Homo sapiens numera vetenskapligt betraktas som en enda ras. Vem som helst ser ju att människor från andra världsdelar eller geografiska områden har vissa gemensamma särdrag likaväl som att de talar olika språk och dialekter. Att man i modern tid använt rasbegreppet som ett verktyg för att förtrycka och döda hela folkgrupper är tragiskt, men detta sker nu och kommer att ske i framtiden oavsett om man vill skrota och tabubelägga ordet "ras".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare