Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 3 februari 2016

Det kostar pengar att nå 2 graders-måletAlla vet kanske inte att Spanien har det största antalet vindkraftverk i Europa och att center/höger-regeringen stoppade subventionerna till sol- och vindkraftbolagen 2014. Det har fått till resultat att landet inte installerade en enda ny megawatt under 2015. Slutnotan på subventionerna uppgick till över 27 miljarder dollar och höll på att undergräva landets ekonomi. Några nya jobb blev det inte heller – i stället gick 2,2 arbetstillfällen förlorade för varje ”grönt” jobb enligt officiella beräkningar. Varje ”grönt” jobb kostade för övrigt skattebetalarna 770 000 dollar.

I december 2015 var internationella energijätten Abengoa med säte i Spanien nära konkurs och genomgår nu en rekonstruktion. Det innebär att koncernen – som backats upp av Barack Obama personligen – måste skära ned 30 procent av sin verksamhet. Ett lån räddade Abengoa i sista stund; utan det skulle de amerikanska skattebetalarna ha förlorat över 2 miljarder dollar på ännu ett vansinnigt grönt energiprojekt.

Men för Spanien återstår ändå ett problem att lösa: för att leva upp till EU:s energimål måste landet installera 6 400 megawatt vindenergi det här året. Var ska spanjorerna ta den ifrån?


Ett annat vansinnigt energiprojekt som nu lyckligtvis ser ut att skrotas är det brittiska Swansea Tidal Lagoon, ett tidvattendrivet kraftverk i södra Wales. Det backades upp med stor energi av bland andra David Cameron och innebar att man med hjälp av sten från nedlagda brott i Cornwall skulle bygga en nästan milslång vågbrytare tvärsöver bukten, till den nätta kostnaden av 1 miljard pund.

Svensk press var lika entusiastisk inför denna förmenta ”gratiskraft” som Cameron. Så här förmedlade en tidning nyheten: ”Med kilometerlånga vågbrytare utefter den brittiska kusten ska den enorma kraften i tidvattnet omvandlas till elektricitet. Och det ska bli billigare än både kärnkraft och vindkraft till havs.” Texten är så dramatisk att Skeppsgossen får ideliga kallsupar vid läsningen.

”Swansea är bara ett i raden av planerade tidvattendrivna kraftverk längs den engelska kusten. Det är faktiskt det minsta av de sex planerade. Investeringskostnaden är beräknad till motsvarande 11 miljarder kronor”, skrev Ny Teknik. ”För det får man ett tidvattenkraftverk med 16 turbiner på 20 MW vardera inklusive alla installationer för uppkoppling direkt på elnätet. Årsproduktionen beräknas till 495 GWh, vilket räcker för att försörja nästan hela Swansea Bay-regionen med elektricitet.”

Men ett beslut i Högsta domstolen ser nu ut att sätta stopp för projektet. Att börja bryta 1,5 miljoner ton sten i de gamla brotten i Cornwall innebär en miljöförstörelse som inte kan rättfärdigas, hette det i domen. Bloggaren Christopher Booker kommenterade: ”Man kan inte göra en grön omelett utan att döda massor av ålar, fiskar och vadarfåglar, förstöra utsikten och berika ett litet kotteri av kapitalister på alla andras bekostnad.”

Booker fortsätter: ”Det som är så otäckt med miljörörelsen är att den, trots att medlemmarna inte är så många, har skaffat sig oproportionerligt stor makt genom att infiltrera de viktigaste posterna på det lokala och kommunala planet och i EU som därför kan fortsätta att spotta ur sig mängder av lagar och förordningar i syfte att sprida den gröna läran.”

Någon har räknat ut att kraftverket i Swansea skulle producera världens dyraste elektricitet till en kostnad av 168 pund per megawatt – på skattebetalarnas bekostnad. Utanför Cardiff finns planer på en 22 kilometer lång vågbrytare med 90 turbiner på 20 MW vardera. Det blir en effekt på 1 800 MW, fullt i klass med dagens största planerade kärnkraftverk. Här har det talats om en investeringskostnad per producerad MWh el på 90-95 pund, vilket motsvarar drygt 1 000 svenska kronor. Enligt konsultfirman Pöyry, är det billigare än ny kärnkraft och ny vindkraft till havs, men dyrare än ny vindkraft på land. Fan tro’t, sa Rellingen.


Det är inte billigt att undanröja CO2-hotet och stanna temperaturhöjningen på jorden vid 2°C. En rapport från Bloomberg New Energy Finance säger att det behövs investeringar i förnybar energi på över 12 biljarder dollar under de närmaste 25 åren, vilket är 75 procent mer än vad tidigare kalkyler visat. När Skeppsgossen försöker föreställa sig hur enormt mycket pengar som världen tänker slösa på ingenting, måste han kvickt ner från utkiken innan han får svindel.

Exxon Mobil har också gjort kalkyler av intresse för dem som undrar över framtiden för de fossila bränslena. Företaget räknar med en 25 procentig ökning av energibehovet i världen fram till 2040 och att olja och naturgas kommer att dominera energimarknaden i framtiden också. Naturgasen väntas ersätta kol som det näst mest använda energislaget, men länder med egna koltillgångar kommer att fortsätta utnyttja dem.


Kina kommer 2040 att konsumera en fjärdedel av världens totala energiproduktion, säger Exxon. Som god tvåa följer Indien som ju deklarerat att framtiden ligger i kol. Men ändå räknar Exxon med att kolanvändningen i världen är nere på 30 procent av dagens 2040. Samtidigt kommer sol- och vindkraft att öka från dagens 4 procent globalt till över 10 procent 2040. De sistnämnda energislagen förväntas vid det laget ha tre gånger så stor kapacitet som kärnkraften, men på grund av den intermittenta produktionen kan endast 30 procent av vindkraftens kapacitet utnyttjas. För solkraften är motsvarande siffra 20 procent.

Till slut kan Skeppsgossen avslöja att 2014 var det varmaste året sedan mätningarna började, men att 2015 var varmare än 2014 och att 2016 kan bli varmare än 2015.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare