Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 3 juni 2016

Varning för falska profeter

1988 blev ett märkesår för klimatnarrarna. Al Gore var i sitt esse och berättade för den amerikanska kongressen att vår jord stod i brand, och FN skapade IPCC för att leverera pseudovetenskapliga bevis för det blomstrande industrisamhällets dödliga CO2-utsläpp. Kanadas miljöminister Christine Stewart förklarade varför det var så bråttom: ”Det spelar ingen roll om det sker en global uppvärmning eller inte… Klimatförändringarna är ett gyllene tillfälle att skapa rättvisa och jämlikhet i världen”.

Den som berättar detta är Larry Bell som driver bloggen DeSmogBlog. I det följande ger han en sammanfattning som Skeppsgossen gärna lånar valda delar ur. Han framhåller som alla kloka människor att det inte har skett någon höjning av temperaturen i nära två decennier nu, frånsett de helt naturliga topparna under El Niño 1998 och 2015. Det har inte ens blivit varmare under de senaste 80 åren, skriver han. Det har satts betydligt fler köldrekord på den amerikanska kontinenten än värmerekord sedan 1940-talet.   

När det gäller havsnivåerna fortsätter de troende att skrämma oss och massor av pengar slösas på att ”skydda” kustnära områden från översvämningar också i Sverige. I flera hundra år nu har valfångare och forskningsresande rapporterat om tillfällig isavsmältning i Arktis och en brittisk expedition till Antarktis kunde konstatera att det skett betydligt kraftigare uppvärmning och avkylning där under både 1700- och 1800-talen. Nu har vi direkta mått tack vare NASA:s satellitmätningar. De har pågått sedan 1979 och visar att isens utbredning 2013-14 saknar motstycke.

Nyligen har kraftiga åsk- och regnväder drabbat Frankrike och Tyskland med översvämningar som följd – ”de värsta på 100 år” som det heter i rapporteringen. Det betyder alltså att de här länderna har haft lika svåra eller kanske svårare översvämningar långt före det industriella samhällets framväxt. Det handlar om väder och inte om klimat. Till och med IPCC har medgett att antalet översvämningar, orkaner och torrperioder inte ökat, och i en rapport som Skeppsgossen förmedlat tidigare sägs att det inte regnar  mer nu än det gjorde för 150 år sedan.

Larry Bell refererar till en artikel i tidskriften Nature 2007. Den skrevs av Kevin Trenberth, en av männen bakom IPCC-rapporterna 2001 och 2007:  ”Ingen av de modeller som använts av IPCC… har ens den ringaste likhet med den aktuella verkligheten”. Och Ottmar Edenhofer, som var huvudförfattare till IPCC-rapporten 2007, talade klarspråk i ett föredrag 2010: ”Vi måste komma bort från illusionen att klimatpolitik har med miljön att skaffa. I stället handlar klimatpolitiken idag om hur vi ska omfördela världens välstånd”.

”Nej”, skriver Larry Bell, ”ingenting av den globala uppvärmningen (även kallad 'klimatförändringen') är grundat på objektiv vetenskap. Det har det aldrig varit.”

Tyvärr fortsätter klimatlögnen att leva i media. Till och med mannen som ofta anses vara vår tids skarpaste tänkare Stephen Hawking har i en nyligen gjord intervju förklarat att den skenande klimatförändringen är en mer överhängande fara än till och med ”demagogen” Donald Trump som han kallar honom.

“En höjning av temperaturen i haven skulle smälta polarisarna och orsaka enorma utsläpp av koldioxid från havsbottnarna. Tillsammans skulle dessa effekter kunna ge oss ett klimat liknande det som råder på Venus, med en temperatur på 250 grader.”

Med detta påstående sjönk Stephen Hawking i Skeppsgossens ögon till botten som en gråsten. I varje fall kan han inte längre göra anspråk på att kallas en stor tänkare. Uttalandet bekräftar också hur effektiv hjärntvätten I media har varit.

Vill du läsa Larry Bells artikel i original, gå in på   
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare