Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 2 juni 2016

Ju mer solkräm du använder desto mer tjänar tillverkarna


Förr kunde man säga till någon att han eller hon ljög som en häst travar. Men det får man väl inte göra idag för antingen blir personen eller travhästen kränkt. Det hindrar dock inte att nästan alla officiella personer, media och inrättningar numera levererar den ena lögnen efter den andra. Skeppsgossen kom att tänka på detta när svensk tv nu återigen slagit larm om solskydd, malignt melanom och annat som hör sommaren till. Som vanligt är rapporterna om det ökande antalet hudcancerfall betydligt överdrivna.

Enligt Cancerfondens hemsida drabbas närmare 10 000 personer i Sverige varje år av någon av de två hudcancerformerna malignt melanom och skivepitelcancer i huden. Dessutom får 30 000 – 35 000 personer om året den mer lindriga formen av hudcancer, basalcellscancer. Närmare 600 personer avlider av hudcancer årligen. (Det är en siffra som ska jämföras med antalet dödsfall i prostata- och bröstcancer – 2 500 män resp. 1 500 kvinnor, medan rökningen står för 5 200 dödsfall enligt officiell statistik.)  

På Cancerfondens hemsida kan vi också läsa: ”Hudcancer är vanligare bland vita människor ju närmare ekvatorn de bor. Solens ultravioletta strålning orsakar skador i cellernas arvsmassa, vilket spelar stor roll för uppkomsten av malignt melanom. Risken för malignt melanom ökar hos personer som har utsatts för många brännskador av solljus…”

Att exponering för solens UV-strålar orsakar hudcancer är inget annat än en myt och det finns inga undersökningar som bevisar att det är så. Den största delen av de människor som kontinuerligt exponeras för stark sol utvecklar inga typer av hudcancer.

Det hindrar inte att vissa grupper av män, kvinnor och barn löper större risk att drabbas. Det är personer som redan har haft hudcancer eller har anförvanter som drabbats. Födelsemärken och liknande permanenta hudförändringar kan också ge upphov till hudcancer. Ju äldre man är desto större är risken. Som väl de flesta är medvetna om är personer med ljus hy mer utsatta än människor med mörkare pigment. Däremot visar flera undersökningar att den ultravioletta strålningen i sig inte ger upphov till hudcancer.

Trots alla larm inför sommaren bör man vara medveten om att malignt melanom egentligen är rätt sällsynt och dödligheten liten (se ovan). De andra typerna av hudcancer är betydligt vanligare men är inte heller dödliga annat än i undantagsfall.

Hur är det nu med solarierna som väckte ett sådant rabalder för en del år sedan? Det har gjorts 23 internationella studier i syfte att påvisa en koppling mellan solarier och hudcancer - av dem har 18 inte kunnat hitta något samband.

Hur kan då media gå ut och påstå att antalet fall av malignt melanom i det närmaste har fördubblats, medan dödligheten paradoxalt nog har halverats? Svaret är att kampanjerna har gjort människor mer medvetna och att fler fall upptäcks. Därför är det fel att tala om någon ökning eller till och med "epidemi".

Varför lever myterna och vem eller vilka ser till att fortsätter att spridas?Framför allt är det förstås den industri som tillverkar solskyddsmedel. I och med att folk blivit medvetna om de överdrivna riskerna kan denna industri fortsätta att erbjuda allt dyrare och ineffektiva medel och krämer. Idag omsätter denna industri över 1,3 miljarder dollar.

Cancerfonden igen: ”Använd solskyddsmedel med hög faktor där kläder inte skyddar. Detta minskar risken för hudskador, förutsatt att man inte förlänger tiden i solen. Använd vattenfast solskyddsmedel med hög faktor (minst 30) och som skyddar mot både UVA- och UVB-strålning. Det är viktigt med ett tjockt lager om det ska ha någon effekt. Upprepa efter några timmar eller efter bad.”

Ju tjockare lager desto mer pengar tjänar tillverkarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare