Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 23 september 2015

Varm, varmare, varmast

Datormodeller eller satellitdata?


Hur är det egentligen med den ”globala uppvärmningen”? Existerar den eller existerar den inte? Det finns två helt olika svar på den frågan. Båda omhuldas av statligt avlönade forskare och av miljövännerna trots att svaren inte alls stämmer överens. Och värre än så, de är båda direkt lögnaktiga.

Detta kunde Skeppsgossen läsa i en analys signerad statistikern William M. Briggs (https://stream.org/climate-change-spin-hot-hottest-year-ever-inside-global-warming-pause)


William Briggs ifrågasätter dels påståendet att det här året kommer att bli det varmaste någonsin och dels dem som säger att anledningen till att det inte är så varmt beror på att "naturliga variationer" har maskerat eller hejdat den av människan orsakade uppvärmningen.

”Så hur är det nu? Antingen är det varmare än någonsin eller också är det inte det. Om det nu är varmare har den av människan orsakade uppvärmningen inte tagit en ’paus’. Om den verkligen har tagit en ’paus’ så blir det inte varmare.”

Enkel logik kan det tyckas men klimatnarrarna vet inte vad logik vill säga. Det beror på att klimatforskningen har blivit en del av politiken, skriver William Briggs. Och inom politiken tror man på påståenden som tjänar ett visst politiskt syfte - i varje fall gör de personer som har samma målsättning det. Den globala uppvärmningen måste helt enkelt vara ett ovedersägligt faktum för att statens mål (att bli större och starkare) ska uppnås. Alltså kommer varje påstående som anammas av de troende att också anammas av de regimtrogna, oavsett om de motsäger varandra.

”Amerikanska forskare som lever på statliga pengar och uttalar sig om den globala uppvärmningen i linje med vad staten anser, skrev nyligen ett brev till presidenten och statsåklagaren där man uttryckte önskemål om att forskare som jag själv och de organisationer som stödjer mig ekonomiskt bör ställas inför rätta enligt RICO-akten (som skapades 1970 för att komma åt gangstersyndikaten). Vilka är då de forskare och organisationer som ska dras inför domstol? Jo, de som ’medvetet har fört det amerikanska folket bakom ljuset beträffande riskerna med klimatförändringarna, i syfte att försena Amerikas åtgärder mot klimatförändringarna’".

Med andra ord kan inte argument framförda av oberoende forskare och organisationer som inte följer den officiella linjen betraktas som vetenskapliga, utan de ska i stället klassas som kriminella handlingar. Något uppseendeväckande är att den forskare som ivrigast propagerat för juridiska åtgärder mot oskyldiga "betalat sig själv och sin fru 1,5 miljoner dollar ur statliga fonder för deltidsarbete".

Klimatvetenskapen är med andra ord en gren av politiken. Quod erat demonstrandum.

De forskare som påstår att “naturliga variationer” påverkat uppvärmningen har fel, fortsätter William Briggs. Som sådana naturliga variationer räknar de El Niño, Stillahavsoscillationen m.m. De menar att om dessa ”orsaker” inte fanns skulle temperaturerna snällt ha ökat enligt datormodellerna.

Vem som helst borde inse hur dålig deras logik är? De använder frånvaron av prognosticerade ökningar som bevis för att ökningarna finns där, fast i maskerad eller modifierad form! För dem är datormodellerna sakrosankta oavsett om de motsägs av verkligheten och fakta. En gång begravde man tyst och stilla vetenskapliga teorier som inte visade sig hålla måttet, men teorin om koldioxidens inverkar på klimatet får fortsätta att frodas, vilket naturligtvis beror på att så mycket ovetenskapligt nonsens är knutet till den.

William Briggs igen: ”Vi inser nu att begreppet ’paus’ är ett totalt felaktigt ord i sammanhanget. Det uttrycker vad det försöker bevisa. Att säga att det finns en ’paus’ innebär att vi anser oss veta varför atmosfären beter sig som den gör. Men om så vore fallet skulle datormodellerna under de gångna två decennierna ha blivit bekräftade. I stället har de varit alldeles galna och de blir bara värre. När vi talar om en ’paus’ erkänner vi att den globala uppvärmningen är ett faktum som vi dock inte kan se några tecken på.”

Skeppsgossen kan bara instämma i slutorden: Det är faktiskt på tiden att vi upphör med pratet om koldioxid och global uppvärmning och återgår till verklig vetenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare