Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 29 september 2015

En miljardindustri grundad på lögner


För en tid sedan tog Skeppsgossen del av en mycket intressant sammanställning av klimatfakta som han gärna vill förmedla. Den har gjorts av den brittiske biokemisten Robert Ashworth.   

FN-IPCC och amerikanska miljöorganet EPA har påstått att ökande halter koldioxid gör jorden varmare, när gaser och partiklar i atmosfären tvärtom bidrar till att sänka temperaturen på jorden. Även de s.k. växthusgaserna kyler ner jorden och den påstådda CO2-uppvärmningen strider mot termodynamikens andra lag – den svalare atmosfären kan inte värma upp en varmare jordyta.

EPA hävdar att en övergång till fossilfria bränslen kan hejda den globala uppvärmningen med mindre än 2/100 grader (0,018°C) mot slutet av detta sekel. Det är en sänkning som är så liten att den aldrig kan bekräftas med några gängse mätmetoder och därför har EPA hållit tyst om den. År 2009 avslutade fysikern dr Alan Carlin en studie för EPA:s räkning i vilken han drog slutsatsen att CO2 har en lätt kylande effekt på klimatet. Hans studie publicerades aldrig.

En amerikansk meteorolog har skrivit följande: “De klimatmodeller som används för att beräkna effekterna av växthusgaserna visar på en kraftig ökning av vattenånga när jorden blir varmare och denna ökning bidrar till att göra jorden ännu varmare.” Den här mannen har i likhet med andra IPCC-troende fått alltihop om bakfoten – vattenånga och CO2 bidrar i stället till att minska uppvärmningen.
För övrigt är den mängd CO2 som vi människor kan anses vara upphovet till bara mjölk från en mus jämfört med de mängder som naturen släpper ut. Om vi tog bort all CO2 som vi påstås skapa genom våra aktiviteter skulle det bara leda till att vi nådde samma utsläppsnivå som vi hade 2008. Det har inte förekommit någon uppvärmning av atmosfären sedan 1998 och ändå har halten CO2 ökat med runt 31 ppm, vilket är tre gånger så mycket som människan producerat. 

Naturen absorberar 98,5% av all CO2, både den som vi människor är upphov till och den som naturen själv producerar. Med ökande halter av CO2 ökar också växternas tillväxt via fotosyntesen och det sker en endotermisk (avkylande) reaktion. För varje 500 gram biomassa som bildas avlägsnas ca 8 000 Btu ur atmosfären. CO2 absorberas, syre frigörs. En dubblering av CO2 ökar graden av fotosyntes med i runda tal 300 procent, beroende på temperatur och omgivningens fukthalt.

Naturen har en inbyggd reglermekanism för mängden CO2 i atmosfären. Att vi människor ska kunna påverka den är en futil tanke. Dessutom behöver den inte regleras eftersom CO2 är en del av allt levandes livscykel och utan den skulle det inte finnas något liv på jorden överhuvudtaget!

Om det nu är så att vattenånga kyler kan man ju undra varför 40 000 personer ska fara till ett klimatmöte ”för att hejda den globala uppvärmningen”. Svaret är pengar. Stora pengar. Ett exempel: Al Gores investeringsfond Generation Investment Management LLP grundades 2004. Fyra år senare meddelades att fonden var stängd för nya investerare eftersom man redan nått målet 5 miljarder dollar. Fem miljarder dollar är inte dåligt på fyra år! Skrupelfria pseudo-forskare och investerare slog påsarna ihop och såg det insatta kapitalet växa rekordartat. Vilka konsekvenser det skulle få för världens framtid och för de människor som tjänar sitt levebröd på olja och andra fossilbaserade energikällor intresserade dem inte ett dyft.


Klimatkonsulterna på USA-marknaden har ökat omsättningen
 från ca 150 miljoner dollar 2004 till runt 900 miljoner 2014 


Den globala klimatindustrin omsätter idag 1,5 biljoner dollar om året enligt tidskriften Climate Change Business Journal. Det är liktydigt med 4 miljarder dollar per dag! Med de siffrorna i huvudet inser man lätt att inga argument – hur kloka och välgrundade de än är – kan hejda satsningarna på sol- och vindkraft, elbilar och liknande. Var finns den politiker som vågar gå mot strömmen på det här området, nu när till och med påven blivit medlem i klimatklubben?  

Påståendena att CO2 orsakar en global uppvärmning är hämtade ur luften. Vi får inte blint tro på politiker eller på forskare som blivit politiker för att skaffa sig ekonomiska fördelar. Skeppsgossen är inte ensam om att se pratet om den globala uppvärmningen som ett fult försök att få bort de fossila bränslena och ersätta dem med ”förnybara” som inte fungerar annat än som medel för ett fåtal charlataner och skojare att ytterligare berika sig. Världen är i sanning illa ute när sådana personer tillåts husera på den vetenskapliga arenan!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare