Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 19 september 2015

Ska klimatforskare dras inför domstol?

Är det i Haag "tvivlarna" ska dömas?Medan klimatnarrarna fortsätter att ladda upp inför klimatmötet i Paris höjs alltfler kritiska röster mot de överdrifter och direkta lögner om klimatförändringarna som kanaliseras av media.

En av kritikerna är nobelpristagaren Ivar Giaever som undersökt sanningshalten i påståendena om att isen på Grönland håller på att smälta bort. Han har samlat data för de grönländska hamnarna och gjort en sammanställning över de fem kallaste och de fem varmaste åren. Slutsatsen blir att de varmaste åren var på 1930-talet och att det inte finns några värden som styrker uppgifterna om att det har blivit varmare på senare år.

En annan kritiker är danske statsgeologen Jens Morten Hansen. I en mycket läsvärd krönika i Jyllands-Posten (www.jyllands-posten.dk/debat/kronik/) drar han paralleller till bibeln och dess berättelser om skärselden och syndafloden – idag skulle allt på jorden befinna sig i paradisisk jämvikt om det inte vore för CO2-hotet från olja och kol.

”Föreställningen om den människofria naturens oföränderlighet motsägs av alla naturhistoriska discipliner som astronomi, geologi, paleontologi, biologi och evolutionsbiologi. Naturen befinner sig aldrig i 'jämvikt' utan i ständig förändring. Det är vad evolutionen lär oss. Föreställningen om den människofria naturens oföränderlighet motsägs av alla naturhistoriska discipliner såsom astronomi, geologi, paleontologi, biologi och evolutionsbiologi. Den norske dramatikern Henrik Ibsen uttryckte det så här: Evigt ejes kun det tabte.”

Enligt IPCC är nutidens klimatförändringar till största delen orsakade av människan, fortsätter Jens Morten Hansen. En sådan utgångspunkt gör det omöjligt att kritiskt granska exempelvis de välkända klimatförändringar som inträffat under de senaste 100-2000 åren. Det viktigaste skälet till detta är att modellerna i hög grad bygger på klimatsatelliternas korta mätperiod, från 1992 till idag. Väl kända naturliga klimatvariationer med periodlängder på mellan 50 och 1000 år räknas också in bland de av människan skapade.

”Sådana underlåtelser är precis lika grova som om vi försökte förutsäga nästa veckas temperaturer genom att mäta temperaturstegringen från soluppgången i morse och en timme framåt. I så fall skulle mätningarna förutsäga 100-1000 graders värme om en vecka alltefter tid och plats för mätningarna. Men väderleksutsikterna räknar naturligtvis in att jorden roterar och kretsar på varierande avstånd från solen och att naturliga temperatursvängningar förekommer både under dygnet och under året. En liknande insikt om välkända svängningar saknas i klimatprognoserna.”

Men skeptiker som Giaever, Hansen och tusentals andra bör ställas inför rätta och straffas, säger den brittisk-franskee juridikprofessorn Philippe Sands. Enligt honom bör internationella domstolen i Haag avgöra den vetenskapliga dispyten om klimatet och därmed göra det möjligt att dra dem som tvivlar på globala uppvärmning och höjda havsnivåer inför rätta.

Professor Sands har kallats både det ena och det andra av sina belackare. Skällsord som ”dåre” och ”idiot” har använts i debatten efter uttalandet. Om hans förslag skulle bli verklighet innebär det att världen än en gång skulle få uppleva globala rättegångar i en skala som vi inte upplevt sedan Galileo Galileis tid.

Skeppsgossen hoppas för egen del att toppmötet i Paris blir samma fiasko som mötet i Köpenhamn. Han hoppas också att den s.k. Gore-effekten slår till med full kraft och dränker den franska huvudstaden i meterdjup snö.1 kommentar:

  1. Jag instämmer i din kristliga förhoppning avseende Parisvädret i december.

    SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare