Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 25 juli 2015

Inför årets narrfest i Paris
Häromdagen dök det upp en pamflett från The Earth League (www.the-earth-league.org) som påstår att 2015 är ett kritiskt år för mänskligheten. Det har vi ju hört till leda ända sedan narrarna inom klimatrörelsen fick fria händer att sprida sina katastrofbudskap och börja mjölka skattebetalarna på pengar. Nu handlar det förstås om att mata mer bränsle på brasan inför mötet i Paris i december, då julklappen antas bli en global överenskommelse.

Efter det vanliga svamlet om ett överhängande hot kommer den vanliga försäkran om att vi fortfarande kan uppnå ”en god klimatframtid”, vad som nu menas med det. ”Det är en moralisk förpliktelse, och i vårt egenintresse ligger att vi måste få en koldioxidfri värld i mitten av detta århundrade så att vi kan begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 2 grader, vilket alla länder kom överens om 2010.”

Tyvärr, heter det vidare i skriften, befinner vi oss fortfarande i en trend mot ett varmare klimat som för alltid kommer att förändra villkoren på jorden. Det är ett lika farligt som högt spel, med stigande havsnivåer, förgörande värmeböljor, ihållande torrperioder och översvämningar av aldrig  tidigare skådat slag.

”Den senaste forskningen pekar på att det finns kritiska trösklar i jordens system. Att stiga över dem kan leda till dramatiska miljöförändringar utan återvändo. Vi har uppenbarligen kommit mycket nära sådana trösklar och har kanske redan korsat en i och med avsmältningen i vissa delar av Antarktis. Enbart till följd av denna kommer havet oundvikligen att stiga över en meter…”

Att läsa Earth Leagues pamflett är som att lyssna till högmässan i kyrkan. Vi går mot döden vart vi går, gören bättring och sluta upp att släppa ut CO2 så blir vår resa på jorden kanske lite längre. Vi får också veta att vi nu är på väg mot en global temperaturhöjning på 4 grader år 2100 och att det till och med finns en risk att vi hamnar över 6°C, en risk som författaren till detta scenario anger som 1 på 10. ”Det är liktydigt med att vi skulle acceptera omkring 10 000 flygolyckor i världen varje dag!”

Sedan kommer den, fräls oss ifrån ondo! – den nödvändiga omställningen av ekonomin. Vi människor måste finna oss i stora nationella åtaganden, sluta subventionera fossila bränslen och koncentrera alla investeringar i förnybart. Vi behöver en global strategi. Redan nu, heter det, har temperaturen höjts med 1 grad, vilket lett till att många samhällen drabbas av vattenbrist och annat elände. ”Att hugga ned skogar, odla upp savanner och förstöra vattensystem är liktydigt med att döda våra bästa allierade i kampen mot klimatförändringarna.” Detta inser nog de flesta, men vilka är det som är mest skyldiga till denna skövling? Jo, miljörörelsen som rekommenderar bönderna att odla etanol så att vi kan fasa ut fossila drivmedel.

Efter att ha tagit del av det här dokumentet fick Skeppsgossen tillfälle att läsa en bok som väl knappast uppmärksammats av media på den här sidan Atlanten. Den kom ut förra året i USA och heter ”The Moral Case for Fossil Fuels”. Författaren till denna filosofiska analys av den fossila energins fördelar heter Alex Epstein. ”Denna bok handlar om moral, om rätt och fel. För mig slutar frågan om vad vi ska göra med de fossila bränslena och vilket annat moraliskt spörsmål som helst så här: Vad kommer att förbättra för människan? Vad kommer att få det mänskliga samhället att blomstra? Eller om man så vill, hur maximerar vi åren i våra liv och livet i våra år?”

Epstein avfärdar effektivt larmrapporterna som i pamfletten ovan och pekar i stället på sambandet mellan användningen av fossila bränslen och högre levnadsstandard, ökad livslängd, minskad barnadödlighet etc. Alla människor med förmåga att tänka självständigt inser hur liten betydelse en liten höjning av koldioxiden i atmosfären har för temperaturen på jorden. Epstein framhåller att vad vi sällan får höra i debatten är fördelarna med en ökad mängd koldioxid, eftersom det motsäger de grönas propaganda. I en tabell som återges nedan redovisar han experiment med olika grödor i en atmosfär med 700 ppm CO2 som skulle kunna bli verklighet om vi ökar fossilförbränningen under de följande två århundradena.“Det mest slående hos de här siffrorna är att de inte kan ifrågasättas vetenskapligt och att de trots det inte varit uppe för diskussion… Det är vår skyldighet att ge en helhetsbild, med alla positiva och negativa faktorer, utan förutfattade meningar. Det är helt enkelt ohederligt att ignorera gödningseffekten I diskussionen om klimatet.” Siffrorna bygger visserligen på laboratorieodlingar, men de bekräftas av foton tagna från rymden med början 1958 som tydligt visar på en 15-procentig ökning av de vilda växternas utbredning på jorden.

Epstein kritiserar också de “idealklimat” som ibland förs fram som goda exempel. Idag lever vi i holocen men det är en abstraktion, menar han. Det är inte ett ”klimat” som någon levt i utan en summering av ett klimatsystem som rymmer en otrolig mängd olika klimattyper. I praktiken kan vi leva i dem alla om vi har ett industrisamhälle och knappt i ett enda av dem om vi inte har det. Det är de tekniska framstegen som gjort och gör att vi överlever i olika klimattyper, eftersom vi inte är anpassade till ett visst klimat. ”Naturen som är summan av allt på jorden bryr sig inte alls om oss människor och utsätter oss ständigt för stormar, översvämningar, smittospridande insekter, vatten förorenat av bakterier.”

”Möjligheterna för oss att överleva i ett visst klimat beror helt av hur mycket teknik vi har till hjälp och för att vi ska kunna utnyttja denna teknik måste vi ha tillgång till energi.”

Epstein skriver också: ”Om den fattiga världen har problem att klara klimatet beror det inte på att vi människor har tillfört 0,01 procent CO2 i atmosfären. Orsaken är att nationerna inte har följt Kinas, Indiens och några andra staters exempel och ökat användningen av fossila bränslen med flera hundra procent.” Det är exempel som vi bör uppmuntra eftersom de skapar ett bättre liv för alla. ”Man kan inte vara humanitär och samtidigt fördöma den energi som mänskligheten behöver… Att vara emot fossila bränslen är att vara emot den underutvecklade världen.”
  
Alex Epstein avslutar sin bok med en rejäl käftsmäll mot den gröna rörelsen som försöker övertyga oss om att den fossila energin är ett hot mot mänskligheten frambringat av omoraliska producenter. Bakom dessa patologiska idéer ligger att måttstocken måste vara minsta möjliga påverkan på naturen. De drömmer om en orörd natur, opåverkad av människan. Och eftersom energi är vårt kraftigaste vapen för att omforma naturen måste man till varje pris förtala den, även om man talar emot bättre vetande. Därför protesterar miljörörelsen mot allt som gynnar mänskligheten, antingen det handlar om frackning eller koleldade kraftverk eller kärnkraft. Det besynnerliga är att det finns så många människofientliga människor på den här jorden att de köper den gröna propagandan och demoniserar de fossila bränslen som gett oss alla bättre förutsättningar att överleva idag och i morgon.

Många av synpunkterna i Skeppsgossens kommentar till Alex Epsteins bok är hämtade från en essä av Robert Zubrin. Hela originaltexten kan du läsa på: http://www.nationalreview.com/article/392503/fossil-fuels-and-morality-robert-zubrin

Det är tragiskt att kloka personer som Alex Epstein så sällan får komma till tals, medan miljöpartister och andra klimatnarrar får skräna som papegojor i media. Tyvärr får det både politiska och ekonomiska konsekvenser när exempelvis ett litet parti som mp hamnar i regeringsställning i Sverige och konsekvent arbetar på att rasera det system tidigare generationer byggt på just de fossila bränslena.2 kommentarer:

 1. Jo, just det: Koldioxiden har ökat från 0,03 % till 0,04 %. Den som har minsta sinne för proportioner inser att det är närmast barnsligt att tro att denna lilla hundradels procent i atmosfären kan styra klimatet. Det är helt enkelt befängt.

  Det blir särskilt uppenbart, när man tänker på hur mycket annat som finns i atmosfären, vattenånga t.ex. Den absorberar mera strålning och finns i halter som kan vara 100 och 400 ggr större än koldioxidens. Om man bara räknar den som gas. Men dessutom finns vattendroppar och iskristaller i molnen, som mycket effektivt stoppar strålning både från Solen och från Jorden. Det märker man på badstranden då solen går i moln och på kvällen, då man jämför en stjärnklar natt med en som är molnig.
  Klimathotsnojan är totalt befängd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jan-Ove Malmgren27 juli 2015 16:17

   Det finns 0.04 % koldioxid i atmosfären. Människan bidrar med 3 % av
   denna mängd, eller om man så vill 0.0012 % av den totala mängden koldioxid. Låt
   oss anta att vi kan minska utsläppen med 10 % (av 3%). Människan skulle då stå
   för 2.7 % av utsläppen, isf 3 %. Då kommer vi ner på den häpnadsväckande nivån
   av 0.00108 %. Nu förstår till och med den mest illiterate grundskoleeleven att människan således inte är problemet. Om det nu är ett problem?

   Radera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare