Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 31 juli 2015

Den ekologiska bluffen

Gå inte på den ekologiska bluffen!

Många människor i det här landet och i den övriga västvärlden betalar dyrt för så kallat ekologiskt odlade grönsaker, rotsaker och frukter därför att de inbillar sig att då får man obesprutade och “nyttigare” produkter. Producenterna gör också sitt bästa för att upprätthålla myten och får stöd av grossister och detaljister. Många kemiska bekämpningsmedel är idag förbjudna men ”naturliga” biologiska preparat är undantagna, trots att de kan vara lika giftiga som de kemiska. Redan 2012 formulerade en amerikansk biolog problemet så här: ”Organiska bekämpningsmedel har samma hälsorisker som icke-organiska” (i en artikel i tidskriften Scientific American).

Det handlar inte bara om medel mot insekter, mögel och andra angrepp. Den största delen av de pesticider som vi får i oss förekommer helt naturligt i såväl ekologiska som icke-ekologiska produkter. Enligt en klassisk studie från universitet i Berkeley i Kalifornien är 99,99 viktprocent av pesticiderna i den amerikanska kosten kemikalier som växterna själva producerar i försvarssyfte. I studien heter det också att både naturliga och syntetiska kemikalier i lika hög grad testas positivt vid cancerundersökningar på djur. Konsumenter som köper ekologiskt odlade produkter för att slippa utsättas för cancerogena substanser är alltså fixerade vid en hundradels procent av de pesticider som de får i sig.

Det har också gjort blindtester där försökspersonerna fått smaka ekologiska produkter och produkter som odlats på vanligt sätt. Resultaten visar att när man inte vet om t.ex. en tomat är ekologisk eller icke-ekologisk - då känner man inge skillnad i smakhänseende.    

USDA som är USA:s ansvariga myndighet för att bestämmelserna efterlevs vid ekologisk odling sanktionerar normalt inte tester av förbjudna ämnen hos produkterna (bekämpningsmedel, konstgödsel eller antibiotika) annat än vid misstanke om att en odlare avsiktligt felmärker sina produkter (detsamma gäller för övrigt GMO-produkter).
Det förklaras med att ekologisk odling inte är produkt- utan processbaserad och att det är odlarens avsikt att efterleva bestämmelserna som räknas.  

Ett program med tätare och bredare övervakning av odlingarna anses också öka kostnaderna för de ekologiska odlarna, med risk att priserna skulle bli så höga att konsumenterna valde ”vanliga” grönsaker.

Det är nog inte så många konsumenter som inser att ekologisk odling grundas på “tillit” och “tro”. Vid varje köptillfälle finns det en risk att leverantören ljuger och säljer normalt odlade produkter som ekologiska. Det går inte heller att kontrollera en ekologisk produkt och skilja den från en icke-ekologisk. Ett exempel är ekologisk mjölk: kon som levererat den kan mycket väl ha betat på den icke-ekologiska ängen hos grannen. Ju fler människor som är villiga att betala för ekologiska produkter desto större är risken att de blir lurade.

Men så illa kan det väl ändå inte vara, säger du. När USDA testade 571 prover på ekologiska produkter för ett par år sedan, visade det sig att hela 43 procent innehöll spår av förbjudna bekämpningsmedel!


Mannen som skrivit den här artikeln heter Henry I. Miller och är läkare med bioteknik som specialitet. Han kallar ekologisk odling ”ett ovetenskapligt, kraftigt subventionerat marknadsjippo som vilseleder och lurar konsumenterna… Det gamla talesättet att man får vad man betalar för håller inte alls när man köper överprissatta ekologiska livsmedel.”

Läs artikeln i original på www.forbes.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare