Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 25 augusti 2015

Inget kan ersätta de fossila bränslena!– Det är vår moraliska skyldighet att använda fossila bränslen som avger koldioxid eftersom den energi de producerar är en mänsklighetens befriare.

Det säger klimatforskaren dr John Christy vid universitetet i Alabama i en intervju. ”Vi ska inte känna oss moraliskt underlägsna när vi gör det, för utan dessa bränslen skulle tillvaron vara direkt brutal. Tvärtom är vi goda människor när vi gör det.”

Han angriper också påvens encyklika Laudato Si, i vilken klimatförändringarna betecknas som en av de viktigaste utmaningarna i vår tid. ”Påven begriper inte hur den verkliga världen fungerar”, säger dr Christie. ”Det har ju skett en ytterst liten uppvärmning på 0,08°C sedan 1978 (då satellitmätningarna började).”

Påven skyller (de påstådda) klimatproblemen på växthusgaserna. Christy: ”Samtidigt som encyklikan talar om att allt mänskligt liv är heligt, uppmanar han oss att överge de fundamentala medel som skapat en bättre tillvaro för oss alla, nämligen den kolbaserade energin (kol, olja, naturgas). Den är den billigaste och mest tillförlitliga av våra energikällor och den hjälper människor ur fattigdom. Utan energi är livet brutalt och kort.”

Dr Christy påpekar i intervjun att det var varmare på jorden än idag för 4000-5000 år sedan. IPCC:s datormodeller visade på en global uppvärmning som är tre gånger större än vad som framgår av satellitdata. ”Det visar på att vi inte vet hur vi ska kunna göra klimatmodeller”, säger han. ”Vid ett kongressförhör visade jag att om vi går 30 år tillbaka till 1979 och kör modellerna så indikerar de en kraftig uppvärmning. I verkligheten har ingen nämnvärd uppvärmning skett trots förhöjda CO2-halter.”

Dr Christy har tidigare också framhållit att även om USA upphörde med alla utsläpp från fossila bränslen och det inte fanns någon industri, inga bilar, inga kraftverk, inga människor skulle det inte alls påverka den globala temperaturen.

“Störst påverkan på den globala temperaturen har El Niños i Stilla havet och vulkanutbrotten. När aska och rök från dem når stratosfären skuggar de jorden… Koldioxiden betyder väldigt lite och den värme som den binder avges ut i rymden, ett faktum som inte finns med i klimatmodellerna.”

John Christy framhåller också att det inte går att utan vidare ersätta de fossila bränslena med förnybara energikällor utan att det drabbar de minst bemedlade i samhället i form av högre kostnader. Därför ser han med glädje på den ökade användningen av kol också i länder som Japan och Tyskland.

”Kostnad och tillförlitlighet är båda faktorer när det gäller den förnybara energin. Den kan helt enkelt inte producera så mycket energi som den moderna ekonomin behöver. Det har vi fått bevis för gång på gång. I stort sett alla av dagens förnybara energikällor är beroende av kraftiga subventioner och kostar därför väldigt mycket.”    

Apropå El Niño räknar Christy med att den som nu laddar upp på Stilla havet kommer att höja de globala temperaturerna en hel del under de kommande åren och ge oss nya sensationsrubriker om den varmaste månaden och det varmaste året. När kraften gått ur den kommer emellertid klimatet att bli svalare igen.

Tillbaka till klimatkonferensen i Paris COP21/CMP11 mellan 30 november och 11 december. ”Där kommer det att lovas både det ena och det andra”, säger John Christy, ”men världen kommer att fortsätta använda fossila bränslen därför att den behöver energi. Därför kommer också utsläppen att öka, oavsett vilka utfästelser man gör i Paris.”


Hela intervjun finns att läsa på CNSNews.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare