Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 3 augusti 2015

Sanningen om den förnybara energin
Tårtdiagram dom visar den nominella effekten hos alla vind- och solkraftverk i Europa 2014.


Enligt energiforskaren Ed Hoskins som skrivit en gästartikel på bloggen www.wattsupwiththat.com har EU hittills investerat 1000 miljarder euro i storskaliga anläggningar för förnybar energi. För denna närmast ofattbara summa har man fått en total kapacitet för elproduktion på ca 216 Gigawatt eller ungefär 22 procent av unionens totala behov som ligger på ca 1000 Gigawatt.

Men siffrorna avser den installerade effekten och inte den reella. Anläggningarna har endast levererat 38 Gigawatt eller ca 3,8 procent av behovet.

Hur mycket har då varje installation kostat per Gigawatt? Svar: 29 miljarder. Det kan jämföras med kapitalkostnaden för ett naturgasdrivet kraftverk som brukar anges till 1 miljard euro per Gigawatt. Även om man slipper bränslekostnaden blir en anläggning med förnybar energi 1,5 till 2,5 gånger dyrare i drift och underhåll än ett gaseldat kraftverk. Samtidigt kan kapitalkostnaderna bli mellan 15 och 50 gånger större för vind- och solkraftsanläggningar.

Kostnaderna har tagits ut i form av extra pålagor (”energiskatter”) på kundernas räkningar. Eftersom det är industrin själv som tar ut skatterna kommer de heller aldrig att föras upp som skatteintäkter i resp. land. Det är inte bara hushållen som drabbas utan i lika hög grad industrin. Därför är det inte att undra på att energikrävande tillverkningsindustri söker sig bort från Europa till världsdelar med lägre energikostnader.

Den förnybara energin levererar i genomsnitt mindre än 20 procent av märkeffekten, varje anläggnings maximala effekt. På grund av den intermittenta produktionen utgör den också ett ytterst osäkert tillskott till övrig elproduktion och kräver elnät som klarar svängningarna.  

Ed Hoskins ifrågasätter också om dessa anläggningar verkligen bidrar till att minska koldioxidutsläppen som helhet. Tillverkning och installation av anläggningar och slutkostnaderna för skrotning av dem betyder med all säkerhet att den påstådda klimatvinsten äts upp. Enligt författaren kan det handla om en så liten reduktion av CO2 som 4 procent jämfört med ett modernt gaskraftverk.

“Den förnybara energi-industrin skulle inte kunna existera utan statliga subventioner och beskattning av brukarna”, skriver han i sin summering.

I originalartikeln finns en mängd källhänvisningar och diagram. Skeppsgossen nöjer sig med att publicera några av dem som han funnit relevanta för svenska läsare. Det totala vansinnet i EU:s (och Sveriges) satsningar på förnybar energi står helt uppenbart för varje tänkande person – men inte för de ”miljövänner” som nästlat sig in på höga politiska poster i både Europa och USA. De fortsätter att framhärda i sin övertygelse och har tyvärr makt nog att kunna fortsätta nedrustningen av vårt västerländska välstånd. 
   

Så här mycket (eller lite) elström genererade vindkraften (blå) och elkraften (gul) i EU-länderna 2014.


Kostnaden för den förnybara energin per capita i cent/kWh inkl. skatter och avgifter. 


1 kommentar:

  1. 2014 var 10,1 % (285 TWh) av den el som producerades i EU vindkraftsel. Hur mycket övrig el från förnyelsebara energikällor känner jag inte till och inte heller vad det har kostat. Investeringarna i vindkraft har varit mellan 200-300 mdr €.

    I Sverige så har det investerats betydligt mer i biobränsleeldade kraftvärmeverk än i vindkraft men vindkraften producerar ungefär dubbelt så mycket som de nya kraftvärmeverken. Men det går inte att jämföra för att ungefär 70 % av energin i ett kraftvärmeverk levereras till fjärrvärmenätet och endast 30 % till elnätet. Det är dessutom så att kraftvärmeverken leverera stadigt el på vintern när elpriserna är högst och står stilla på sommaren när elpriserna är som lägst.

    /Jan Eriksson

    SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare