Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 8 augusti 2015

Vindkraft = skyhöga elpriser


Att den omhuldade förnybara energin kostar mycket pengar, det vet vi sedan tidigare. Den kan ju – trots att den existerat i flera decennier nu – ännu inte bära sina kostnader och måste subventioneras på ett eller annat sätt. Vindkraften i USA fick enbart under 2013 krediter motsvarande 5,9 miljarder dollar, medan solenergin fick nöja sig med 5,3 miljarder dollar. Under 2013 svarade de här båda energislagen för mindre än 5 procent av landets elproduktion. Och ändå har de fått mer än 50 gånger så stora subventioner som kol och naturgas tillsammans.

Till de enorma subventionerna ska läggas konsumenternas kostnader I form av högre elpriser. Ett exempel är staten New York som nu kan ståta med landets högsta elpriser, i runda tal mer än 50 procent högre än genomsnittet.

De första 15 vindkraftinstallationerna i staten producerade under 2010 ca 2,4 miljoner MWh. Det är ungefär lika mycket som ett modernt gaskraftverk på 450 MWh kan leverera om det körs med endast 60 procent av kapaciteten. Kapitalkostnaden för ett sådant uppgår till ungefär en fjärdedel av kostnaden för vindkraftanläggningarna. I USA räknar man med en genomsnittlig livstid för ett vindkraftverk på 10-13 år. När staten New York måste byta ut generatorerna kommer det kosta runt 2 miljarder dollar.

Danska elkonsumenter har också drabbats hårt av den vettlösa övergången till förnybar energi i form av vindkraftverk. I Danmark kostar en kWh idag ca 2,30 DKK medan spotpriset är så lågt som 25 öre. Det är alltså inte nog med att danskarna har det högsta skattetrycket i världen, de betalar också världens högsta priser på el och värme. Under 2015 uppgår de traditionella energiavgifterna inkl. CO2-skatten till över 40 miljarder DKK, vartill kommer subventionerna till ”miljövänlig” elproduktion med över 7 miljarder.

Ett stort streck i räkningen för alla vindkraftsnarrar i Danmark har varit att konsumenterna i gemen inte investerat i värmepumpar, trots att man lovat dem som gör det billigare el från vindmöllorna. I stället har små och stora kunder valt att värma hus och lokaler med importerade pellets som nu producerar mer energi än vindkraften. Elströmmen från vindkraftverken säljs i stället med förlust till utlandet.

Under några timmar i juli svarade vinden för 140 procent av den danska elproduktionen, vilket noterades med applåder av miljöpartister och andra gröna narrar i Sverige. Däremot sa de ingenting om att 40 procent måste exporteras till underpris till Tyskland, Norge och Sverige. När det inte blåser tillräckligt i Danmark, då köper danskarna dyr energi från samma länder. I reella tal betydde det en förlust på 140 miljoner DKK, samtidigt som danskarna fick importera el för 108 miljoner DKK (till ett pris som låg 15 procent över spotpriserna

Under första delen av 2015 svarade vindkraften för 43 procent av den danska elproduktionen och enligt planerna ska siffran öka till 50 procent 2020. Det låter framsynt och får alla narrar inom EU att jubla. Men elenergin utgör endast 20 procent av det totala energibehovet som ju också innefattar värme, vägtransporter, sjötrafik etc. Var hämtar man resterande 80-90 procent av energibehovet?

Läs mer på

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare