Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 17 januari 2014

Hellre mer CO2 än miljoner svältande!Klimatnarrarna samladeKlimatmaffian ger sig inte om nu någon trott att så skulle ske. Nej, nu meddelar Reuters att industriländerna kommer att bli tvungna att tömma luften på så mycket växthusgas till 2100 för att uppnå klimatmålen att miljoner människor riskerar att svälta ihjäl!


Det är en ännu så länge opublicerad rapport från IPCC som på fullt allvar förordar en mängd radikala åtgärder för att vi ska kunna begränsa uppvärmningen till under de 2 grader som narrarna kom överens om redan 2010. Det handlar i princip om att tillämpa den teknologi för upptag av koldioxid ur luften (CDR) som diskuterats av och till genom åren. Förutom att rena utsläppen från koleldade kraftverk ska det planteras ny skog som kan ta hand om överskottet. Plus ökade satsningar på förnybara energikällor förstås.

Det går som bekant trögt att uppfylla FN:s klimatmål. Enligt den nu aktuella rapporten har de globala utsläppen av växthusgaser ökat snabbare mellan 2000 och 2010 än tidigare i och med att allt fler länder satsat på kolkraft. Det gäller framför allt Kina, USA och många av EU:s medlemsländer. Enligt IPCC måste det nu till verkliga krafttag för nå målet om mindre än 2 graders temperaturökning – chansen uppskattas i rapporten till 66 procent.

En av dem som starkt ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt att inom exempelvis en femårsperiod sänka CO2-koncentrationen från dagens 400 ppm till den “förindustriella” nivån på 280 ppm – alltså med 70 procent – är den tjeckiske fysikern Lubos Motl. På sin blogg www.motls.blogspot.se skriver han bland annat:

“Växterna kommer att reagera på en sådan förändring. Deras tillväxttakt och maximala avkastning är ju beroende av CO2-koncentrationen. Visserligen varierar känsligheten något mellan olika växtslag men generellt är det så bland de växter som ger oss mat. Vid högre CO2-koncentrationer växer en planta fortare och blir större eftersom den kan utveckla ett kraftigare och längre rotsystem, som tillåter den att lagra vatten och bli motståndskraftigare vid vattenbrist…”

Lubos Motl har räknat ut att om FN:s klimatmål med en sänkning av den globala medeltemperaturen med 2 grader genomfördes skulle det innebära att 15 procent av världens befolkning inte skulle få något att äta. I direkta tal betyder det att 1 miljard av de sju miljarder vi är idag skulle svälta ihjäl!

”Det är Stalin på steroider, över 20 gånger fler offer än under Stalintiden”, skriver han.

Även om siffran en miljard är överdriven och det kan ske omfördelningar och ransoneringar så hamnar vi ändå i en hungerkatastrof som drabbar hundratals miljoner människor. Lubos Motl inser emellertid att en sådan katastrof snabbt skulle leda till uppror mot dem som försöker sig på en så storskalig form av ”geo-engineering”. Alla som gapat om klimathotet och står IPCC nära skulle få plikta med sina liv. 

”Om mänskligheten kunde förbättra förhållandena på jorden på ett effektivt sätt så skulle man naturligtvis försöka öka CO2-koncentrationen i stället,” menar Lubos Motl. ”Kunde vi exempelvis öka den till 1000 ppm år 2020 vore det ett enormt framsteg. Men naturligtvis kan vi inte göra det heller.”

“De här människorna måste vara antingen förhärdade brottslingar som vill utplåna mänskligheten eller dumma idioter som inte kan se sin egen nästipp fast de skryter med att de kan planera för livet år 2100 eller 2200. Oavsett vad de är så är de värda vår avsky, och åtminstone några av oss måste hålla dem under uppsikt och se till att de inte får mer makt än de redan har lyckats skaffa sig.”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare