Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 11 juni 2013

Är överbefolkningen ett icke-problem?


Härförleden läste Skeppsgossen följande tänkvärda analys av jordens befolkningsutveckling, signerad Lord Christopher Monckton (hela texten i original kan du läsa på
http://www.wnd.com/2013/05/over-population-another-non-problem/#KXdOqM1lbm6bMYiM.99).

”För ett årtionde sedan beräknade forskarna att det skulle finnas 16 miljarder människor på jorden år 2050. FN firade millennieskiftet med en “World Population Clock” för att göra oss medvetna om de dystra framtidsutsikterna. Nu har klockan gått sönder och vi har fått nya siffror från ”dem som vet”. Befolkningssiffran stannar på bara 9-10 miljarder 2050 och kommer därefter att sjunka.

Vad kan nu detta bero på? Jo, på ett så enkelt faktum som att stigande välstånd automatiskt leder till lägre befolkningsökning.

I exempelvis USA minskar den infödda befolkningen. Det är bara immigranterna som håller födelsetalen uppe. I tredje världen fördubblas befolkningen vart 25:e år. Med andra ord blir befolkningstillväxten ett icke-problem om jordens befolkning får det bättre. Det har till och med de styrande i Indien och Kina insett, efter sina misslyckade försök med statligt kontrollerad barnbegränsning.

Trots maktgalna politiker och trots sinnessjuka miljöaktivister blir jordens befolkning allt rikare. Och när vi blir rikare skaffar vi färre barn. Orsaken har mycket lite med faktorer som ”kvinnoutbildning” eller tillgången till preventivmedel att göra.

Tänk dig en by utan elektricitet. Elektrifiera den. Med ens får människor annat att ägna sig åt än att avla barn.

Tänk dig en fattig jordbrukare. Har han många barn är hans ålderdom tryggad. Inför moderna jordbruksmetoder. Med ens har han förutsättningar att själv trygga sin ålderdom.

Tänk dig Afrika, jordens mest infektionsdrabbade kontinent. Ge människorna där tillgång till adekvat vård och medicin. Med ens försvinner pressen att avla barn för att rasen ska bestå och fortleva.

Det finns bara en orsak till att överbefolkningen förblir en farlig möjlighet. Det är om alla galna miljövänner fortsätter att framhärda i sin övertygelse om att de fattiga inte ska få det bättre och att de rika länderna sjunker tillbaka i den fattigdom de en gång lyfte sig ur – då kommer jordens befolkning att fortsätta växa."

Så långt lord Monckton.

Speciellt den sista reflexionen förtjänar eftertanke, anser Skeppsgossen, eftersom den kan direkt kopplas till den folkvandring som västvärlden upplever idag. ”De fattiga” är redan på väg i form av flyktingströmmar för att få del av västvärldens rikedomar samtidigt som de fortsätter att föröka sig för att säkra sina släkters fortbestånd. Tyvärr innebär det också att den rika världens välstånd successivt urholkas eftersom de fattiga invandrarna ogärna lämnar några andra bidrag än stora barnkullar.

Vem ska ta hand om dem när väst inte längre har råd att göra det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare