Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 28 juni 2013

Tror verkligen Obama på vad han säger?


Kritiken mot Barack Obamas nyligen deklarerade klimatpolitik har varit hård i media och bloggvärlden. Somliga kallar presidenten för en lögnare, andra har utnämnt honom till århundradets största narr ”med inget annat än sågspån mellan öronen”.


Särskilt uttalandet om att han inte har “tålamod med dem som förnekar att detta är en verklig utmaning” har väckt ont blod bland kritikerna som menar att orden avslöjar hur okunnig Obama är. Det är ju ingen som förnekar att klimatförändringen är ”verklig”. Det som skeptiska forskare ifrågasätter är i vilken grad mänsklig aktivitet påverkar den. I sitt tal sade Obama att 97 procent av forskarna bekräftar att planeten blir allt varmare och att vi människor bidrar till temperaturökningen, vilket kritikerna menar är alldeles galet och dessutom ett meningslöst påpekande.

I sitt ”klimattal” passade Obama också på att raljera över klimatskeptikerna. “Vi har inte tid för ett möte med Jorden-är-platt-sällskapet,” sade han bland annat. ”Att stoppa huvudet i sanden gör kanske att man känner sig tryggare, men det skyddar en inte från den annalkande stormen.”

Faktum är emellertid att också Jorden-är-platt-sällskapet (Flat Earth Society) tror på att människan påverkar klimatet. Dess ordförande Daniel Shenton lät omgående meddela att han personligen tror att användningen av fossila bränslen bidrar till den globala uppvärmningen.

Al Gore klappar förstås händerna åt Obamas tal och kallar talet det bästa som någon president hållit i klimatfrågan. Framför allt gläds Gore åt beslutet att minska utsläppen från kolkraftverken genom ett regelverk som ska kontrolleras av den amerikanska miljömyndigheten EPA. Det kommer att ge ökad trovärdighet åt USA som ett föregångsland i kampen mot klimatförändringarna, säger han och fortsätter:

“Efter landets varmaste år sedan mätningarna började, den rekordstora avsmältningen av isen i Arktis och störningarna i jetströmmen på norra halvklotet, en förödande torka och skador orsakade av extremväder för hundratals miljarder dollar bara under de senaste två åren, har vi redan börjat betala priset för kolutsläppen. Det står helt klart att det nu krävs krafttag.”

Därmed bevisar Al Gore än en gång att hans mun är lika full av grodor som någonsin Obamas. Sammanblandningen av väder och klimat är det kanske mest häpnadsväckande, och hade någon av herrarna bekvämat sig med att kolla det aktuella isläget kring Nordpolen så kunde de ha strukit åtminstone den passusen.

Den danske klimatforskaren Bjørn Lomborg vid Copenhagen Consensus Center skriver att Obama är offer för tre klimatfantasier.

1. Förnybara energikällor spelar en viktig roll i klimatarbetet. Nej, det gör de inte. Idag får världen 81% av sin energi från fossila bränslen – enligt det allra grönaste scenariot kommer vi år 2035 att fortfarande få 79% av energin från fossila bränslen. Vind- och solkraft kommer att öka från 0,8% till 3.2% - imponerande men betydelselöst.

2. Biobränslen kommer också att spela en viktig roll. Nej. Idag omvandlar biobränslen helt enkelt bara livsmedel till drivmedel, vilket höjer livsmedelspriserna och ökar svälten, samtidigt som skogsavverkningen som krävs för större odlingsytor ger större CO2-utsläpp än det man tjänar på biobränslena.

3. Bränsleeffektiviteten hos de nya fordonen bidrar till lägre utsläpp. Nej. Undersökningar visar att snålare bilmotorer leder till mer bilkörande. När en bil drar mindre kör man mer.

Den sista klimatfantasin som presidenten måste befria sig från är att internationella förhandlingar på något sätt kan leda till meningsfulla minskningar av utsläppen. Det har vi ägnat oss åt under mer än 20 år utan framgång och vi kommer att misslyckas i Paris 2015 också. Det är och förblir de fossila bränslena som skapar ekonomisk tillväxt i världen.

Så långt den kloke Bjørn Lomborg.

Terence Corcoran på tidningen Financial Post kallar Obamas klimatplan för ett politiskt vågspel som det kommer att bli svårt att ta hem. Efter Köpenhamnsmötet förband sig USA för att till år 2020 minska CO2-utsläppen till 17% under nivåerna 2005 – och det sa Obama ingenting om. Vilket i och för sig var klokt av honom, eftersom landet omöjligen kan nå upp till detta mål, ”hur många medlemmar han än värvar till sitt Hot Earth Society”.

Media har med få undantag hejat på satsningarna på “förnybar energi” (vind- och solkraft) som inte skulle överleva utan statliga subventioner och omställningsprogram. En amerikan som heter Marlo Lewis och arbetar vid Competitive Enterprise Institute skriver: “Att snabba på utvecklingen av förnybara energikällor på statlig mark kommer troligen att leda till högre fladdermus- och fågeldöd, och ännu ett steg bort från skyddet av utrotningshotade arter.” Hittills har Obama-administrationen aldrig åtalat eller bötfällt ägarna till ett vindkraftverk för att de dödat fridlysta fågelarter.

Kanske är det med all rätt som bloggaren Alan Caruba utnämnt Barack Obama till en storljugare och illustrerat sina kommentarer med den här bilden:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare