Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 3 oktober 2013

Vågar SBU ge oss sanningen om statinerna?

Nyligen avslöjade en svensk s.k. metastudie som omfattar 180 000 personer att de vanliga hälsoundersökningarna inte gör någon större nytta. Enligt SBU som sammanställt underlaget har sådana undersökningar ingen effekt på det totala antalet dödsfall och inte heller på antalet dödsfall orsakade av cancer eller hjärt-kärlsjukdomar. Så nu tycker Skeppsgossen att det är på tiden att vi får en motsvarande metastudie ifråga om kolesterol och det påstådda sambandet mellan högt kolesterol och hjärt-kärlsjukdomar.

Men det här är en seglivad myt och läkarna fortsätter att skriva ut statiner för att sänka ”riskpatienternas” kolesterol. Trots att det finns en rad internationella studier som listar minst 300 allvarliga biverkningar av preparaten. Studier på möss visar att vissa typer av reumatoid artrit ökar när försöksdjuren får statiner och att immunförsvaret nedsätts, vilket i sin tur ökar risken för åderförkalkning. Och det var ju just åderförkalkning statinerna skulle motverka, inte sant?

I blodet hos patienter med hjärtsjukdomar har läkarna också hittat förhöjda nivåer av en markör för autoimmunitet, så kallade antinukleära antikroppar (ANA). Det tycks som om statiner därigenom till och med kan öka riskerna för hjärtsjukdom. Redan 2009 publicerades en rapport vars slutsats var att statiner faktiskt försvagar hjärtmuskeln. Det finns hundratals studier som påvisar statinernas allmänt muskelnedbrytande effekt och att de dessutom förstör nervbanor. Att det skulle skydda hjärtat är alltså synnerligen tveksamt!

Några exempel på riskerna med statiner: akut njursjukdom, leverskador, starr, muskelförsvagning, grav acidos, impotens, nedbrytning av immunsystemet, neuropati, ökad risk för cancer, blodbrist, sköldkörtelproblem, diabetes och förhöjd risk för stroke.

En del av problemet är att människor inbegripet läkare inte inser att statiner inte bör tas under lång tid utan endast temporärt för att sänka kolesterolnivåerna (om de nu överhuvudtaget behöver sänkas, vilket Skeppsgossen tagit upp i ett tidigare inlägg på Narrskeppet). Det finns också en risk för att kolesterolvärdet kan bli för lågt, menar en del forskare. Vår kropp behöver kolesterol för bland annat celltillväxten och produktionen av hormoner och vitamin D. Andra hävdar att statinerna inte gör någon nytta även om de sänker kolesterolhalten i blodet eftersom kroppen då bara ökar den egna produktionen.

Skeppsgossen skulle med stort intresse ta del av en SBU-undersökning liknande den som nu gjorts av nyttan med hälsokontroller – men förmodligen vågar sig inte myndigheten in på ett så minerat område. I gengäld finns det hur många varningsklockor som helst att lyssna till på internet för den som i likhet med Skeppsgossen söker sanningen. 

1 kommentar:

  1. Det är helt rätt som du skriver. Jeg fikk Simvatatin av min läkare, och var säker på att jeg skulle dö! Jag fikk alla bivärkniger nemda i FASS. Stora röde flekker på benen. Muskelsvinn, illamående, ingen aptit, svimmelhet. Jag brukte 10 minuter på 150m til affären.

    Rena skära giftet!

    SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare