Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 17 september 2014

Narrarna på Nordsjön


Man finner narrar lite överallt. På blåsiga Nordsjön fanns de som seglade utan att kunna navigera. Men idag seglar de inte. Istället bygger de väderkvarnar.

I de flesta fall spelar narrarna bara bort sina egna pengar. Men inom politiken spelar de bort dina och mina pengar. Då kan de vara mycket modigare och ta större risker i större projekt och i ännu större projekt.

Miljönarrarna i Tyskland idkade utpressning på Angela Merkel, så hon anslöt sig till idiotin med ”Energiewende”, som i korthet innebär att kärnkraftverken läggs ner och skall ersättas med vindkraft och solkraft. Men när folket ser möllorna i verkligheten vill de inte ha dem i närheten. Intelligenta narrar förklarade att ute på öppna havet, bortom horisonten, skulle ingen störas av deras åsyn.

Således har ett omfattande program ”satts i sjön” med några tusental vindkraftverk i Östersjön och Nordsjön. Det blåser mer på den senare, så den är mest aktuell. Men det är inte lätt.

Ett första projekt, Riffgat, placerades 15 km norr om ön Borkum nära gränsen till Nederländerna. Det har 30 snurror med diametern 120 meter på torn som står på 20 m djup och når 90 meter ovan havsytan. De ger ”bara” 3,6 MW, alltså 3.600 kW, om det blåser mellan 12 och 25 m/s. Det var färdigt i augusti 2013.

För att få strömmen till fastlandet behöver det en kabel på 45 km. Men i kabelns väg låg ammunition dumpad där efter kriget. I väntan på att den skulle röjas fick man mata snurrorna från dieselaggregat, så att de snurrade hela tiden. Annars var risken att de skulle korrodera av den salta havsluften. De drog 22.000 liter diesel varje månad till februari 2014, då kabeln äntligen var klar. Det blev ett av de vanligaste skämten i landet under tiden: ”Dieseldrivna vindkraftverk”.

Men det var inte slutet på bekymren.

De ”normalstora” snurrorna på 5 MW placerades långt ute på havet. De står med tre ben på 30 - 50 m djup. Det första projektet, BARD 1, har 80 snurror med över 100 km till land. Det är för långt för en växelströmskabel omgiven av vatten. Förlusterna blir oacceptabla. Därför ansluts de till en station för konvertering av strömmen till likström, BORWIN ALPHA, se bild. Den mäter 52 x 35 x 22 meter. Den levererades av ABB och var försedd med ASEA:s beprövade teknik för likriktning av höga spänningar, 170 kV.

Der Spiegel nr 35 relaterar dess öde. Den 23 mars small det i likriktarna och isoleringen brann. Det kunde man förstås reparera, om man bara visste vad som var fel. Man misstänker att det uppstår stående vågor mellan tornen eller övertoner med höga spänningar.

Varje snurra är ju utsatt för nyckfulla virvlar av vinden med kort varaktighet. Detta är vad de ”gamla” elbolagen anfört för våra landbaserade snurror. De utgör störningar på nätens reglering, som måste tas upp av de ”konventionella” kraftverken. Men ute på havet finns inga konventionella verk, som snabbt kan balansera vindstötarna. Dessa kan kanske samverka mellan flera snurror, så att alltför höga spänningar uppstår.

Tills vidare levererar anläggningen ingen ström. Såvitt jag förstår håller dieselaggregat rotorerna snurrande även här. Under tiden missar man intäkter i storleksordningen 3 miljarder kronor per år.

Men man vet inte idag vad som orsakade smällen. Det är det stora problemet. Flera lika stora parker färdigställs nu, men man vet inte om man vågar köra igång dem. Av 22 planerade vindparker har flera lagts på is.

En olycka kommer sällan ensam. I början på juli sjönk en pråm söder om Sardinien med kablar till ett annat projekt på Nordsjön. På 1.000 meters djup ligger nu 250 miljoner kronor. Och den aktuella vindparken blir kanske försenad med ett år. . .

När narrarna i politiken skall visa sin förträfflighet, slår de på stort, mycket stort. Och vi får betala. Det är naturligtvis inte politikernas fel att en pråm sjunker. Men det är den sortens kalamiteter, som alltid kan inträffa. De blir förstås värre, ju större och mer brådskande projekten är. Det räknar politikerna inte med.

Tysklands minister för klimat och energi, socialdemokraten Sigmar Gabriel, har redan offentligt förklarat att hela den tyska klimatpolitiken står inför ett ekonomiskt sammanbrott. Det gäller i det land våra miljöpartister tycker vi skall ta efter. Dom är nog större narrar än tyskarna. Dom subventionerar byggandet av vindkraftverk, fast vi redan har ett överskott på el. Subventionerna skickas därför till Tyskland och dess elkunder. Vårt överskott blir allt större allt eftersom tidningar i hela världen dras in, så att våra elslukande pappersmaskiner måste ställas av.

Alarik Vittfarne

5 kommentarer:

 1. Under rubriken ”Pengarna blåser bort” berättar norsk media om de enorma förluster vindkraftindustrin i landet dras med. Sju stora elföretag på Vestlandet har enligt NRK tvingats till nedskrivningar på 244 miljoner norska kronor för projekt som de startat tillsammans med Vestavind Kraft och Vestavind Offshore. Det förstnämnda företaget startades 2005 men har ännu inte fått igång en enda vindsnurra. Enligt experterna beror de stora förlusterna i huvudsak på de sjunkande elpriserna och de bestämmelser som kringgärdar vindparkerna.

  SvaraRadera
 2. Borkum Riff är i drift igen. Orsaken till haveriet i omformarstationen är inte känt. Det har även spekulerats om sabotage. Den troligaste orsaken verkar vara monteringsfel.

  SvaraRadera
 3. Tjenare Narren.

  Jag tycker att Du börjar spåra ur lite för mycket med din blogg. Att strömriktarstationer ibland havererar är inget nytt. För ett antal år sedan fick hela Gotland strömavbrott p g a fel i en strömriktarstation och det var en ny strömriktare som tagits i drift för att en äldre skulle renoveras. Gotland får strömavbrott då och då för att kraftöverföringen med fastlandet inte fungerar. Vid snabbstopp i den stora kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 är risken stor att Gotland får strömavbrott. Nu är det inte ofta att O3 får snabbstopp så risken är ändå liten för strömavbrott av den anledningen. När den nya kraftledningen mellan Oskarshamn och Nässjö är klar 2019 så är risken för strömavbrott på Gotland mycket mindre. Lite ironiskt tycker jag det är att O1 kommer att tas ur drift ungefär samtidigt som kraftledningen är klar.

  Jag tycker Du borde ägna din blogg åt verkliga problem. Vad händer när kärnkraftsverken tas ur drift. Läs vad Mikael Odenberg har att säga.

  http://www.svd.se/naringsliv/odenberg-ny-svensk-karnkraft-ar-en-utopi_3929644.svd

  Jag delar i stort Mikael Odenbergs uppfattning. Jag tror väl bara att en reaktor läggs ned under den här valperioden. Sedan tror jag i stort sett att en reaktor kommer läggas ned varje valperiod fram till 2038. Mellan 2038-2045 kommer de resterande 4 reaktorerna att läggas ned. Det är inte dagsläget inte realistiskt att all energi som kärnkraften producerar kan ersättas av förnyelsebara energikällor. Som mest kan hälften ersättas med vindkraft och en fjärdedel med kraftvärme. Den återstående fjärdedelen ser inte jag någon annan vettig möjlighet att ersätta än med ny kärnkraft. Jag är också realist, utan subventioner så kommer ingen ny reaktor att byggas.

  Jag tycker att staten skall gå in och stödja kärnkraftsinvesterare med generösa lånegarantier och prisgarantier för 3 nya reaktorer. I riksdagen är det bara folkpartiet som är inne på den linjen. Därför röstade jag på folkpartiet i riksdagsvalet. Kommunalt röstade jag på ett annat parti för att folkpartiet motsätter sig en vindkraftsutbyggnad 3 km fån där jag bor. Även om man idag skulle besluta om att bygga en ny reaktor så kommer 3 eller 4 reaktorer att ha lagts ned innan det nya är i drift. Vindkraft är huvudsak det realistiska alternativ som finns för att ersätta bortfallet från de 4 första reaktorerna som tas ur drift. Kraftvärme kan ersätta en del.

  /Jan Eriksson

  SvaraRadera
 4. Avsikten med Narrskeppet är i första hand att visa på allt det vansinne som manifesteras i klimatdebatten. Att angripa vindkraften och andra "förnybara" energislag faller sig därför naturligt. Kärnkraften hör enligt min mening inte riktigt hemma här, men jag delar till fullo dina farhågor över vad som händer i framtiden när inga nya reaktorer tas i bruk. Hoppet står till den finska nysatsningen förstås. Däremot opponerar jag mig starkt mot ditt påstående att vindkraft är ett realistiskt alternativ för att ersätta reaktorer som tas ur drift. Titta bara på Tyskland, titta på Storbritannien. Har du lust är du välkommen att redogöra för dina åsikter i ett gästinlägg.

  SvaraRadera
 5. Hej igen Narren

  Det jag tycker börjar spår ur är att du anser att ett fel i en strömriktarstation (i det här fallet en likriktarstation) som tog ett par månader att reparera skulle innebära att vindkraften är usel. Vi som jobbat med kraftöverföring vet att sådana här saker händer ibland. Det som är skillnaden i det här fallet med andra liknande fall är att det inte alternativa kraftledningar som kunde utnyttjas. Det är en risk som man får ta vid havsbaserad vindkraft.

  Finland har väl inte haft så lyckad energipolitik. Deras kolkraftverk börjar bli gamla och utslitna och kärnkraftsreaktorerna som beräknades vara klara 2009 och 2015 är försenade. OL3 beräknas bli klar 2018 och Fennovoimas verk har ännu inte börjat byggas. Som det ser ut nu behöver Finland importera mycket el de närmaste 10-15 åren. Det är från Sverige och Ryssland som Finland importerar det mesta av elen. Lite kommer från Norge och Estland..

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare