Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 31 mars 2012

Miljövännerna måste stoppas!

Johan Rockström har utsetts till Sveriges farligaste man. Hans absoluta övertygelse om att jorden går under ifall vi inte återgår till ett slags bronsåldersliv anammas av flertalet s.k. miljövänner. Så här refererar Göran Ahlgren, sekreterare i Stockholmsinitiativet, ett av Rockströms föredrag från början av året med den glada rubriken ”Är världen beboelig om hundra år?””Han listar negativa överraskningar under 2011: havsytehöjningen accelererar, CO2 utsläpp ligger kvar i 1000 år, kolsänkorna ser ut att vara på väg att braka ihop, vi står på tröskeln till tröskeleffekter, extremväder kan nu för första gången kopplas till utsläppen. Allt prat om eventuell frånvaro av uppvärmning möts med besked att den verkliga uppvärmningen maskeras av luftföroreningar och oceanerna.”

Det här är budskap som går hem hos media och okritiskt sprids till allmänheten. Nu senast visade en undersökning som gjorts av WWF och Trygg Hansa att sju högstadieelever av tio oroar sig för klimatförändringarna och att var fjärde elev tror att den globala uppvärmningen kommer att leda till jordens undergång.

Okunskapen och förmågan till kritiskt tänkande hos det växande släktet är förskräckande. Unga som gamla matas fulla med politiskt korrekta lögner som inga fakta i världen tycks kunna vederlägga.

Må vara att denne domedagspredikant är en samhällsfara men Skeppsgossen tycker ändå att det är fel att lägga skulden enbart på honom. Hela klimathysterin började ju med Bert Bolin, FN:s klimatpanel IPCC och Al Gore, uppbackade av skumraskorganisationer som WWF, Green Peace, Djurens vänner, Gröna bilister och Naturskyddsföreningen för att nu bara nämna några. Det är dessa organisationer och enskilda desinformatörer som Anders Wijkman, Maria Wetterstrand och Per Holmgren som gemensamt bär skulden till den nuvarande klimatgalenskapen.

Det finns otaliga exempel på vad som kan hända när de gröna får tillräckligt mycket att säga till om. Ett näraliggande och aktuellt sådant är förstås det svenska bensinpriset som ”klimatbeskattas”, ett annat är elpriset som höjts med nära 30 öre per kilowatt genom en grön ”energiskatt”. En massa statliga subventioner gör vindkraftsnasarna till kapitalister på konsumenternas bekostnad. Ett väl fungerande kärnkraftverk, Barsebäck, stängdes efter påtryckningar från de gröna i Sverige och Danmark.

I utlandet är det lika illa när klimatnarrarna släpps lösa. ”Gröna ekonomier” som Spanien, Portugal och Tyskland är nära att gå i konkurs på grund av den gröna icke-fungerande politiken, och många befarar att Storbritannien med sina vansinniga satsningar på vindenergi riskerar att hamna i samma knipa. I USA har Barack Obama målat in sig i ett grönt hörn genom sin envisa anti-fossila politik.
En av dem som analyserat miljöpartiets solkiga historia är professor Lars Bern i en artikel på Newsmill. Han skriver bland annat:

”Det stora genombrottet för skrämselindustrin var när man kom på idén att börja förklara naturens normala variationer med människans påverkan. Miljöpartiet fick sitt genombrott när man lyckades skylla en helt naturlig virusepidemi bland Östersjöns sälar på miljöskador. Likaledes har ozonuttunning vid polerna under den mörka årstiden och extrema väderhändelser förklarats med mänsklig påverkan. Det hela kunde göras troligt av att mänskliga aktiviteter sannolikt hade en viss del i uttunningen av ozonskiktet och i den lilla globala uppvärmningen under 1900-talet. De naturliga och dominerande orsakerna till dess förändring har dock förtigits effektivt.”

”Därmed öppnade man ånyo för vänsterns gamla krav på överstatlig och global maktutövning och skrämselindustrins apostlar började ifrågasätta demokratin som styrelseskick. Eco-fascismen var född och Miljöpartiet växte. Ledande domedagspredikanter… menar att världen borde styras av den självutnämnda elit som står bakom skrämselindustrierna och de stora överstatliga byråkratierna inom FN och EU. Vi får dagligen bevis på den symbios som vuxit fram mellan dessa korrupta byråkratier och skrämselindustrin. Det senaste i raden var en rapport från FN:s miljökommitté som visade sig vara en karbonkopia av ett kampanjmaterial från storföretaget Greenpeace. FN hade återigen anlitat en politisk aktivist för att skriva något som falskeligen presenterades som opartisk vetenskap.”

Skeppsgossen uppmanar alla Narrskeppets läsare att på alla sätt slå undan benen för miljöpartiet och dess anhang inför det kommande riksdagsvalet. Det är inte bara en demokratisk rättighet utan en skyldighet. Om vi också i framtiden vill ha ett hållbart och progressivt samhälle och inte gå tillbaka till bronsåldern som Johan Rockström m.fl. predikar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare