Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 30 mars 2012

Överdriv inte faran för "peak oil" (och avgå, Lena Ek)

Den norske professorn i petroleumkemi Øystein Noreng har idag presenterat rapporten ”Peak Oil – En ekonomisk analys” i en paneldiskussion i Rosenbads konferenscenter. I den slår han fast att frågan om en produktionstopp för oljan är överdramatiserad beroende på en missledande underskattning av marknadens och prisets betydelse för utvecklingen. Slutet på oljan är inte heller ett närliggande problem, även om oljan är en ändlig resurs. Teorin om peak oil fungerar som ett exempel på hur olyckligt det är om idéer som saknar vetenskapligt stöd får fäste och politiskt gehör. Den inför en obefogad oro, förvirrar klimatpolitiken och riskerar att förleda till politiska beslut som skadar samhället.


I slutet på 1990-talet hävdades att utvinningen och förbrukningen av olja översteg nya fynd, vilket skulle leda till att toppen av möjlig oljeproduktion var nära förestående.

”Inte sällan målas apokalyptiska visioner om omfattande kriser upp,” skriver Noreng. ”Som en följd av resonemanget får också klimatpolitiken en helt annan innebörd. Eftersom oljan med förbunden koldioxid ändå tar slut blir klimatpolitikens roll i stället att i någon mån senarelägga den framtida oljebristen.”

Professor Noreng har två huvudinvändningar mot resonemanget om en annalkande ”peak oil”.

Den ena gäller det faktum att mängden utvinningsbar olja ökar i takt med investeringar i teknik. Högre priser ger ökade incitament för teknikinvesteringar vilket förbättrar utvinningsmöjligheterna, samtidigt som forskning och utveckling sänker kostnaderna för prospektering, utbyggnad och drift. Priset påverkar även den ekonomiska lönsamheten för substitut till traditionell oljeutvinning. Redan vid ett pris runt $ 50-60/fat är till exempel produktion av skifferolja bärkraftig.

Den andra viktiga invändningen är att även prisets betydelse för marknadsanpassning av efterfrågan underskattas. Att passera en produktionstopp av en ändlig resurs är inte likställt med en katastrof. Det blir ingen plötslig fysisk brist på bränsle även om priset på olja gradvis ökar. Höga oljepriser försvagar efterfrågan och uppmuntrar till investeringar i energibesparing och nyproduktion. Utvecklingen på oljemarknaden har heller inte följt de prognoser som är baserade på teorin om peak oil. Efterfrågeökningen har varit svagare och utbudet har varit mer robust än väntat. Prismekanismen har fungerat.

Skeppsgossen har i många år varit skeptisk till snacket om ”peak oil”. I åtskilliga inlägg har jag rapporterat om nya fynd runtom på jorden, som enligt många bedömare säkrar oljeproduktionen för minst ett århundrade framåt. Samtidigt gör sig vår miljöminister skyldig till hårresande uttalanden som i Metro-klippet nedan (kanske som en reaktion på professor Norengs lugnande rapport).Lena Ek borde skämmas. Det är minst sagt skrämmande att ha en ansvarig minister som går i den genomkorrumperade Världsnaturfondens ledband! Avgå, säger Skeppsgossen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare