Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 22 mars 2012

Solenergin ännu värre än vindsnurrorna

Washington Post rapporterar att många länder i Europa kraftigt drar ned på sitt stöd till solkraftsindustrin. Orsaken är att det inte finns mer pengar att gödsla med. Klokt nog drabbar de nödvändiga besparingarna de förnybara energislagen.


I Tyskland planerar staten att minska bidragen med ytterligare 29 procent förutom de 15 procent som redan beslutats. Storbritannien och Italien har liknande avsikter, medan Spanien redan i januari 2012 helt drog in alla stödpengar till solkraftsindustrin.

Enligt ny statistik svarar Tysklands satsning på solenergi för endast 3 procent av den totala elproduktionen. Hur mycket får då de tyska konsumenterna betala för nöjet att använda solenergiproducerad elektricitet?
Uppskattningsvis belastar omställningen till “grön” energi varje tysk familj med runt 90 kronor i månaden. Genomsnittspriset per kWh ligger i Tyskland på ca 2 kronor.

Solkraftindustrins tillskyndare framhåller förstås att subventionerna skapar en massa “gröna” jobb. Problemet är bara att dessa arbeten leder till att ännu fler vanliga jobb försvinner. En forskare vid Stanforduniversitetet summerar:

“Elproduktionen, oavsett typ, skapar i sig betydligt färre jobb än andra ekonomiska samhällsaktiviteter. Enligt mina beräkningar handlar det om mellan 17 och 67 procent av genomsnittet för alla typer av arbeten. De förlorade arbetstillfällena innebär att basen inom jobbsektorn krymper genom subventioner i och med att investeringarna försvinner från andra sektorer som skulle kunna skapa fler jobb.”

Här står en äkta klimatnarr och orerar
framför en miljon solpaneler utanför Boulder City i Nevada.

Man kan också se saken så här: investeringarna i solenergi förstör sju arbeten, i vindenergi åtta arbeten, i biomassa åtta, i kolkraft sex och i naturgas åtta jobb. Allt jämfört med de 10 jobb som varje satsad miljon dollar normalt skapar. Detta är siffror från USA men Skeppsgossen har ingen anledning att tro att de inte gäller för Sverige också.

Ett färskt exempel är Copper Mountain Solar 1 Plant i Boulder City, Nevada. Anläggningen, som är USA:s största, byggdes 2010 för 141 milj. dollar – av summan utgjordes 42 miljoner av statliga skattekrediter och 12 miljoner i skatterabatter från staten Nevada. Byggandet av kraftstationen gav 300 deltidsjobb, men idag arbetar endast fem man på anläggningen. Det betyder att varje anställd kostat staten 10,8 milj. dollar i subventioner.

En poäng i sammanhanget är också att ägaren till anläggningen, Sempra, finns i San Diego i Kalifornien, och att den el som genereras i Nevada skickas till södra Kalifornien. Så någon större vinst har det inte blivit för Boulder Citys invånare som nu får betala 35 procent högre elräkningar än innan Solar 1 fanns trots (eller som tack för) att de varit med om att subventionera anläggningen. Och inte nog med det – jämfört med elektriciteten från ett kolkraftverk är den solproducerade elen 3,5 gånger dyrare.

Så kan det gå om de gröna släpps lösa och får som de vill!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare