Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 3 mars 2012

Smart grid - en meningslös teknik

Här blir det inte mycket elström...
Elbolag världen över arbetar nu på att utveckla s.k. smart grids, alltså eldistributionsnät som arbetar i stil med internet och ska revolutionera inte bara kraftöverföringen utan hela det moderna samhället. Lawrence Solomon vid Financial Post har analyserat detta tekniska under och kallar det ”en politisk fantasi som inte ger några andra ekonomiska vinster än att stödja politiskt korrekta teknologier som inte heller ger några andra ekonomiska vinster än att rädda världen från den globala uppvärmningen”.


“Smart grids” kan liknas vid ett internet för eldistribution där elbolaget fungerar som server. . Men i stället för filer och filmer laddar du ned ström till elbilen i garaget och skickar tillbaka elektricitet från solcellerna på hustaket. ”Det låter tjusigt”, skriver Solomon, ”men faller platt ur ekonomisk synpunkt”.

Han fortsätter: ”Internet är lönsamt och förmedlar högvärdiga data som filmer och andra media, vilka är lönsamma, till laptops och andra mottagare som är lönsamma. I motsats till detta kommer det smarta elnätet att distribuera mestadels lågvärdig och olönsam elektricitet från solcellspaneler och andra olönsamma energikällor. Att det nu satsas miljarder dollar på att utveckla den här typen av eldistributionssystem är inget annat än ett försök att komma till rätta med nackdelarna med en teknologi som måste få statliga bidrag för att kunna överleva.”

Solenergin är opålitlig och har inbyggda risker för avbrott i leveranserna. En vecka med idel gråmulna dagar kan reducera uteffekten från panelerna med så mycket som 90 procent också under sommaren. Vintertid kan häftiga snöfall helt strypa produktionen under flera veckor. För mycket solsken är också ett problem. Stark eftermiddagssol i kombination med låg förbrukning kan enligt tyska energiexperter leda till att distributionsnätet klappar ihop. Jämfört med vindkraft är emellertid solcellerna bättre. Vinden är nyckfull, ibland blåser det inte alls, andra gånger blåser det för mycket. Det går alltså inte att slå på och stänga av dessa energiproducenter för att tillmötesgå elkonsumenternas krav utan de är och förblir helt beroende av väder och vind.

Vad ett smart grid-nät gör är att styra konsumenterna i stället för distributionen. För att kompensera för plötsliga energibortfall på nätet måste tekniken alltså gå in i hushållen och stänga av kylskåp, frysar, tvättmaskiner och andra elektriska apparater. Det ger kraftdistributörerna möjlighet att styra vårt sätt att leva genom att till exempel höja elpriserna när efterfrågan är störst och sänka den när den är minst, vanligen nattetid. Överskottselen ska således kunna ladda batterierna i våra elbilar medan vi sover. Samtidigt vet vi att elbilarna inte har någon framtid och förblir alltför dyra och opraktiska för vanliga människor trots subventionerna från staten.

Och lika illa kommer det att gå för sol- och vindteknologin. När subventionerna nu börjar minska går alltfler av ”framtidens företag” i konkurs. Detsamma gäller med all säkerhet för smart grid-systemen. Det förhållandevis småskaliga experimentet i Boulder, Colorado, kostade i utbyggt skick 100 miljoner dollar mer eller tre gånger så mycket som den projekterade kostnaden. De anslutna elkonsumenterna har fått punga ut med 2000 dollar per hushåll till ingen nytta alls.

Också i Sverige ska man nu göra fullskaliga experiment med smart grid-överföring på Gotland. ”Där finns mycket vindkraft, men distributionsnätet har flaskhalsar som kan komma att begränsa överföringen mellan vindkraftverken och konsumenterna”, säger Håkan Gustafsson, projektledare från Vattenfall i Smart Grid Gotland. ”En av projektets stora utmaningar är att skapa möjligheter för nätet att kunna ta emot ännu mer vindkraft, där producenterna även kan vara hushåll som sätter upp egna vindsnurror på tomten, så kallade prosumers”.

Kontrollen av hushållen lindas in i vackra fraser som ”att få konsumenterna delaktiga”. Men Håkan Gustafsson erkänner i en intervju att det kommer att krävas mer övervakning och styrning. Och mer övervakning och styrning är väl exakt vad vi vill ha i en demokrati, inte sant?

Vattenfall har för övrigt satt upp en lista på mål, ”en vision för det smarta nätet 2030”, som ser ut så här (Skeppsgossens kommentarer inom parentes):

- Vi kan klara klimatmålen (Vilka vi? Vilka ska betala? Vilka klimatmål?)

- El är rätt lösning (Utom till att driva landsvägsfordon.)

- Elen är alltid tillgänglig och pålitlig (Ja, så länge den levereras av vatten- och kärnkraft.)

- Elfordon är en del i den uthålliga lösningen (Knappast utanför storstäderna.)

- Det finns nya aktörer på elmarknaden (En massa skojare som gör allt för att sko sig på klimatlögnerna och lovar runt och håller tunt.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare