Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 7 september 2013

Drick och var glad och lev några år till!

Gamle Bacchus visste vad han talade om!
Att ett glas rödvin är nyttigt för hjärtat har vi väl fått höra lite då och då. Men det ska vara rödvin – inte vitt vin och inte öl och inte ren alkohol. Men vad finns det egentligen för medicinsk grund för sådana påståenden? Skeppsgossen sökte på internet och hittade en mycket intressant artikel som är ett par år gammal. Att den väl aldrig fått den uppmärksamhet den förtjänar beror förstås på att den mer eller mindre sågar folkhälsans och nykterhetsrörelsens anti-alkoholpropaganda.
    
Alkoholkonsumtionen i Sverige är i dag ca 9 liter ren alkohol per vuxen (>15 år) och år. Ungefär 10 procent av befolkningen dricker hälften av den alkohol som konsumeras.Antalet dödsfall av alkoholrelaterad sjukdom har minskat. Dock har man i Sverige liksom i and­ra europeiska länder sett en ökning av dödsfall i alkoholorsakad leversjukdom under det senaste decenniet.

”Lätt till måttligt intag av alkohol minskar risken att insjukna/dö i hjärt–kärlsjukdom, insjukna i typ 2-diabetes, dö i hjärt–kärlsjukdom för typ 2-diabetiker, drabbas av reumatiska besvär eller alzheimer och demens”, skriver professorerna Bengt Fagrell och Rolf Hultcrantz i en artikel i Läkartidningen 2011 som numera fallit i glömska trots att den innehåller åtskilliga och direkt sensationella påståenden.

Naturligtvis har de båda professorerna stoppat in diverse brasklappar i stil med att ”All form av missbruk och överkonsumtion ska motarbetas med kraft”. Men kvar står det faktum att ”Medelålders och äldre personer bör informeras om att lätt till måttlig konsumtion av alkohol minskar risken för att få eller dö i några av de vanligaste folksjukdomarna”.

Vad menas då med ”lätt till måttlig konsumtion”? Enligt författarna motsvarar en lätt  konsumtion motsvarar 1–1,5 enheter för kvinnor och 1–2 enheter för män, medan måttlig konsumtion definieras som 2 enheter för kvinnor och 3 enheter för män (1 enhet ungefär 4 cl starksprit, 1 glas vin eller 35 cl starköl).

”I en metaanalys publicerad i Circulation 2007 sammanfattas resultaten från en mängd studier, och man konkluderar att vid intag av 1–2 enheter för kvinnor och 2–3 enheter för män under 4–7 dagar i veckan reduceras den totala dödligheten i hjärt–kärlsjukdom med mellan 20 och 40 procent. När det gäller kranskärlssjukdom, angina och hjärtinfarkt är risk­reduktionen 20–50 procent.”

”Även risken för hjärtsvikt minskar med ca 30 procent vid måttligt alkoholintag; detta gäller även patienter som haft en hjärtinfarkt. När det gäller ischemisk stroke är resultaten inte helt samstämmiga, även om de flesta stora studier visar på minskad risk (med ca 20 procent) för denna typ av ­stroke vid lätt till måttlig konsumtion.”

Intressant är att det sannolikt är etanolen i sig som ger den positiva effekten, eftersom det inte finns någon skillnad i effekt av vin, sprit eller öl när det gäller påverkan på hjärt–kärlsjukdom.

Liknande studier har gjorts av alkoholens effekter vid åldersdiabetes, reumatiska besvär och demens. ”I en studie inkluderande över 11 000 finska tvillingpar kunde man efter 20 års uppföljning konstatera att måttlig konsumtion (1–2 enheter/dag) reducerade risken för diabetes med 30 procent för män och 40 procent för kvinnor. Vid högre konsumtion försvann de positiva effekterna.”

Lika intressanta är de studier som visar att personer som redan har typ 2-diabetes mår väl av att dricka alkohol med måtta. ”I en studie där 68-åriga personer med åldersdiabetes följdes i 12 år fann man att dödligheten i hjärt–kärlsjukdom var 79 procent (!) lägre hos dem som drack minst 1–2 enheter om dagen jämfört med dem som konsumerade alkohol enbart sporadiskt. Även den totala dödligheten minskade i denna studie med 49 procent. Det finns således en mycket övertygande dokumentation som visar att regelbunden, lätt till måttlig alkoholkonsumtion hos medelålders och äldre kan minska risken att få typ 2-diabetes och att risken för att insjukna eller dö i hjärt–kärlsjukdom också påtagligt minskar hos personer med typ 2-diabetes.”

”Även vid reumatoid artrit tyder data på en klart skyddande effekt av alkohol”, skriver de båda professorerna. En brittisk studie visar t.ex. de deltagare som inte drack alkohol löpte  drygt 4 gånger högre risk att få reumatoid artrit än de som regelbundet drack alkohol mer än 10 dagar per månad. Måttlig alkoholkonsumtion minskar risken att drabbas av demens med upp till 37 procent och detsamma gäller alzheimer.


1 kommentar:

  1. Jaja..man får väl plåga i sig lite brännvin då :-)

    SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare