Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

onsdag 18 september 2013

Narrspelet fortsätter


Nu har FN:s klimatsekretariat bestämt sig för att än en gång satsa på PR för att bredda stödet för ett globalt avtal om klimatförändringarna 2015. Förra gången var det IPCC-lierade David Suzuki Foundation som anlitades, men den här gången har man vänt sig till Brodeur Partners som bland annat sysslar med ”varumärken, marknadsföring, public relations, kommunikation och sociala mediatjänster”.

Bakgrunden är förstås det allt svalare intresset för den globala uppvärmningen hos både beslutsfattare och allmänhet världen över (möjligen med undantag för Sverige som ju vill vara hela världens samvete i de flesta frågor och inbillar sig att våra miljösatsningar ska smitta av sig ute i världen). FN:s egna enkäter bland allmänheten visar nämligen att klimatfrågan ligger på 16:e plats, långt efter frågor som utbildning, hälsovård och hederliga politiker.

Om Brodeur mot förmodan skulle lyckas i sitt arbete att övertyga politiker och byråkrater om vikten av att stödja FN:s klimatarbete, då har de med andra ord struntat i vad folk tycker och satt demokratin ur spel. (Ungefär som höjdarna i EU, med andra ord.)

Sörjer de ofödda...
För säkerhets skull gömmer FN:s falskspelare andra kort i ärmen, nämligen en professor i moralisk filosofi vid universitetet i Oxford som heter John Broome. Han har enrollerats av IPCC för den kommande femte klimatrapporten från detta obskyra organ. Den ska handla mer om “etiska frågor” än de tidigare, heter det. “Abstrakta frågor som den relativa betydelsen av icke-existerande människor och hur mycket vi värdesätter ett extra badrum kommer nu att debatteras parallellt med praktiska frågor som hur man värmeisolerar vinden”, skriver en syrlig bloggare.

Det låter som en debatt som passar svenska klimatnarrar som hand i handske, tycker Skeppsgossen.

Professor Broome menar att vi inte bara ska tänka på växthusgasernas inverkan på våra barnbarn utan också på kommande icke-existerande generationer, som aldrig kommer att födas på grund av att de beboeliga områdena på jorden krymper till följd av klimatförändringarna. Så här skriver han i Scientific American:

”Många människor, en del nu levande, andra ännu ofödda, kommer att dö av klimatförändringarna. Är varje sådant dödsfall av ondo? Vad betyder dessa dödsfall för kollektivet? Många människor kommer att dö innan de får barn. Klimatförändringarna kommer därför att förhindra existensen av barn som annars skulle ha fötts. Är deras icke-existens av ondo?”

Djupa frågor, utan tvekan, som vi nog kan fundera över också i en avsvalnande värld där många befarar början på en ny istid. Samtidigt frågar sig Skeppsgossen om det inte finns andra och mera närliggande problem att dryfta ä ännu icke avlade barn… Som att det enligt vissa beräkningar är 50 gånger så kostsamt att stoppa de påstådda klimatförändringarna som att anpassa sig till dem. Det finns till och med exakta uträkningar i dollar – att minska uppvärmningen av jorden kommer att kosta 3,2 kvadriljoner dollar för varje grad Celsius.

Som bekant backar IPCC från sina påståenden om en global uppvärmning och som de fega narrar de är skyller de på att det är datorerna som räknat fel. Snarare handlar det väl om en massa korrumperade ”forskare” som medvetet matat in fel data för att komma i åtnjutande av berömmelse och fortsatta anslag.

Men de troende låter sig inte övertygas ens av snart fallna gudar som Gore och Pachauri. En talesman för Sierra Club i USA (en lika rabiat sammanslutning som vårt miljöparti) propagerar fortfarande för beskattning av koldioxidutsläppen och hänvisar till att höga tobaksskatter har fått folk att sluta röka. Ett annat exempel är kampanjerna mot minskad bilkörning som framför allt yngre människor gått på och som lett till minskad total drivmedelskonsumtion. Han slutar med följande fråga: ”Var finns de starka ledarna inom regeringen, den privata sektorn och i media som övertygar allmänheten om att växthusgaserna är lika farliga som cigarettrök?”

Jo tack, sådana ”starka” ledare finns det många historiska exempel på – och på  
vad de kan åstadkomma också.

En stark ledare som håller fast vid troslärorna är danska EU-kommissionären Connie Hedegaard som Skeppsgossens vän Alarik Vittfarne läste luren av på Narrskeppet härom dagen. ”Oavsett om forskarna har rätt eller fel beträffande den globala uppvärmningen”, säger hon i en intervju i The Telegraph, ”så är EU:s energipolitik riktig.” Hon påstår sig vara pragmatiker och fortsätter: ”Tänk om vetenskapen låt oss säga om 30 år kommer till slutsatsen att vi hade fel och att det inte handlade omklimatet, då har vi ändå åstadkommit mycket som hjälper mänskligheten… I en värld med en befolkning på nio miljarder och till och med 10 miljarder vid mitten på det här seklet, där bokstavligt talat miljarder människor tar steget från fattigdom till konsumerande medelklass är det klokt att spara energi och resurser.”

Ack ja, för en person som Connie Hedegaard gäller det att till varje pris försvara sin position så att hon kan fortsätta ösa skattepengar över sjunkande öriken. Det värsta är att det fortfarande finns vuxna människor som tror på sagorna.  

En som tror på den globala uppvärmningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare