Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 21 juli 2013

Fågeldödaren Barack Obama


President Obama fortsätter att lovprisa vind- och solenergi och har talat om en fördubbling av antalet vindkraftverk i landet. Vad han inte säger något om är att det innebär att ytterligare någon halv miljon fåglar kommer att slaktas av propellrarna.

I tidskriften Wildlife Society Bulletin uppskattas antalet fåglar som möter döden vid de amerikanska vindkraftverken till 600 000 per år. Framför allt tycks det vara de stora rovfåglarna som går åt. Så många kungsörnar slaktas redan idag att arten snart kan bli rödlistad. För Obama tycks detta inte spela någon roll. Som Skeppsgossen tidigare berättat har han redan gett åtalseftergift åt ett vindkraftsbolag i Kalifornien i fallet kalifornisk kondor, som är en av de sällsyntaste arterna i världen med en stam på bara 400 exemplar. Liknande eftergifter blir det förmodligen för de vindkraftsanläggningar som redan står eller kommer att byggas i trumpetartranornas flyttstråk.

Den som skjuter en kungsörn kan dömas till två års fängelse och 250 000 dollar i böter. ”Men om du hackar upp en örn med ett vindkraftverk är det okej”, säger f.d. naturvårdaren Tim Eicher i en intervju.

Det är inte bara naturen som blir lidande till följd av satsningen på grön energi, som enligt presidenten ska genomföras under de kommande sju åren och innebär att 20 procent av all elektricitet år 2020 ska komma från ”förnybara” energislag. Skattebetalarna kommer att få betala dyrt för satsningen (liksom bland annat tyskar och danskar redan gjort).

Vindkraftsbolagen slipper betala böter för dödade djur och de får förstöra skyddade naturområden med sina pyloner. Allt detta därför att stora och inflytelserika påtryckargrupper fortsätter att sprida lögnerna om människans påverkan på klimatet. ”Vilket slöseri med skattemedel!” skriver bloggaren Jeff Dunetz (http://www.jeffdunetz.com) och Skeppsgossen kan bara hålla med honom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare