Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

torsdag 13 september 2012

Vindkramarnas våta dröm


Forskare vid Stanforduniversitet har tillsammans med kolleger vid universitetet i Delaware tagit fram en avancerad klimatmodell som visar att det blåser tillräckligt på jorden för att möta hela världens energibehov med enbart vindkraft. Redan 2030 skulle man kunna klara hälften av energibehovet om man började utbyggnaden nu.


Enligt den här klimatmodellen skulle det till och med gå att få ut flera gånger så mycket el som mänskligheten behöver med vindkraftverk på land och utmed kusterna. Det handlar om över 250 TW totalt, säger de ansvariga. Fyra miljoner vindsnurror på 100 meters höjd med 5 MW effekt kan förse världen med 7,5 TW el (mer än hälften av energibehovet) utan att klimatet skulle påverkas negativt.

”Men det är lång väg dit”, suckar forskarna. ”Idag har vi installerat bara lite över 1 procent av behovet.”

Hälften av vindkraftverken bör placeras ute till havs och resterande 2 miljoner på land. Det skulle uppta en yta motsvarande halva Alaska. Men det bästa är förstås att sprida ut anläggningarna där det blåser mest, exempelvis i Gobiöknen, på USA:s prärier och i Sahara.

Men kostnaderna för denna vindkraftkramarnas våta dröm har inte beräknats. Utgångspunkten har varit att vindkraftverk kan byggas var som helst, utan hänsyn till miljön, den bofasta befolkningen etc. Alltså densamma som gäller idag.2 kommentarer:

 1. Hej Narren

  Att vindkraften ensam skulle stå för hela världens produktion av el är minst sagt osannolikt. Desto större andel vindkraft som blir i elnäten så ökar behovet reglerkraft. Reglerkraft behövs ändå för att konsumtionen är ojämn. Reglerbehovet minskar om länder och regioner kopplar ihop sina elnät.

  Nu är jag bara insatt i Skandinaviens elförsörjning. Det är ungefär 400 TWh som produceras och förbrukas här. Vindkraft är ungefär 15 TWh, Enligt Norges Tekniska Högskola så kan vindkraften utan några större problem stå för 20% av elproduktionen i regionen, d v s 80 TWh. Det ligger till grund för det svenska beslutet om en planeringsram på 30 TWh vindkraft.

  Sverige och Norge producerar ett normalår mer el än de förbrukar. För Norges del är det runt 25 TWh och för Sveriges del några TWh.

  Sverige importera el från Norge samtidigt som vi exporterar till Finland och Danmark. Norge exporterar el, förutom Sverige, till Danmark, Holland Finland och Ryssland.

  Norge har fattat beslut om att investera i sitt kraftnät så att mer el kan exporteras. Deras planeringsram är att elexporten skall öka med 20 TWh fram till 2025, varav vindkraften skall stå för halva exportökningen.

  På Jylland satsar man på att värma upp fjärrvärmeverk med el när det blåser så mycket att det blir elöverskott. Planeringsramen är att 12 TW el skall produceras med vindkraft 2016 eller 2017. Det är 30% av elförbrukningen.

  När vindkraftsproduktionen börjar komma över 20-25% av förbrukningen, så blir det inte så enkelt med reglerkraften längre.

  /Jan Eriksson.

  SvaraRadera
 2. Jag ser att mina kunskaper om norska Statnetts planering för framtida elnät inte är så värst uppdaterad.

  Deras nya planeringsram från 2011 sträcker sig fram till 2030. Den jag refererade till i min kommentar ovan var en äldre som sträcker sig fram till 2025. Jag har inte satt mig in i den nya ännu, så en del saker kan ha ändrat sig en hel del. Planeringsramar är just ramar som efterhand måste anpassas till verkligheten och när tiden förlängs görs det nya ramar som kan vara ganska olika de tidigare. Jag såg att planeringsramen för elexport var ännu större.

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare