Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 13 juni 2014

Vindkraftens offer uppmärksammas i Danmark


I maj föddes 1 600 ungar för tidigt på en minkfarm i Danmark. Många av ungarna saknade ögonglober, andra var dödfödda. Tillkallad veterinärexpertis fann inga tecken på förgiftning eller någon typ av virus. Det enda som inträffat i farmens närhet under det senaste året är att man uppfört fyra stora vindkraftverk bara ca 300 meter från minkburarna.

Vindfarmen består av fyra 3MW Vestas turbiner med en totalhöjd på 140 meter mätt från mark till översta bladspets. Tidigare rapporter om skador på pälsdjursfarmer orsakade av vindkraftverk har avfärdats trots att t.ex. den danska minknäringen är den allra största inom EU. Vad man då rapporterade var att minkarna blev aggressiva och bet ihjäl varandra.

Representanter från vindkraftindustrin har bagatelliserat kritiken och hävdat att det inte finns några problem. Och människor som klagat har inte fått gehör hos ansvariga. Men minkuppfödaren Kaj Bank Olesen i Vildbjerg som drabbades så svårt lyckades få Folketingets miljöutskott att komma på besök. Han berättade för ledamöterna att familjen ibland inte orkar med bullret från propellrarna och ger sig iväg därifrån. Men djuren kan han inte flytta, och resultatet är så skrämmande att politikerna faktiskt lovade att ta upp frågan.

Offer för vindkraften
Orsaken till såväl aggressiviteten som fosterskadorna anses vara de lågfrekventa ljud som propellrarna skapar. Minkarna är betydligt känsligare för sådana infraljud än människor, men det har länge varit ett känt faktum att också människor som tvingas leva i närheten av vindkraftverk påverkas negativt, får huvudvärk, upplever sömnsvårigheter etc.

”Det är direkt brottsligt att förneka hälsoriskerna när det finns officiella studier som går tillbaka till 1980-talet men gömts undan av politiker och ansvariga inom vindindustrin”, säger Mark Duchamp, ordförande i World Council for Nature. ”Det är hög tid att vi får ett moratorium och att oberoende mätningar av alla frekvenser ner till 0,1 Hz görs i bostäder som ligger inom 500 meter från ett eller flera vindkraftverk. Sådana mätningar bör ske under flera dygn med skiftande väder.”

”Vi har tidigare lagt fram siffror på att 100 miljoner fåglar och fladdermöss varje år offras för detta nyckfulla och kostsamma energislag utan att få gehör hos berörda myndigheter. Förhoppningsvis kan hälsoriskerna för människor anses mer värda”, slutar Mark Duchamp.

Läs mer om WCFN på hemsidan www.wcfn.org4 kommentarer:

 1. Se update på danske hemsidan www.stilhed.eu

  SvaraRadera
 2. Tack för nyttig konsumentupplysning, som vanliga väljare borde ta till sig.

  SvaraRadera
 3. Det finns många undersökningar om hur djur och människor påverkas av ljud och vibrationer. Frekvens 0,1 Hz är en långsam vibration. Det är en svängning på 10 sekunder, d v s som en båt som gungar. I Sverige har en av de mest omfattande utredningarna om vindkraftsbuller utförts. Eja Pedersen som har lett de flesta forskningarna i Sverige om ljus- och bullerstörningar från vindkraft jobbar fortfarande med frågan. Hon har hållit på i 15 år nu.
  Annars så är det mest i samband med arbetsmiljöfrågor som det undersökts hur infraljud påverkar djur och människor.

  Om det är vindkraftsetableringen som orsaken till att djuren mår sämre kan det ha med elinstallationer att göra. I Sverige upptäckte man på 70-talet att djur mådde dåligt av stallinredningar i stål, som blev svagt strömförande av magnetfelt från närliggande kraftledningar. Problemen uppmärksammades i ladugårdar och svinstallar som låg nära kraftledningar när det byttes från träinredning till stålinredning. Problemen märktes mest vid 380 kV-ledningar, men förekom även vid 220 kV och ibland vid ännu lägre spänning om kraftledningen var väldigt nära stallet. Det verkade vara vid suggstallar som problemet märktes tydligast. Suggorna grisade för tidigt, kultingarna var små och en stor andel dödfödda.
  Problemen löstes med att stallinredningarna jordades ordentligt. Det är vad jag vet aldrig bevisat att problemen var de som jag redovisat, men bönderna blev nöjda när kraftledningsägaren (oftast Vattenfall) bekostade jordning av stallinredningen. Då slutade bönderna att klaga. Jag tror lantbruksnämnden började propagera för att all stallinredning av stål skulle spänningutjämnas.

  Den här upptäckten var nog en bidragande orsak till att det aldrig byggdes någon 800 kV kraftledning i Sverige. En annan orsak var att på den tiden skulle en kraftledning med överföringskapacitet på 2000 MW vara för riskfylld för svenska elnätet. Ett kabelbrott på en fas skulle sannolikt ha orsakat ett elavbrott i halva Sverige varje gång det inträffade.

  /Jan Eriksson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för intressanta kommentarer som alltid, Jan. Jag betvivlar inte din sakkunskap på området, men nog kan man bli litet undrande när du berättar om Eja Pedersen som hållit på¨i 15 år med sin forskning. Hon måste väl ha kommit fram till något resultat efter alla dessa år eller är det kanske hemligt?
   Att vindkraftverken är orsaken till de dödfödda och/eller missbildade minkungarna torde vara helt säkert. Under min tid i Kalifornien hade ranchägarna i Altamont Pass samma problem med kor som kastade sina kalvar. Det tystades ner och korna flyttades bort från vindfarmerna - hur långt kommer jag inte ihåg. Idag kan väl inga djur leva det industrilandskap som Altamont förvandlats till. Annat än möjligen prärievargarna som kan kalasa på döda fåglar och fladdermöss..
   Lyckligtvis ser det ut som om danska myndigheter tar minkdöden på allvar. Hade detta hänt i Sverige skulle Djurrättsalliansen komma och släppa ut minkarna i stället.

   Radera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare