Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 22 juli 2016

Energiexperter: "Övertron på förnybara bränslen bäddar för ekonomisk katastrof"


“Den största faran för världens ekonomi är att fossilsektorn utsätts för så mycket negativ kritik att investeringarna minskar och den inte längre kan göra sig gällande. Det finns en populistisk övertro på förnybara bränslen, men inser vi vad den kan leda till?”

Den frågan ställde Philip Lambert vid en konferens i London nyligen. Konferensen var arrangerad av Financial Times och bland deltagarna märktes framstående analytiker. Lambert – som tidigare arbetat för bl.a. Statoil – sade också att det kan bli riktigt farligt om människor inbillar sig att världen kan övergå till en intermittent energiförsörjning utan att först försäkra sig om en utvecklad batteriteknik.

Lambert kallade Tyskland “översteprästen i den här rörelsen i och med att landet har installerat sol- och vindkraft motsvarande en förbrukning på en miljon fat olja per dag. Solkraften motsvarar 50 000 fat om dagen och står för 10 procent av elbehovet, vindkraftens 70 000 fat om dagen klarar 17 procent av elbehovet. Det betyder att varje dag används en miljon fat olja för att uppnå kapaciteten hos 130 000 fat om dagen. Man kan inte ersätta basenergin med intermittent energi och säga till människorna att det kommer att fungera.”

Lambert påtalade också det paradoxala i att avsikten med Energiewende var att minska koldioxidutsläppen. Ändå ligger de tyska utsläppen per capita 40 procent högre än i Storbritannien, Frankrike och Italien. ”Den 9 maj stod kolkraften för första gången ensam för elproduktionen i Storbritannien, och samma dag genererades 75 procent av elenergin i Tyskland av kol och brunkol.”

En annan talare på konferensen var Scott Foster, som arbetar med utvecklingen av förnybar energi för FN:s ekonomiska kommission. Han betonade att vi ska akta oss för att skapa ett motsatsförhållande mellan fossila bränslen och de förnybara. Vi måste inse att det förnybara inte kan leverera den kvalitet som det fossila kan. Båda har sin plats i energimixen.
 
Benjamin Sporton, chef för World Coal Association, framhöll att många länder, framför allt i Asien, planerar att använda kol i årtionden framöver. “Indien har exempelvis planer på att bygga nya koleldade kraftverk som ska tillföra 290 GW – samtidigt som man räknar med 190 GW från kommande förnybara satsningar… Vi kan inte undvara kolet om vi ska klara klimatmålen.”
 
Cristof Ruhl, forskningschef vid Abu Dhabi Investment Authority, erinrade om att den förnybara energin idag svarar för endast ca 3 procent av den globala energimixen. Även om den skulle växa till 8-10 procent kommer den inte att dominera om 20 år “såvida inte ett under inträffar”. Han tillade: “2-graders-målet kan inte uppnås utan att hela världsekonomin kollapsar.”

Läs hela referatet här:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare