Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 17 juli 2016

Livet efter Fukushima

Det är sådana här bilder vi får se efter en kärnkraftsolycka - hur sanna är de egentligen?
Den 11 mars 2011 drabbades Japan av en jordbävning och en tsunami som orsakade en kärnkraftsolycka. Fyra år senare, i februari 2015, lyssnade en student vid universitetet i Edinburgh Claire Leppold till en föreläsning som hölls av några av de forskare som arbetade med följderna av olyckan.

Enligt dessa hade man uppmätt otroligt låga inre och yttre strålningsnivåer hos de omkringboende, och den masscreening som gjordes på barn visade inga förhöjda värden. Däremot fann forskarna en ökning av sjukdomar som inte hänger samman med strålning, som diabetes, hjärtkärlsjukdomar och förhöjt blodtryck m.m. Gruppen kom vidare fram till att den evakuering av äldreboenden som företogs utgjorde en tre gånger högre risk för dödsfall än om de gamla fått stanna.

Redogörelserna gjorde Claire Leppold nyfiken eftersom de inte stämde med de förväntade strålningseffekterna. I maj 2015 kom hon till Fukushima på inbjudan av de japanska forskarna och fick efter avlagd examen en heltidsanställning på Minamisoma Municipal General Hospital där hon fortfarande är verksam. På plats har hon kunnat konstatera att verkligheten inte alls motsvarar alla motsägande berättelser om denna ”härdsmälta” som spridits i media.

Det har fått henne att gräva djupare också i rapporterna om den mest berömda kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och följderna av den. Inte heller i området närmast Tjernobyl har man kunnat påvisa några bestående effekter. Fauna och flora runt reaktorn tycks inte vara påverkad och djuren förökar sig utan att uppvisa tecken på strålskador hos avkomman. Är också larmrapporterna om denna ”katastrof” till stora delar ogrundade sensationsskriverier med syftet att skrämma oss för fortsatt användning av kärnkraftsenergi?

Husdjur som övergetts i samband med evakueringen tas om hand och utfodras. 
2 kommentarer:

 1. Omständigheterna i detta inlägg är en viktig lägesbeskrivning. Några fler omständigheter:

  I Nyassaland finns ett enormt floddelta i anslutning till sjöns norra delar. Området är bland det mest tätbefolkade i Afrika. Floden har under årtusendena lagrat radioaktivt material i deltat till den grad att området är det mest radioaktiva i världen. Några effekter av detta kan man dock inte se hos befolkningens välbefinnande. Kanske kommer effekterna, när man börjar "modernisera" bostadsbeståndet, bl a innebärande att bostäderna blir mer dragfria?

  I Tjernobyl bor det (kvar) ca 20000 människor i de områden som avstängdes efter olyckan. De har aldrig flyttat i praktiken, och är så fattiga att de aldrig kunde lämna sina bostäder och små trädgårdsodlingar. Som jag uppfattade det är ca hälften gamlingar och den andra hälften vuxna familjer med barn. Och invånarna föder kontinuerligt barn utan att det rapporteras om några konstiga effekter. Det avspärrade området har blivit tillflykt för ett rikligt djurliv, som inte fanns där under Tjernobyls drift. Ett stort antal tomter ägs av de vilka avflyttade, men har med tiden växt igen så att naturen kunnat återställas. Det finns ett antal videoupptagningar om miljö och människor (även intervjuer) på YouTube om detta.

  Det är känt inom växtförädlingen att graden av mutationer efter bestrålning med radioaktiv strålning är knappt mätbar. Vill man ha kraftfullt med mutationer skall man däremot bestråla med röntgenkanoner. DÅ blir det mutationer.

  Sammantaget så verkar det som att NGO:s etablerat en politisk åsikt om hur miljön inom radioaktiva områden "borde" fungera. Eftersom dessa påtryckargrupper har propagandamonopol, så blir deras uppfattning den enda rådande, oavsett hur det är i verkligheten.

  SvaraRadera
 2. Grattis till dina flitiga postningar fyllda med vetande, särskilt det som är Politiskt Icke-Korrekt.

  Alla som läser här är kanske inte medvetna om den metodiska vilseledning som våra stora media bedriver.

  Det är så illa att man idag måste utgå från att det man ser och hör på Public Service eller i de stora tidningarna är vilseledande eller ren lögn.

  Tack för att du låter sanningens ljus nå oss i denna lilla spricka i den mur av tystnad och lögner, som medierna upprätthåller. Det påminner om en fascistisk diktatur. . .

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare