Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 16 juli 2016

Ny rapport konstaterar att GMO-grödor och livsmedel hotar varken miljö eller människor


Genmodifierade grödor och livsmedel är ett rött skynke för alla anhängare av det gröna evangeliet. Skeppsgossen har tidigare refererat en rapport från australiska forskare som efter ett par decenniers försäljning av genmodifierade livsmedel i landet inte stött på några GMO-monster. Nu har också amerikanska National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine lagt fram en noggrant dokumenterad rapport som säger att det inte finns några bevis för att GMO-livsmedel påverkar vare sig vår miljö eller vår hälsa negativt.

Däremot finns det bevis för att antalet personer som förgiftats av bekämpningsmedel minskat påtagligt. Grödor som är resistenta mot insektsangrepp har inte skadat den biologiska mångfalden utan i en del fall till och med lett till en ökning av antalet insektsarter. I vissa fall har det skett ett s.k. genflöde till växter i närheten, men det finns inga bevis för att detta orsakat några skador.

Allmänt sett har GMO-grödor som sojabönor, bomull och majs gett högre skördar och eliminerat skördeskador orsakade av t.ex. mögelangrepp. Men i rapporten påpekas att skadeinsekter kan bli resistenta om odlarna inte håller noggrann koll.

Hur är det då med de fruktade hälsoeffekterna på oss människor?        

GMO-grödor och livsmedel som framställts ur sådana testas på tre sätt: på djur, genom analys och med allergitester. Med få undantag har undersökningarna visat att djur inte tar skada av att äta GMO-grödor. Vad gäller den kemiska sammansättningen och näringsinnehållet finns det i en del undersökningar statistiskt signifikanta skillnader mellan GMO och icke-GMO, men skillnaderna är inte större än mellan olika växtsorter som inte tagits fram genom genmodifiering.

Många människor är oroliga för att GMO-livsmedel kan leda till en ökning av cancer, övervikt, njuråkommor etc. För att ta reda på om det är så eller inte har kommittén jämfört medicinska data från USA och Kanada, där GMO-livsmedel funnits på marknaden sedan sena 1990-talet, med motsvarande data från Storbritannien och Västeuropa där GMO-livsmedel  inte varit lika allmänt förekommande. Ingenting tyder på att införandet av GMO-livsmedel på något sätt har lett till en ökad frekvens av de nämnda sjukdomarna.

Självklart låter sig inte GMO-motståndarna övertygas av detta och Greenpeace kommer med all säkerhet att fortsätta sabotera försöksodlingar. Monsanto, som varit ledande i utvecklingen, kommer också i fortsättningen att utmålas som ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna. Till syvende och sist är det upp till den enskilda konsumenten att välja, men nu är i alla fall kommitténs rapport tillgänglig för var och en. Innan du faller för den gröna propagandan mot allt vad GMO heter, ta dig tid att läsa den här rapporten:


2 kommentarer:

 1. I varje fall Monsantos GMO-grödor (men övriga varianter har samma koncept) kontraktsbinder köparna av deras utsäde till att sprida en mängd kemikalier över grödan. Det är både gödsel och framförallt diverse GIFTER (besprutningsmmedel), inte minst Round-Up (https://sv.wikipedia.org/wiki/Roundup) vilket är ett gift med mängder av kända biverkningar. Sedan 2009, då Wikipedia skrev sin definition har nya mer förskräckande rapporter inkommit om Roundup och f ö om ALLA glyofosfatbaserade gifter. Fullföljs inte bondens kontrakt, så står det bonden väldigt dyrt i skadestånd. Utan dessa kemikalier ger GMO redan 2:a året ganska beskedlig skörd jämförbart med icke GMO-gröda.

  Den åtgärd gentemot naturen som f ö ger skördar vida större än GMO-grödor (och med endast begränsat behov av gödsel och gifter) ÄR ATT ÖKA CO2-TILLGÅNGEN i atmosfären. CO2 är naturens gödsel (mat) åt växtligheten. Dessutom är CO2-berikad växtlighet avsevärt motståndskraftigare mot insektsangrepp, torka, svamp, bakterier resp virus, sammantaget. Lab-försök i jätteväxthus är entydiga och samstämmiga.

  EU har f ö till slut avstått från att godkänna glyofosfatbaserade gifter som ett allmänt gift för bekämpning av "ogräs" resp insekter m fl organismer. Under 2016 inkom det ett stort antal nya rapporter om skadeverkningarna av glyofosfatbaserade gifter. Verkningarna är långsiktigt problematiska och väldigt djupa i angripna organismer.

  När alltså en rapport säger att mängden insekter (vilka?) ökar p g a mindre giftig besprutning i samband med GMO-grödor, BÖR MAN MISSTÄNKA ETT FALSARIUM. Och är EN uppgift falsk, så hur många av övriga uppgifter är det också?

  Försiktighet med GMO är av vikt, det står klart. Naturbaserade grödor måste skyddas, annars försvinner "mångfalden" och på sikt möjligheterna att utnyttja goda naturliga gener i GMO. Om GMO skall ha ett berättigande, så skall de behandlas som andra normal-grödor och i varje fall UTAN kemikalier innehållande glyofosfater. Självklart skall förbud mot glyofosfater gälla ALLA grödor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar. Jag har ingen uttalad uppfattning om farligheten hos GMO och tyckte därför att det var intressant att skriva några rader om den amerikanska rapporten (som kom i maj). EU:s beslut att inte förbjuda Round-Up har aktualiserat frågan ytterligare. Enligt vad jag vet är National Academies of Science... en opartisk institution och jag tycker därför att du ska ta dig tid att läsa deras rapport (som jag länkat till). Återkom gärna med synpunkter på den om du vill.

   Radera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare