Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 23 juli 2016

Mera kolkraft, mindre vindkraft - i Kina

Kinas elnät klarar in den nyckfulla vindkraften
Också Kina har drabbats av överbelastning och andra störningar på elnätet, orsakade av den nyckfulla vindkraften som antingen levererar i övermått eller knappast något alls. I landets blåsigaste regioner har man installerat 71 GW vindkraft och det får räcka, säger energimyndigheten. Fyra gånger under de senaste fem åren har man satt stopp för vidare utbyggnad, och de skador på elnätet som vindkraften orsakat uppgår till avsevärda belopp.

Ett problem är att vindkraftparkerna ligger långt in i landet medan befolkningstätheten är störst vid kusterna. Att bygga ett nytt ledningsnät som klarar de intermittenta leveranserna kan kosta mer än hela elproduktionen. Trots detta står Kina fast vid att 15 procent av landets elektricitet ska komma från förnybar energi 2020.

Samtidigt finns det signaler om att Kina fortsätter att satsa stort på kolkraft. Enligt Greenpeace East Asia kommer landet i genomsnitt att dra igång ett nytt kolkraftverk varje vecka fram till 2020. Det gillas förstås inte av Greenpeace, som menar att kineserna på så sätt kommer att få en överproduktion av elektricitet på uppskattningsvis 400 GW.

Kina är idag det land i världen som släpper ut mest växthusgaser. Representanter för vattenkrafts- och vindkraftsindustrin håller med Greenpeace och känner sin ställning hotad eftersom det är lättare för kolkraftverken än för dem som levererar förnybar energi att skriva leveranskontrakt med de större statsägda nätföretagen.

Situationen på den kinesiska elmarknaden tycks med andra ord vara rätt kaotisk. Det beror till stor del på att staten överlåtit tillståndsgivningen för nya kraftverk till provinsmyndigheterna, som satsat på effektiva och billiga kolkraftverk hellre än osäkra kort som vind- och solkraft. Nu har staten åter blandat sig i och kommer enligt Greenpeace att ”pensionera” 70 GW kolkraft till 2020. Samtidigt sker alltså en kraftig utbyggnad av kolkraften i landet.


Det är en ekvation som nog bara kinesiska myndigheter får ihop. 

Kinesisk idyll med kolkraftverk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare