Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 19 juli 2016

Varm, varmare, varmast - i världshaven

Robert W. Felix driver sedan många år bloggen Ice Age Now och tesen om att vi närmar oss en ny istid (http://iceagenow.info). Skeppsgossen är inte ensam om att anse honom ytterst trovärdig med tanke på att vi befinner oss i vad geologerna betecknar som en “mellanistid”. Förr eller senare måste ju en sådan ta slut.

Nu har bloggaren tagit upp medias påståenden om alla de värmerekord som satts det här året: april var varmast, maj var varmast, de senaste 12 eller 13 månaderna har slagit värmerekord etc. ”Strunt samma”, skriver Robert Felix, “alltihop är ändå inget annat än ett stort bedrägeri”.

Kartan som återges här kommer från NOAA och har legat till grund för sensationsrubrikerna. Vid första påseendet ser den ju alarmerande ut – rosa och rött markerar högre temperaturer än normalt. Men tittar man närmare på den som Robert Felix har gjort, märker man att de stora värmeområdena ligger i haven.

”På land har vi haft rätt normala temperaturer under maj – och på en del håll till och med kallare än normalt… Allra kallast har det varit i nordöstra Kanada med 5 graders temperaturunderskott. Så nu frågar jag mig: om det är vi människor som är ansvariga för den globala uppvärmningen, varför är det då inte varmast på land där vi lever? Hur i hela världen kan vi värma upp haven utan att värma upp landområdena? Svaret blir förstås att det kan vi inte.”

De varmare världshaven beror på att vi haft de tre kraftigaste El Niño som uppmätts. El Niño är en helt naturlig uppvärmning som med vissa mellanrum sker kring ekvatorn i centrala och östra Stilla havet och som har gjort det i miljoner år. Det handlar med andra ord om ett cykliskt fenomen som vetenskapen inte riktigt kan förklara.

Robert W. Felix slutar: “Det är en cykel, det är en cykel, det är en cykel, och den skiljer sig på inget sätt från alla andra. Det handlar inte om någon global uppvärmning utan om en uppvärmning av HAVEN. Gå inte på dessa lögner!”


1 kommentar:

 1. Kul att NOAA underlag nämns. Denna organisation är drivkraften bakom s k "Climate-Gate". Klimatbedragarnas data-kalkyler över klimatutveckling fungerar så dåligt (inte alls) att alarmisterna desperat sökt efter lösningar för att kunna beskriva resultat närmare verkligheten. Självklart är människans datorhårdvara resp mjukvara inte i närheten av att ha kapacitét att kunna beräkna komplicerade samband i ett KAOSSYSTEM, som klimat. För att inte tala om människans kunskapsnivå i ämnet.

  Alltså har det tagits fram regler (bl a NOAA)för hur mätstationer vilka är placerade i (oftast) numera urbana områden, men då var landsbygd, skall kunna harmonieras med de resultat de gav som landsbygdsstationer. Ett exempel är Uppsala mätstation, som har anor till mitten av 1700-talet (då landsbygd - nu mitt i tätort), harmonieras med Ärla flygbas. Detta har utförts enligt reglerna över hela världen och är inget att säga om.

  Men Climate-Gate har tagit sig för att "harmoniera" mellan stora nätverk av mätstationer utan att skäl typ landsbygdsförändring, urbanisering föreligger. DET är mot reglerna. Inte nog med detta. Sedan har alarmisternas agenter lagt in den framräknade harmonerade datan SOM ORIGINALDATA i originaldatabaser. DETTA ÄR FÖRFALSKNING. Reglerna för harmoniering säger tydligt att uppmätt originaldata är vad som skall registreras, inget annat. Som nämnts, NOAA, vilken står under kontroll av Obamas administration, har tydligt ägnat sig åt förfalskning. Rättegångarna har varit under förberedelse i säkert 10 år nu.

  Som nämnts har mätdata systematiskt harmonierats på sätt som bryter mot reglerna för detta. Resultatet stärker därvid datat inom varmare områden i haven, d v s de blir för varma. Enligt "de nya teorierna (när de gamla havererat för alarmisterna), så lagras värmen i havsdjupen och inte i ytvatten enligt grafen i artikeln. Hur många kommer ihåg sin gymnasiefysik?? Hmmm . . . Varmområdena tenderar efter harmonieringar att bli varmare än de i verkligheten är. Varvid NOAA kan publicera grafer som visats i artikeln. Ren klimatpolitisk propaganda m a o. Det blir intressant hur man nu tänker hantera situationen medan effekterna av El Ninio dämpas, men harmonieringarna ligger i drift. Omvandlas extrem-områdena till "kalla" områden eller kommer bedragarna att göra ett nytt "trick"? Skall man gissa, att i slutändan kommer ledarna för inblandade förfalskare skjuta skulden på några intet ont anade "forskarstuderande", som utfört vad klimatbedrägeriets världsledning beställt.

  Och fortsätta driva bedrägeriet.

  SvaraRadera

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare