Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

söndag 4 september 2016

"Brittisk solenergi en förfärande villfarelse"


Skeppsgossen har tidigare berättat om Storbritanniens vansinniga satsning på solenergi. Från att ha legat på sjätte pIats i Europa avancerade nationen år 2015 till en tredjeplats efter Tyskland och Italien. Utbyggnaden gjordes trots att många experter avrådde, främst med tanke på landets ogynnsamma geografiska läge och de nyckfulla väderförhållandena i öriket.

Kapacitetsfaktorn eller utnyttjandegraden, alltså den verkliga elproduktionen i förhållande till den teoretiskt möjliga, för solenergin i Storbritannien är knappa 9 procent, den allra lägsta i hela Europa. År 2015 var den nominella kapaciteten 9,6 GW och produktionen 0,86 GW när solen behagade lysa.

Enligt inofficiella beräkningar är det totala kapitalvärdet på solcellsinstallationerna i Storbritannien ca 28 miljarder pund. För denna enorma summa kunde man i stället ha fått ett antal 40 GW gaseldade kraftverk med 87% kapacitet som skulle räcka för att klara toppförbrukningen i landet – eller ca 6,5 GW kärnkraft med 90% kapacitet.

Siffran 28 miljarder har aldrig presenterats officiellt utan dolts bakom subventioner, höga elräkningar och nätkostnader. Om landet verkligen spenderat denna enorma summa på oberäknelig solkraft får vi förmodligen aldrig veta, men officiella siffror ger vid handen att solenergin subventionerats med 307 miljoner pund varje år. Det kan tilläggas att de konsumenter som verkligen tjänat på solcellsinstallationerna är de bäst bemedlade som ofta bor i stora hus med stora takytor. Någon har betecknat detta förhållande som en social orättvisa i och med att det är de vanliga skattebetalarna som har fått stå för notan.

Sammanfattningsvis visar den här genomgången att solenergin i Storbritannien är ca 41 gånger mindre kostnadseffektiv än gaskraften, medan vindkraften är 11 gånger mindre effektiv än gaskraften. Framlidne professor David MacKay betecknade med fog den brittiska storsatsningen på solenergi som ”en förfärande villfarelse”.

Men solcellsinstallatörerna skrattar hela vägen till banken som det brukar heta. ”Med rätt uppbackning kan vår industri skapa 50 000 jobb fram till 2030”, säger en representant för branschen. ”Solcellerna i London genererar 65% av vad man får ut i Madrid och panelerna arbetar effektivare i svalare klimat.” Och enligt industrin kan elektriciteten från solcellerna bli konkurrenskraftig med gasen redan 2020.

Tillåt en luttrad Skeppsgosse att tvivla där han sitter i sin masttopp och ser solen gå i moln över de brittiska öarna.


 
Trots den enorma satsningen på solkraft var bidraget mindre än 1 procent 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare