Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 23 september 2016

Wyoming först med skatt på vind

Här planeras världens största vindpark.


Wyoming har som första (och hittills enda) amerikanska delstat bestämt att staten äger den vind som vindkraftsägarna använder för att generera elektricitet och därför kan man ta ut skatt av elproducenterna. Det var ett beslut som fattades redan för fyra år sedan och fram tills nu har Wyoming fått in 15 miljoner dollar i skatt. Skattesatsen är 1 dollar per producerad megawatt-timme. Men inget hindrar att den höjs.

Nu finns planer på att uppföra en av världens största landbaserade vindfarmer, belägen i Rawlins och kallad Chokecherry och Sierra Madre. Kapaciteten ska bli 3 000 MW (motsvarande 3 kärnreaktorer) och strömmen ska skickas till Kalifornien och angränsande delstater via 1200 km långa ledningar. Byggherre är företaget Anschutz som äger en jättestor boskapsranch i området och räknar med att investera hela 8 miljarder dollar i projektet. Redan för nio år sedan började Anschutz arbeta på projektetet, som försenats av bl.a. beskattningen, och om Wyoming höjer skatten går det kanske helt i stöpet. Annars är företaget redo att gå igång redan nästa år.

”Här blåser det jämnt”, säger en talesman för Anschutz. ”Därför kan vi leverera el till Kalifornien till betydligt lägre pris än vad deras egna vindfarmer kan göra.” Andra menar att elpriset i andra ändan av ledningen kan komma att blir hela 50 procent lägre än det inhemska.

Ranchen vid Rawlings är ofantligt stor, så stor att hela Los Angeles ryms inom dess gränser. Anschutz planerar att uppföra 1000 vindsnurror i två etapper och ansluta ledningarna till en kraftstation i närheten av Hoover Dam som sedan länge levererat ström till Kalifornien. Alla tillstånd finns, så när som på naturvårdsverkets tillåtelse att friskriva företaget från de örnar och andra rovfåglar som med all säkerhet kommer att slaktas av propellrarna. Men sådana tillstånd är tack vare Obama numera lätta att få.

Anledningen till att Wyoming går mot strömmen och beskattar i stället för att subventionera är att det blåser konstant nedom Klippiga bergen. Staten är inte heller särskilt intresserad av att själv exploatera vind- och solkraft, utan förlitar sig på kolkraft. Det gör att invånarna kan glädja sig åt mellan 35 och 50 procent lägre elpriser än vad man får betala i t.ex. New England och Kalifornien.

Genom en ödets ironi håller alltså Wyoming som lever på fossilkraft på att bli en storleverantör av vindkraft till andra stater. Inte att undra på att vindindustrin är oroad – inom den är man ju van vid att få bidrag av alla de slag och sedan kamma hem förtjänsterna. Med viss rätt gnäller vindkraftens vänner över beskattningen och menar att den mest är en politisk markering av en stat som traditionellt lever av olja och kol.

Till yttermera visso har en rad studier visat att Wyomings vindar räcker för att förse halva USA med el från vindkraft. Men ansvariga påtalar att en sådan satsning inte skulle ge tillnärmelsevis så många arbetstillfällen som kol- och oljeindustrin gör. Som ett varnande exempel har man nämnt just Chokecherry och Sierra Madre som beräknas skapa färre än 150 jobb.

Wyoming är de stora och öppna viddernas land och det finns ett starkt motstånd mot tanken att förstöra landskapet för flera årtionden framåt med fula vindaggregat. Oljeborrtorn och öppna kolgruvor gör inte alls lika fula ingrepp i naturen, heter det. I motsats till exempelvis Kalifornien finns det inga politiska beslut om att staten ska vara ”fossilfri” i framtiden – i Wyoming håller man hårt på traditionerna och ser med skepsis på snacket om en minskning av växthusgaserna för att rädda världen.

För Kaliforniens del handlar det om ett moraliskt dilemma. Är det rätt att köpa ”grön” el från en stat som själv eldar sin kraftverk med kol? ”Om vi köper förnybar el från Wyoming medan de kör koleldade kraftverk, blir ju klimatvinsterna inte särskilt stora”, säger en expert vid UC Berkeley.

Och vad säger elkonsumenterna i Kalifornien? Inför risken att få kanske 30 procent dyrare elström under de närmaste 15 åren på grund av de aviserade stängningarna av kärnkraftverken är nog åtskilliga beredda att döva sina samveten. Som Skeppsgossen tidigare skrivit – elledningarna känner ingen skillnad på hur strömmen som matas genom dem har genererats.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare