Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 24 september 2016

Efter Fukushima: Vilsna japaner bygger ut kolkraften

Diagrammet är hämtat ur Wall Street Journal.


Fem år efter kärnkraftolyckan i Fukushima kan Skeppsgossen konstatera att japanernas intresse för förnybar “grön” energi har minskat betänkligt. Orsakerna är dels motståndet från elbolagen och dels de höga kostnaderna för en grön omställning. Därtill kommer rädslan för att ytterligare miljöpåverkan.

Före Fukushima stod kärnkraften för 30 procent av Japans elproduktion (se diagrammet). Idag står fortfarande över 50 kärnkraftverk i landet stilla och kärnkraften svarar nu för en enda procent av elproduktionen. I stället importerar landet billigt kol och billig naturgas. Så varför satsar man då inte helhjärtat på förnybart? Ökningen från tiden före Fukushima är ju endast 4 procent.

Det beror först och främst på Japans stränga miljölagar och i fallet vindkraft på att folk inte vill se de fula vindsnurrorna förstöra landskapet. Solenergins utbyggnad bromsas av statliga prisregleringar. När japanska hushåll köpte solpaneler bestämde staten att elbolagen skulle betala ett högre pris för solelen än det pris de debiterade sina kunder. Det ledde till en kraftig ökning av antalet installationer men då klagade elleverantörerna över problemen med överbelastning på näten, vilket ledde till att priserna sänktes och till att intresset från konsumenternas sida minskade betydligt.

Detta medförde i sin tur att de företag som levererat solceller gått i konkurs på löpande band. Hittills handlar det om 31 stycken under första halvåret 2016. Stora tillverkare som Panasonic rapporterar att vinsten för årets första kvartal inom den här sektorn halverats jämfört med förra året.

Vattenkraften är redan så utbyggd att det inte finns plats för nya stora kraftverk, och våg- och tidvattenkraftverk stoppas av höga investeringskostnader och naturskyddsbestämmelser.

Det beräknas att Japan har de tredje största geotermiska reserverna i världen. Av dessa är endast ca 2 procent utnyttjade. Det stora problemet är att merparten av dessa ligger i naturskyddade områden. Anläggningskostnaderna är också höga och vid provborrningar i stor skala finns alltid en risk för att naturligt förekommande tungmetaller som arsenik läcker ut och förgiftar grundvattnet. Nu planeras i alla fall provborrningar i närheten av Fukushima som en förberedelse för ett geotermiskt kraftverk som i bästa fall kan startas om 10 år.

Återstår kolet. Under de närmaste 12 åren planeras en ökning av antalet kolkraftverk med nästan 50 procent. Många anser också att det nu är på tiden att starta kärnkraftverken igen för att försäkra landet om tillgång till jämn och miljövänlig elkraft.  
 
Stora risker med geotermisk energi?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare