Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 6 september 2016

Clexit: Tid att starta uttåget?


I helgen anordnas ett informellt möte i London med deltagande av ett antal medlemmar i Clexit som arbetar för att stoppa ratificeringen av den s.k. klimatöverenskommelsen i Paris. Med anledning av detta har sekreteraren Viv Forbes skickat ut en sorts programförklaring som Skeppsgossen här summerar. 

I över ett årtionde har FN/IPCC, statsmedia, många politiker och de gröna organisationerna att “forskarna är eniga”.

Av Hollywoodstjärnor, misslyckade politiker och spekulerande miljardärer får vi veta att den som opponerar sig mot Världskriget mot koldioxiden är okunnig eller drivs av någon dunkel övertygelse. Som klimatskeptiker uppmanas vi att hålla tyst och vi ges nedsättande benämningar som “förnekare”. Ibland utsätts vi till och med för administrativa bestraffningar och åtal… Bokade konferenslokaler är plötsligt inte tillgängliga och alarmisterna vägrar konstant att debattera fakta med oss.

Varför är de så rädda för ord? Det kan ju inte vara annat än ett tecken på att deras argument är svaga och bygger på lösa antaganden. De är rädda för att förlora allmänhetens förtroende. Nu växer den informerade opinionen. På kort tid och utan internationella möten har Clexit samlat över 115 medlemmar i 20 länder (se listan på http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit-members.pdf). 

De globala larmrapporterna har sitt ursprung i FN-sponsrade grupperingar som IPCC. I Clexit finns medlemmar som har varit officiella granskare inom IPCC men som inte var beredda att skriva under på de påståenden som framfördes i slutrapporterna vilka sammanställts av politiska tjänstemän.

Rapporterna om klimatförändringarna grundas helt på datamodeller av atmosfärfysiken. Men Clexit har högt kvalificerade meteorologer, fysiker, astrofysiker, strålningsexperter, klimatforskare och andra som förkastar teorierna om växthusgasernas påverkan på klimatet.

Det heter att jordens klimat kontrolleras av den gradvisa ökningen av en färglös gas som utgör en ytterst liten del av atmosfären. Specialister inom Clexit kan visa att varma och kalla strömmar i haven, den varierande mängden vattenånga i atmosfären och is, snö och moln har mycket större effekt på väder och klimat än koldioxiden…

Vi får höra att havsnivåerna stiger med förfärande hastighet. Men Clexit har experter på fluktuationerna i världshaven och dessa experter har inte funnit några alarmerande förändringar.

Inte heller finns tecken på en global uppvärmning. Enligt Clexits experter har vi nu nått höjdpunkten i en modern värmeperiod i jordens historia och att temperaturen nu sakta sjunker. Visserligen kommer vi att få uppleva kortare perioder med hög värme och extremväder… men det tusenåriga genomsnittet pekar på att vi närmar oss nästa istid.

Det heter att vi måste övergå till grön energi. Men Clexits experter hävdar att vind och sol aldrig kan ge energi nog för ett modernt industrisamhälle med stora transportbehov och stora städer. En sådan politik är inget annat än ett recept på strömavbrott och svält. Naturvetare inom Clexit ser också att övergången till vind- och solkraft och biobränslen är till mer skada än nytta för naturen och miljön.   

Slutligen heter det att vi måste överlåta beskattning och regleringar åt FN:s tjänstemän om vi ska kunna rädda världen. Inom Clexit anser vi att en sådan politisk agenda kommer att utplåna de friheter vi omhuldar… Vi uppmanar media att ge utrymme också för våra åsikter – det finns två sidor av de flesta frågor men i det här fallet är det bara en som släpps fram i media.


Det första informella Clexit-mötet äger rum i London 8-9 september. https://geoethic.com/london-conference-2016/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare