Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

fredag 24 februari 2012

De gröna hycklarna

“De värsta hycklarna i världen är de personer som predikar att vi måste ställa om till ett grönare samhälle,” skriver den amerikanske bloggaren Alan Caruba. ”De hävdar att allt som utgör vår moderna livsstil föröder jorden och utarmar naturens resurser.” Vad de aldrig vill erkänna är att olja, naturgas och kol plus en mängd mineraler och kemikalier är själva förutsättningen för att vi kan leva längre och bättre än våra förfäder.


Det tycks som om alla miljövänner har ett behov av att upphöjas till helgon och försäkra sig om en plats i himlen genom att inte ”synda”. De försöker förneka att alla varelser på jorden är konsumenter allt efter sin plats i näringskedjan.

Ofta handlar dessa jordens ”räddare” helt irrationellt. Ett exempel är förbudet mot kvicksilver. Nu hr det följts av ett förbud mot vanliga glödtrådslampor, vilka successivt ersätts av lågenergilampor som innehåller så mycket kvicksilver att de utgör en hälsofara om de går sönder.

Ibland får deras påtryckningar på politikerna rent förödande konsekvenser för mänskligheten. Tänk bara på Rachel Carsons dubiösa angrepp på DDT och andra bekämpningsmedel i början på 1960-talet. Sedan DDT förbjöds har miljoner människor dött i malaria i Afrika alldeles i onödan. Därmed placerar hon sig på listan över historiens värsta massmördare.

De gröna tror att vi människor kan påverka jorden trots att den gång på gång visar att den inte låter sig styras. Vi kan ingenting göra åt klimatet, och var och en av oss utandas tre kilo koldioxid per dygn vare sig vi vill det eller inte. Trots det uppgår mängden koldioxid i atmosfären till endast 0,033 procent.

Hur ska vi då spara på jordens ändliga resurser? Jo, säger de gröna, genom att använda mindre mängder fossila bränslen, kol och vatten etc. Eftersom allt detta är förutsättningen för en fortsatt positiv utveckling kan svaret bara bli att vi måste minska antalet människor på vår planet. Och det är just vad FN:s klimatpolitik går ut på fast ingen vågar stå upp och erkänna det. I stället uttrycker man sig så här:

”Vad som krävs är en omfattande och hittills aldrig skådad förändring av vårt beteende i förhållande till energi och konsumtion.”

Men låt dig inte luras av de verbala dimridåerna. Så gott som varje dag får vi bevis för att jordens energiresurser inte alls håller på att ta slut. Det är heller inget ”ont” i att konsumera utan något helt naturligt och livsnödvändigt för alla djur.

Vi får också höra (till leda) att det är vi människor som släpper ut de växthusgaser som kommer att förgöra vår planet. Men dessa gaser är vårt skydd mot solinstrålningen som annars skulle förvandla planeten till en ofruktbar öken och koldioxiden är livsviktig för allt levande.

De grönas recept för framtiden är att vi ska leva tätt sammanpackade som sardiner i storstäder och pendla till våra arbeten med kommunala transportmedel eller helst per cykel. Vad de inte pratar om eller inser är hur enormt mycket energi som krävs för att hålla en storstad igång. Samtidigt gör ju varje förtätning oss oerhört sårbara för epidemier, naturkatastrofer och krig.

De verkliga miljövännerna har varit och är alltjämt jordbrukarna. De förlitar sig på vädret – som de inte kan kontrollera – och på sin jord för att föda sig själva och andra. Men för att deras produkter ska nå fram till konsumenterna måste de ha tillgång till energikrävande transportmedel. Det räcker inte med elbilar och cyklar.

Vad miljörörelsen hittills åstadkommit är inget annat än den ena katastrofen efter den andra. Det började med DDT och förbud mot effektiva konstgödselmedel, det har fortsatt med krav på förbud mot genmodifierade grödor och fortfarande vurmar dessa gröna narrar för de minst effektiva energikällor man kan tänka sig, nämligen vind- och solkraft.I en sån här hör politikernas löften hemma!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare